Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 1. srpna

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 110/22 Návrh zákona o bezpečnostní činnosti podnikajících osob (termín 2.8.2022)
 • 111/22 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách (termín 2.8.2022)
 • 113/22 Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (termín 8.8.2022)
 • 115/22 Návrh nařízení vlády o použití prostředků SFPI na revitalizaci brownfieldů (termín 3.8.2022)
 • 117/22 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2023 (termín 4.8.2022)
 • 118/22 Novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami  (termín 5.8.2022)
 • 119/22 Návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů (termín 29.8.2022)
 • 120/22 Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnanosti OZP (termín 8.8.2022)
 • 121/22 Novela zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou (termín 2.8.2022)
 • 123/22 Návrh vyhlášky pro limit pojistného plnění u škody způsobené při správě kvalifikačního systému elektrické identifikace (termín 11.8.2022)
 • 124/22 Novela vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném (termín 12.8.2022)
 • 125/22 Antibyrokratický balíček (termín 8.8.2022)

Evropská:

 • EU 94/22 Požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (termín 8.8.2022)
 • EU 95/22 Revize rámcové směrnice o odpadech (termín 9.8.2022)
 • EU 96/22 Lepší přístup k údajům o chemických látkách pro posouzení bezpečnosti (termín 10.8.2022)

Aktu)alizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/