Prezident Hospodářské komory ČR přijal předsedu skupiny zaměstnavatelů EHSV

18.03.2008

Předseda skupiny zaměstnavatelů Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Henri Malosse přijal pozvání prezidenta Hospodářské komory ČR Jaromíra Drábka a přijel na dvoudenní oficiální návštěvu České republiky. Důvodem jeho pobytu v Praze bylo především projednání spolupráce českých podnikatelských organizací s představiteli zaměstnavatelských organizací sdružených v Evropském hospodářském a sociálním výboru v období českého předsednictví Evropské unie. „Henri Malosse projevil přání uspořádat toto zasedání mimo hlavní město, a já věřím, že k této akci dojde. V době předsednictví budeme slavit páté výročí největšího rozšíření Evropské unie v její historii, bude to vhodná doba pro rekapitulaci dosažených cílů a stanovení dalších milníků,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

 

Předseda skupiny zaměstnavatelů Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Henri Malosse přijal pozvání prezidenta Hospodářské komory ČR Jaromíra Drábka a přijel na dvoudenní oficiální návštěvu České republiky. Důvodem jeho pobytu v Praze bylo především projednání spolupráce českých podnikatelských organizací s představiteli zaměstnavatelských organizací sdružených v Evropském hospodářském a sociálním výboru v období českého předsednictví Evropské unie. „Henri Malosse projevil přání uspořádat toto zasedání mimo hlavní město, a já věřím, že k této akci dojde. V době předsednictví budeme slavit páté výročí největšího rozšíření Evropské unie v její historii, bude to vhodná doba pro rekapitulaci dosažených cílů a stanovení dalších milníků,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.Prezident Hospodářské komory ČR předsedu Skupiny zaměstnavatelů EHSV informoval i o přípravách kongresu Eurochambres (Evropského sdružení obchodních a průmyslových komor), který se také v době předsednictví bude konat v Praze. „V rámci kongresu představitelů obchodních a průmyslových komor všech zemí Evropy, který se uskuteční v červnu 2009, plánujeme uspořádat konferenci Východní úspěch, která by měla vytvořit platformu k setkání evropských a asijských firem. O plánech komory jsem informoval pana Malosse, který v EHSV zastupuje také Asociaci francouzských obchodních a průmyslových komor,“říká Drábek.Henri Malosse, který je předsedou Skupiny zaměstnavatelů EHSV od roku 2006, se v evropských záležitostech specializuje zejména na otázky Lisabonské strategie a jejího vlivu na podnikání, nové reformní smlouvy a vztahy Evropského hospodářského a sociálního výboru s ostatními evropskými institucemi. S prezidentem Hospodářské komory ČR se shodli na vhodnosti provedení změny určující hranici středně velké firmy. Dnes je za středně velkou firmu považována společnost s padesáti až 250 zaměstnanci, podle francouzského návrhu, k němuž se česká strana hlásí, by měla být horní hranice na dvojnásobku: „Zejména v případech podpor podnikání, které se dnes týkají především středně velkých firem, se ukazuje, že řada podniků počet zaměstnanců překračuje a kvůli nadefinované hranici ztrácí nárok se o podporu ucházet. Dvě stě padesát zaměstnanců dnes firmy lehce překonávají, je na čase tento počet upravit, pět set pracovníků jako horní hranice je pro definici středně velké firmy optimální počet,“ říká Drábek.Dále se oba představitelé komor shodli na budoucnosti jaderné energetiky, která by alespoň ve střednědobém horizontu podle nich měla hrát klíčovou roli v oblasti rozvoje energetiky, a to jak z důvodů ekonomických, tak i ekologických. Henri Malosse se během své návštěvy ještě sejde s představiteli české tripartity, s nimiž bude jednat o možnostech spolupráce.EHSV je součástí hlavních institucí EU a spolu s Výborem regionů působí jako poradní orgán Evropské komise, Evropské rady a Evropského parlamentu. Výbor tvoří tři skupiny (zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších organizací) představující různé hospodářské a společenské složky organizované občanské společnosti (344 členů z 27 zemí). Výbor přijímá kolem 150 stanovisek ročně. Kromě stanovisek, která si vyžádají evropské instituce, může zpracovávat i stanoviska z vlastní iniciativy nebo průzkumná stanoviska (obvykle na žádost předsednické země EU). Přibližně dvě třetiny doporučení obsažených ve stanoviscích Evropská komise obvykle převezme do návrhu legislativního aktu.

/jak-na-