Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 11. září

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 150/23 Akční plán přípravy na stárnutí společnosti na období 2023-2025 (termín 11.9.2023)
 • 151/23 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních a střelivu a zákona o munici (termín 27.9.2023)
 • 152/23 Návrh vyhlášky o požadavcích a o přístupu do IS veřejné správy (termín 12.9.2023)
 • 153/23 Novela vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (termín 20.9.2023)
 • 154/23 Novela vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací (termín 20.9.2023)
 • 155/23 Novela vyhlášky č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci účastníka tísňové komunikace (termín 20.9.2023)
 • 156/23 Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (termín 29.9.2023)
 • 157/23 Rozpočet SFDI na rok 2024 a výhled na 2025-26; (termín 13.9.2023)
 • 158/23 Novela zákona o ČT, zákona o ČR a z. č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích; (termín 27.9.2023)

Evropská:

 • EU 100/23 Dodatková ochranná osvědčení u léčivých přípravků; (termín 12.9.2023)
 • EU 101/23 Srážková daň; (termín 12.9.2023)
 • EU 102/23 Certifikace technologií pro snižování emisí CO2 z osobních a dodávkových automobilů; (termín 13.9.2023)
 • EU 103/23 Odpad z elektrických a elektronických zařízení; (termín 18.9.2023)
 • EU 104/23 Změny u registrace léčivých přípravků; (termín 20.9.2023)
 • EU 105/23 Revize předpisů o označování textilií; (termín 22.9.2023)
 • EU 106/23 Stanovení minimální hloubky pro označování střelných zbraní; (termín 27.9.2023)
 • EU 107/23 Revize směrnice o bezpečnosti hraček; (termín 11.10.2023)
 • EU 108/23 Úprava kritérií velikosti malých a středních podniků podle inflace; (termín 28.9.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/