Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 17. května

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 59/21 Novela nařízení vlády č. 401/2015 Sb., přípustné znečištění povrchových vod a odpadních vod (termín 20.5.2021)
 • 61/21 Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování OOPP (termín 24.5.2021)
 • 62/21 Novela vyhlášky. č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích – provoz dětské skupiny (termín 24.5.2021)
 • 63/21 Novela vyhlášek provádějících zákon o archivnictví a spisové službě (termín 25.5.2021)
 • 64/21 Novela vyhlášky v souvislosti s přijetím novely z. č. 235/2004 Sb., o DPH, a z. č. 242/2016 Sb., celní zákon (termín 21.5.2021)
 • 65/21 Návrh nařízení vlády, týkající se střelných zbraní a střeliva (termín 28.5.2021)
 • 66/21 Programový dokument OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027) (termín 20.5.2021)
 • 67/21 Návrh vyhlášky k provedení zákona o občanských průkazech, zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech (termín 21.5.2021)

Evropská:

 • EU 62/21 Udržitelná doprava – nový rámec pro městskou mobilitu (termín 19.5.2021)
 • EU 63/21 Informační systém vnitřního trhu – funkce veřejného rozhraní pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (termín 20.5.2021)
 • EU 64/21 Energie z obnovitelných zdrojů – nová platforma pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (termín 21.5.2021)
 • EU 65/21 Odvětví vína – novelizace postupu pro změnu tradičních výrazů (termín 21.5.2021)
 • EU 66/21 Kolektivní smlouvy pro OSVČ (termín 21.5.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/