Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 14. února

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 11/22 Novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (termín 21.2.2022)
 • 12/22 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2022 (termín 15.2.2022)
 • 13/22 Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o EET (termín 17.2.2022)

Evropská:

 • EU 19/22 Multimodální digitální služby v oblasti mobility (termín 14.2.2022)
 • EU 24/22 Označování potravin – výživové profily potravin a označování alkoholu (termín 25.2.2022)
 • EU 25/22 Nový legislativní rámec pro průmyslové výrobky (termín 25.2.2022)
 • EU 26/22 Mechanismus pro odrazování a mírnění donucovacích opatření ze strany zemí mimo EU) (termín 7.3.2022)
 • EU 27/22 Inteligentní dopravní systémy (přezkum pravidel EU) (termín 14.3.2022)
 • EU 28/22 Ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU (termín 14.3.2022)
 • EU 29/22 Přezkum emisních norem pro těžká vozidla (termín 7.3.2022)
 • EU 30/22 Železniční doprava – revize pokynů pro státní podporu (termín 7.3.2022)
 • EU 31/22 Zlepšování základních dovedností dospělých (termín 7.3.2022)
 • EU 32/22 Jednotné přístupové místo EU pro informace o společnostech (termín 15.3.2022)
 • EU 34/22 Potravinářství – ochrana zeměpisných označení (termín 1.3.2022)
 • EU 35/55 Plynárenské sítě – revize předpisů EU o přístupu na trh (termín 18.3.2022)
 • EU 36/22 Nová pravidla, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetiky (termín 18.3.2022)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/