Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý navštívil Královéhradecký kraj. Prohlédl si i nedávno oceněné firmy

06.04.2018 Odbor vnější komunikace

V povelikonočním týdnu ve dnech 4. a 5. dubna přivítala Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. „Účelem plánované návštěvy byla zejména možnost osobně prodiskutovat aktuální témata našeho regionu a zároveň představit panu Dlouhému několik firem, které mohou nejen v našem kraji sloužit za příklad dobré praxe. I proto byla většina z nich před necelým měsícem vyhlášena nejlepšími firmami kraje za rok 2017,“ uvedl předseda KHK Královéhradeckého kraje Radek Jakubský.

Setkání Vladimíra Dlouhého se zástupci krajské komory se aktivně zúčastnili i představitelé Královéhradeckého kraje – náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství, kultury a sportu a radní Pavel Hečko, jehož gescí je oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu. K diskutovaným tématům tak patřila spolupráce kraje a Komory, optimalizace sítě krajského školství, spolupráce škol a firem, ale např. i plánovaná spolupráce na projektu digitálního vzdělávání.

Hovořilo se také o obrovském zájmu o některá turistická místa Královéhradeckého kraje na jedné straně a na straně druhé nezájmu místních obyvatel a firem o další přírůstek turistů. Samostatným tématem pak byla průmyslová zóna Kvasiny a její negativní dopady na region. V reakci na to Vladimír Dlouhý připomněl trvající snahu Hospodářské komory o důslednější selekci příjemců investičních pobídek.

Prohlídku vybraných nejúspěšnějších firem našeho kraje oceněných titulem Firma roku a Podnikatelka roku 2017 zahájil Vladimír Dlouhý v doprovodu zástupců Krajské hospodářské komory KHK a Královéhradeckého kraje návštěvou společnosti PETROF s.r.o. v Hradci Králové a jejího nejnovějšího počinu PETROF Gallery, otevřeného v prosinci 2017.

Setkal se s vedením novoměstské společnosti HALLA a.s. a prohlédl si výrobní prostory, kde vznikají designová technická svítidla. Po pracovním obědě spojeném s prohlídkou zážitkového areálu vedenou majitelem Centra Walzel v Meziměstí Pavlem Netíkem se prezident Dlouhý s představiteli KHK přesunul do Trutnova na návštěvu výrobních prostor společnosti Kasper KOVO s.r.o.

V rámci dvoudenní cesty měl Vladimír Dlouhý příležitost hovořit také s představiteli navštívených měst a rovněž se zástupci partnerských komor a dalších institucí ze sousedního Polska. Při večeři v hotelu Rajská zahrada v Novém Městě nad Metují diskutoval s polskými partnery o spolupráci komor v pohraničí, zaměstnanosti a spolupráci příhraničních měst. Hlavním tématem byl rozvoj turistického ruchu v česko-polském pohraničí zaměřený na lázeňství a cykloturistiku.

Diskuze s vedením společnosti Kasper KOVO s.r.o. se zúčastnil i starosta města Trutnova a zároveň poslanec Ivan Adamec. V Náchodě seznámil místostarosta Miroslav Brát prezidenta Dlouhého s historií i současností Náchoda a zdůraznil výbornou spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou. Město Náchod participuje na zmiňovaném ocenění úspěšných podnikatelů Firma roku, podporuje Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů a aktivně se účastní česko-polské spolupráce.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/