Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 10. května

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 56/21 Novela vyhl. č. 515/2020 Sb., o struktuře informací (termín 11.5.2021)
  • 58/21 Návrh Programového dokumentu IROP pro období 2021-2027 (termín 11.5.2021)
  • 59/21 Novela nař. vl. č. 401/2015 Sb., přípustné znečištění povrchových vod a odpadních vod (termín 20.5.2021)

Evropská:

  • EU 58/21 Bezpečnost vozidel – silniční kontroly / technické prohlídky, automatizovaný systém tísňového volání (aktualizace) (termín 10.5.2021)
  • EU 59/21 Letecká doprava – Počítačové rezervační systémy (aktualizovaná pravidla) (termín 12.5.2021)
  • EU 60/21 Bankovní unie – revize rámce pro krizové řízení bank a pojištění vkladů (termín 14.5.2021)
  • EU 61/21 Revize směrnice o řidičských průkazech (termín 17.5.2021)
  • EU 62/21 Udržitelná doprava – nový rámec pro městskou mobilitu (termín 19.5.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/