Přijde nový nástroj proti praní špinavých peněz

24.07.2007

Do poloviny letošního prosince mají členské státy Evropské unie povinnost zavést novou směrnici O předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Dodržování nových legislativních požadavků si od některých finančních institucí vyžádá rozsáhlé investice do informačních technologií. Očekávat se dají i dopady na klienty a trh.

Společnost Ernst & Young provedla v Česku, Maďarsku, Slovensku a Slovinsku průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou tamní finanční instituce na směrnici připraveny a jaký vliv bude její zavedení mít na trhy a klienty. Svou připravenost na implementaci směrnice hodnotí respondenti velmi vysoko. Pokud však jde o dopad na klienty a trh, jejich očekávání se podstatně liší.Polovina českých respondentů se domnívá, že nová směrnice přinese zvýšení bankovních poplatků. Podobná situace je i ve Slovinsku. Naproti tomu většina oslovených zástupců maďarských a slovenských bank si nemyslí, že se bankovní poplatky kvůli směrnici zvýší. Češi a Slováci jsou také nejvíce skeptičtí, pokud jde o to, zda nová směrnice v jejich zemi skutečně pomůže snížit počet případů praní špinavých peněz.Směrnice obsahuje řadu nových požadavků týkajících se identifikace klienta. Většina respondentů se proto obává, že jejich dodržování bude na jejich finanční instituci klás velké nároky. Představitelé českých bank považují za největší problém kontrolu politicky exponovaných osob. Naopak nejmenší potíže očekávají ohledně identifikace skutečného vlastníka účtu.Směrnice také klade poměrně velké nároky na Českou národní banku, na finančně analytický útvar ministerstva financí a další regulační orgány. Jejich úkolem bude sledovat efektivnost implementace. Největšími optimisty jsou v této otázce představitelé českých bank, kteří nejvíce věří, že regulační orgány tento úkol zvládnou. Přitom jsou to právě Češi společně se Slováky, kteří jsou nejméně spokojeni s dosavadním přístupem regulačních orgánů při konzultacích a vysvětlování specifik legislativy v oblasti boje proti praní špinavých peněz.Hlavní dopady směrnice o boji proti praní špinavých peněz spočívají v tom, že standardizované a jednoduché postupy má nahradit komplexní kontrolní rámec zaměřený na vybraná rizika; naplňování principu „poznej svého klienta“ bude vyžadovat shromažďování komplexnějších informací o klientech i pravidelnou aktualizaci těchto informací; zvýší se zodpovědnost za podezřelé transakce včetně identifikace takových transakcí či jejich znaků.3. směrnice EU o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu byla přijata koncem roku 2005 a členské země jsou povinny ji implementovat do prosince letošního roku. Hlavním cílem směrnice je zavést do praxe novelizovaná doporučení Finanční pracovní skupiny pro boj proti praní špinavých peněz vydaná v roce 2003. Mezi nejvýznamnější novinky, které směrnice přináší, patří rozšíření definice praní špinavých peněz a financování terorismu, změna definice tzv. politicky exponované osoby a prosazování předinvestičních prověrek (due diligence) klientů zohledňujících vybraná rizika.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/