Příjmy z cestovního ruchu rostou

16.07.2007

Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o vývoji cestovního ruchu v České republice ve vztahu k příjmům a počtu zahraničních turistů v České republice. Na základě údajů z platební bilance, kterou zveřejňuje Česká národní banka, je ve sledovaných letech patrný nárůst devizových příjmů z cestovního ruchu.

Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o vývoji cestovního ruchu v České republice ve vztahu k příjmům a počtu zahraničních turistů v České republice.  Na základě údajů z platební bilance, kterou zveřejňuje Česká národní banka, je ve sledovaných letech patrný nárůst devizových příjmů z cestovního ruchu. Zatímco v roce 2000 byly zaznamenány devizové příjmy z cestovního ruchu v objemu 2 971,9 mil. USD, v roce 2006 tento objem vzrostl na 5 026,4 mil. USD.  

 

Údaje z platební bilance České národní banky odpovídají statistice zveřejněné Světovou organizací cestovního ruchu (UNWTO). Tempo zvyšování devizových příjmů z cestovního ruchu v České republice je srovnatelné např. s Francií, protože při porovnání výše příjmů z cestovního ruchu v roce 1995 s rokem 2006, se zvýšily příjmy v obou zemích 1,7-krát. Sousední státy České republiky, které jsou srovnatelné z hlediska velikosti a počtu obyvatel zaznamenaly o něco nižší tempo nárůstu příjmů:  Maďarsko 1,5-krát a Rakousko 1,3-krát. Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) rovněž zveřejnila údaje o příjezdech zahraničních turistů podle zemí za rok 2006, kde Česká republika zaujala 34. příčku a v porovnání s rokem 2005 si o jednu pohoršila. V této souvislosti je nutné zmínit metodiku sestavení pořadí, protože ve statistice  cestovního ruchu jsou srovnávány tři různé druhy údajů – většina zemí zveřejňuje údaje o počtu zahraničních turistů na základě celkových příjezdů zahraničních turistů do dané země, naproti tomu některé země (např. i Česká republika) uvádějí pouze data o počtech hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních (ubytovací zařízení s minimálně deseti lůžky nebo pěti pokoji). Třetím typem údajů jsou data o počtech ubytovaných zahraničních hostů pouze v hotelových zařízeních (zveřejňuje např. Švýcarsko). Z přísně statistického hlediska je tedy zřejmé, že žebříček příjezdů zahraničních turistů UNWTO nemá přesnou vypovídací hodnotu a slouží spíše k základní orientaci. Pro sledování vývoje cestovního ruchu je významnější a přesnější ukazatel „devizové příjmy z platební bilance“. Vstupem do Evropské unie v roce 2004 začalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR využívat možnost podpory cestovního ruchu prostřednictvím Strukturálních fondů EU. Cestovnímu ruchu je věnována ve Společném regionálním operačním programu priorita 4 a v současné době jsou realizovány projekty  v objemu cca 5,7 miliard Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj dále realizuje pět velkých projektů v Operačním programu rozvoj lidských zdrojů v objemu 180 mil. Kč, které jsou zaměřeny na další vzdělávání v cestovním ruchu. V tomto programu budou ještě podpořeny další dva projekty v celkové výši 59 mil. Kč. V programovém období 2007- 2013 bude ministerstvo pro místní rozvoj financovat vybrané aktivity cestovního ruchu: marketing a propagace na národní úrovni, zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb, zkvalitnění informací o cestovním ruchu apod. v rámci Integrovaného operačního programu v celkovém objemu cca 2,1 mld.  Kč z veřejných zdrojů. Vedle toho bude cestovní ruch podporován i jednotlivými regionálními operačními programy v celkové výši cca 23 miliard Kč z evropských zdrojů.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/