Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 10. ledna

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 204/21 Návrh vyhlášky o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací (termín 18.1.2022)
  • 1/22 Návrh zákona o požadavcích na přístupnost služeb (termín 28.1.2022)

Evropská:

  • EU 6/22 Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí (termín 11.1.2022)
  • EU 7/22 Digitalizace odvětví energetiky – akční plán EU (termín 17.1.2022)
  • EU 8/22 Politická reklama – zvýšení transparentnosti (termín 20.1.2022)
  • EU 9/22 Lepší ochrana cestujících a jejich práv (termín 11.1.2022)
  • EU 10/22 Podnikové výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáhání (termín 24.1.2022)
  • EU 11/22 Revize požadavků na ekodesign pro spotřebu elektrické energie v pohotovostním a vypnutém režimu (termín 25.1.2022)
  • EU 12/22 Kotační zákon – usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu (termín 31.1.2022)
  • EU 13/22 Zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem (termín 4.2.2022)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE