Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 16. října

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 170/23 Návrh vyhlášky výpočet nákladů za předčasné splacení spotřebního úvěrů na bydlení; (termín 16.10.2023)
 • 172/23 Novela vyhlášky č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech; (termín 18.10.2023)
 • 174/23 Novela vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou; (termín 19.10.2023)
 • 175/23 Novela vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška; (termín 19.10.2023)
 • 176/23 Aktualizace Národního programu snižování emisí; (termín 16.10.2023)
 • 177/23 Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; (termín 31.10.2023)
 • 178/23 Návrh vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání; (termín 24.10.2023)
 • 179/23 Návrh zákona o digitální ekonomice; (termín 31.10.2023)
 • 180/23 Návrh zákona o digitálních financích; (termín 1.11.2023)
 • 181/23 Návrh změnového zákona v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti; (termín 1.11.2023)
 • 182/23 Novela nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení celního zákona v oblasti statistiky; (termín 25.10.2023)
 • 183/23 Novela zákona č. 253/2008 Sb., AML; (termín 1.11.2023)
 • 184/23 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2023-2027; (termín 19.10.2023)

Evropská:

 • EU 66/23 Revize obecných právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků; (termín 31.10.2023)
 • EU 110/23 Bezpečnostní požadavky na certifikaci produktů IKT; (termín 23.10.2023)
 • EU 111/23 Rámec pro otevřené financování; (termín 25.10.2023)
 • EU 112/23 Požadavky na ekodesign ventilátorů ; (termín 27.10.2023)
 • EU 113/23 Ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem; (termín 27.10.2023)
 • EU 114/23 Agentura EU pro bezpečnost letectví – akreditační systém; (termín 30.10.2023)
 • EU 115/23 Revize celního kodexu Unie; (termín 31.10.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE