Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 13. března

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 29/23 Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (termín 17.3.2023)
 • 30/23 Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje (termín 24.3.2023)
 • 32/23 Novela nařízení vlády č. 178/2015 Sb., – minimální počet provozoven pro základní služby (termín 16.3.2023)
 • 33/23 Novela vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb (termín 16.3.2023)
 • 35/23 Návrh programu NPO – Program podpory a inovativnosti MSP (termín 14.3.2023)
 • 36/23 Veřejná konzultace k návrhu pomůcky k legislativnímu DPIA (termín 24.3.2023)
 • 37/23 Novela nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek (termín 23.3.2023)
 • 38/23 Novela vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (termín 23.3.2023)

Evropská:

 • EU 34/23 Obaly  (termín 6.4.2023)
 • EU 36/23 Odpadní elektrická a elektronická zařízení – cílená změna (termín 20.3.2023)
 • EU 37/23 Priority pro ekodesign udržitelných produktů (termín 20.3.2023)
 • EU 38/23 Drony – opatření proti potenciálním hrozbám bezpilotních systémů (termín 27.3.2023)
 • EU 39/23 Limity olova a diisokyanátů (termín 13.4.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/