Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 17. dubna

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 51/23 Novela zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (termín 18.4.2023)
 • 53/23 Návrh vyhlášky o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem (termín 17.4.2023)
 • 56/23 Konvergenční program České republiky (duben 2023); (termín 17.4.2023)
 • 57/23 Novela nař. vl. č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle z. o podporovaných zdrojích energie – rok 2023; (termín 18.4.2023)
 • 58/23 Návrh vyhlášky o terapeutických programech; (termín 27.4.2023)

Evropská:

 • EU 40/23 Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě (termín 17.4.2023)
 • EU 41/23 Usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech (termín 24.4.2023)
 • EU 45/23 Přezkum předpisů týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EU (termín 2.5.2023)
 • EU 46/23 Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku (termín 2.5.2023)
 • EU 47/23 Přezkum emisních norem pro těžká vozidla (termín 5.5.2023)
 • EU 48/23 Reforma uspořádání trhu s elektřinou v EU (termín 30.4.2023)
 • EU 49/23 Velkoobchodní trhy s energií – zlepšení ochrany EU před manipulací s trhem (termín 30.4.2023)
 • EU 50/23 Taxonomie EU – delegované akty (environmentální) (termín 24.4.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE