Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 14. srpna

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 133/23 Novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (termín 16.8.2023)
 • 137/23 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na r. 2024 (termín 14.8.2023)
 • 138/23 Návrh vyhlášky o rozsahu financování ŘSD s.p. a způsobu výpočtu výše finančních prostředků poskytovaných mu SFDI (termín 15.8.2023)
 • 139/23 Novela vyhlášky č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách (termín 16.8.2023)
 • 140/23 Návrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti (termín 16.8.2023)
 • 141/23 Novela zákona č.159/1999 Sb., o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (termín 24.8.2023)
 • 143/23 Implementační plány programu Digitální Česko pro r. 2024 (termín 14.8.2023)
 • 144/23 Návrh vyhlášky o stanovení rozsahu vyúčtování ceny (termín 23.8.2023)
 • 145/23 Návrh rozpočtu SFPI na rok 2024 (termín 18.8.2023)
 • 146/23 Návrh vyhlášly o hygienických požadavcích – prostory a provoz pro výchovu a vzdělávání dětí (termín 21.8.2023)

Evropská:

 • EU 89/23 Aktualizace pravidel pro monitorování a vykazování emisí (ETS); (termín 17.8.2023)
 • EU 90/23 Aktualizace předpisů upravujících dražbu emisních povolenek; (termín 17.8.2023)
 • EU 91/23 ETS – aktualizace nařízení o registru; (termín 18.8.2023)
 • EU 92/23 Modernizační fond – pravidla fungování; (termín 18.8.2023)
 • EU 93/23 Tepelná čerpadla; (termín 21.8.2023)
 • EU 94/23 Požadavky na označování kuchyňských spotřebičů energetickými štítky; (termín 21.8.2023)
 • EU 95/23 Zachycování, využití a ukládání uhlíku; (termín 22.8.2023)
 • EU 96/23 Plán klimatické neutrality pro zařízení v rámci ETS; (termín 28.8.2023)
 • EU 97/23 Environmentální, sociální a správní ratingy (ESG); (termín 28.8.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/