Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 12. září

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 139/22  Novela zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (termín 12.9.2022)
  • 141/22 Novela zákonů v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu (termín 14.9.2022)
  • 145/22 Novela vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným (termín 14.9.2022)
  • 146/22 Novela vyhlášky č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací (termín 14.9.2022)
  • 148/22 Návrh vyhlášky technické podrobnosti doplňkových služeb (termín 15.9.2022)
  • 149/22 Novela nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení zákona o investičních pobídkách (termín 16.9.2022)
  • 150/22 Rozpočet SFDI na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025 (termín 14.9.2022)

Evropská:

  • EU 102/22 Nová strategie EU týkající se zdraví (termín 14.9.2022)
  • EU 103/22 Odměňování hudebních umělců a výrobců hudebních nahrávek ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU) (termín 19.9.2022)
  • EU 104/22 Revize balíčku předpisů o technické způsobilosti vozidel (termín 22.9.2022)

Aktu)alizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/