Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 13. listopadu

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 197/23 Návrhy na snížení administrativní zátěže EU; (termín 16.11.2023)
 • 200/23 Novela vyhlášky č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů; (termín 13.11.2023)
 • 201/23 Novela zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon; (termín 21.11.2023)
 • 205/23 Novela nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejích dodávání na trh; (termín 17.11.2023)
 • 206/23 Novela nařízení vlády v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel; (termín 17.11.2023)
 • 207/23 Novela vyhlášky č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu; (termín 17.11.2023)
 • 208/23 Novela vyhlášky č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem; (termín 17.11.2023)
 • 209/23 Návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí; (termín 24.11.2023)
 • 210/23 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2024; (termín 13.11.2023)
 • 211/23 Novela vyhlášky č. 404/2016 Sb., o výkazech o provozu soustav v energetických odvětvích; (termín 22.11.2023)
 • 212/23 Novela vyhlášky č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků; (termín 15.11.2023)
 • 213/23 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam léčivých přípravků, na které se nevztahuje povinnost zajistit jejich dodání; (termín 15.11.2023)
 • 214/23 Novela vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv; (termín 22.11.2023)
 • 215/23 Návrh vyhlášky č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků; (termín 22.11.2023)
 • 216/23 Novela vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi; (termín 22.11.2023)
 • 217/23 Novela vyhlášky MSP č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti; (termín 22.11.2023)
 • 218/23 Novela vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; (termín 15.11.2023)
 • 219/23 Aktualizovaný strategický rámec ČR 2030 s výhledem do r. 2050; (termín 16.11.2023)
 • 220/23 2. zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti; (termín 16.11.2023)
 • 221/23 Novela vyhlášky č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin; (termín 22.11.2023)
 • 222/23 Novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě; (termín 16.11.2023)
 • 223/23 Novela nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních; (termín 27.11.2023)

Evropská:

 • EU 123/23 Prevence rakoviny – snížení zdravotních rizik spojených s používáním solárních lůžek; (termín 13.11.2023)
 • EU 124/23 Revize rámce EU pro nakládání s odpady; (termín 15.11.2023)
 • EU 125/23 Elektronické informace o nákladní dopravě (eFTI); (termín 14.11.2023)
 • EU 126/23 Označování výrobků spojených se spotřebou energie štítky; (termín 14.11.2023)
 • EU 127/23 Návrhy na snížení administrativní zátěže EU; (termín 13.11.2023)
 • EU 128/23 Aktualizace norem pro palubní systémy tísňového volání (eCall); (termín 17.11.2023)
 • EU 129/23 Revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností; (termín 28.11.2023)
 • EU 130/23 Šablony pro schvalování určitých bezpečnostních systémů motorových vozidel; (termín 29.11.2023)
 • EU 131/23 Dohled nad kryptoaktivy – kritéria, postupy a poplatky; (termín 29.11.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE