Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 13. září

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 121/21 Návrh nařízení vlády o podmínkách zvláštních cen osobám se zvláštními sociálními potřebami a o změně nařízení vlády č. 426/2016 Sb (termín 13.9.2021)
  • 125/21 Návrh vyhlášky o kontrole systému vytápění (termín 17.9.2021)
  • 126/21 Rozpočet SFDI na rok 2022 (termín 13.9.2021)
  • 127/21  Novela vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška (termín 20.9.2021)
  • 128/21 Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci 2020 (termín 17.9.2021)
  • 129/21 Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení – 2022 (termín 17.9.2021)

Evropská:

  • EU 100/21 Standard EU pro „zelené dluhopisy“ (termín 21.9.2021)
  • EU 101/21 Uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku (termín 22.9.2021)
  • EU 102/21 Poplatky a platby Agentuře EU pro železnice (termín 23.9.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/