Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 15. května

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 60/23 Novela zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (termín 15.5.2023)
 • 62/23 Novela zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic (termín 17.5.2023)
 • 64/23 Cizinecký zákon (termín 2.6.2023)
 • 69/23 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů (termín 15.5.2023)
 • 72/23 Novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (termín 25.5.2023)
 • 73/23 Návrh nařízení vlády o finančních kompenzacích nepř. nákl. – riziko úniku uhlíku (termín 22.5.2023)
 • 74/23 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI (termín 17.5.2023)
 • 75/23 Novela nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařázeních (termín 25.5.2023)
 • 76/23 Akční plán k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi (termín 18.5.2023)
 • 77/23 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2022 (termín 18.5.2023)
 • 78/23 Návrh zákona o sociálním podniku (termín 5.6.2023)

Evropská:

 • EU 51/23 Podpora oprav a opětovného použití (termín 15.5.2023)
 • EU 52/23 Schvalování nesilničních mobilních strojů provozovaných na veřejných komunikacích (termín 15.5.2023)
 • EU 53/23 Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek (termín 22.5.2023)
 • EU 54/23 Revize směrnice o řidičských průkazech (termín 23.5.2023)
 • EU 55/23 Modernizace práva obchodních společností (termín 29.5.2023)
 • EU 56/23 Výrobky s přidanou rtutí – unijní zákaz vývozu, dovozu a výroby (termín 19.5.2023)
 • EU 57/23 Plastové nápojové lahve na jedno použití – recyklace (termín 22.5.2023)
 • EU 58/23 Akt o průmyslu pro nulové čisté emise (termín 31.5.2023)
 • EU 59/23 Akt o o kritických surovinách (termín 31.5.2023)
 • EU 60/23 Emise hluku zařízení – použití ve venkovním prostoru (termín 26.5.2023)
 • EU 61/23 Nařízení o digitálních službách – provádění nezávislých auditů (termín 26.5.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE