Prezidenti tří komor se spojili při podpoře českých potravin

31.01.2008

Agrární komora spolu s Hospodářskou komorou a Potravinářskou komorou ČR společně vystoupily na podporu českých potravinářských výrobků, které v současnosti boj se zahraniční konkurencí spíše prohrávají. Podle prezidenta Potravinářské komory Miroslava Tomana by již v horizontu jednoho až dvou let, mohly potraviny zahraniční výroby dosáhnout padesátiprocentního podílu na našem trhu. České výrobky jsou přitom neméně kvalitní a cenově srovnatelné.

Agrární komora spolu s Hospodářskou komorou a Potravinářskou komorou ČR společně vystoupily na podporu českých potravinářských výrobků, které v současnosti boj se zahraniční konkurencí spíše prohrávají.

Podle prezidenta Potravinářské komory Miroslava Tomana by již v horizontu jednoho až dvou let, mohly potraviny zahraniční výroby dosáhnout padesátiprocentního podílu na našem trhu. České výrobky jsou přitom neméně kvalitní a cenově srovnatelné. Mnohdy podle Agrární komory dokonce kvalitnější, česká legislativa je totiž v některých případech přísnější než unijní. Prezident agrárníků Jan Veleba k tomu říká: „Suroviny českých zemědělců jsou v průměru kvalitnější než ty zahraniční. Jsou vyráběny v režimu přísnějších norem, než je tomu v zahraničí a v režimu kontroly na nejvyšší úrovni. Používáno je přitom výrazně méně hnojiv a chemie a na jejich výrobě se podílí vysoce kvalifikovaná pracovní síla.“ Agrární komora se proto rozhodla podpořit české zemědělce i prvovýrobce potravin letákovou akcí, mezi spotřebitele by se v následujících týdnech mělo dostat na půl milionů letáků s informacemi o kvalitě českých potravin, na spotřebiteli pak bude rozhodnutí, zda se doporučením preferovat české potraviny bude řídit.
„Na začátku devadesátých let jsme s příchodem zahraniční produktů na náš trh zcela přirozeně podléhali jejich kouzlu a v mnohých případech jsme také naprosto oprávněně očekávali jejich vyšší kvalitu. To už dnes ale neplatí a české výrobky svojí kvalitou a dostupností mohou zahraniční produkci směle konkurovat,“
říká prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. Hospodářská komora proto podle něho českou produkci dlouhodobě podporuje a spotřebitelům doporučuje, aby při svých nákupech místo původu zohledňovali. Jinými slovy, aby nehodnotili pouze kvalitu a cenu, ale také zda jde o tuzemský výrobek.
„Evropská unie sice v rámci svých pravidel zakazuje propagovat státům své výrobky na úkor jiných z jednotného evropského trhu, my ale nejsme stát a proto tak činit můžeme. Potraviny přitom patří k výrobkům, u nichž lze místo původu určit snadno, nejedná se o výrobky z mnoha komponent, ale o prvotní zemědělský produkt. Začít u nich tedy bylo nejsnazší. Kromě národních produktů se hodláme zaměřit i na podporu regionálních malovýrobců a drobných podnikatelů,“
dodal Drábek.
Agrární komora podobnou akci uspořádala již před necelým rokem, kdy oslovovala spotřebitele letákovou akcí „Kupujte české potraviny“. Členové okresních a krajských agrárních komor tenkrát oslovovali kupující přímo v supermarketech, kde jim vysvětlovali, jaké garance kvality poskytuje česká produkce potravin.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/