Prezentace Národního centra Czechskills v Poslanecké sněmovně

07.05.2009

Národní centrum CzechSkills při Hospodářské komoře České republiky prezentuje své aktivity v rámci výstavy pořádané Asociací zahradnických společenstev v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky konané ve dnech 5. – 8. května 2009. Cílem výstavy je upozornit poslance i veřejnost vzhledem ke dni otevřených dveří 8. 5. 2009 na vysokou úroveň zahradnických a jim příbuzných oborů v ČR.

Národní centrum CzechSkills při Hospodářské komoře České republiky prezentuje své aktivity v rámci výstavy pořádané Asociací zahradnických společenstev v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konané ve dnech 5. – 8. května 2009. Cílem výstavy je upozornit poslance i veřejnost vzhledem ke dni otevřených dveří 8. 5. 2009 na vysokou úroveň zahradnických a jim příbuzných oborů v ČR.

Asociace zahradnických společenstev (AZS) sdružuje 5 profesních svazů a to: Asociaci zahradnického výstavnictví, Svaz školkařů ČR, Sdružení lesních školkařů ČR, Sdružení zahradnických center a Svaz květinářů a floristů ČR. Posledně jmenovaný svaz je partnerem Národního centra pro nominaci kandidátů na mezinárodní soutěž v odborných dovednostech EuroSkills 2010. Soutěží CzechSkills 2009 pro obor Floristika je 38. ročník Mistrovství floristů České republiky - Děčínská kotva 2009.

Hlavní myšlenkou založení AZS je posilování pozice členů v rámci zemědělství a jednotné prosazování záměrů vztahujících se k celému zahradnickému oboru a školkařství. Ve společném zájmu všech zahradnických svazů se ocitají oblasti školství, výzkumu, ochrany rostlin a mnohé legislativní normy. Je jasné, že účelová řešení lze snadněji dosáhnout společnými silami. Neopomenutelnou součástí výstavy je prezentace zahradnického a školkařského výzkumu, vzdělávání, výstavnictví i úspěchů v různých soutěžích.

Heslem „České rostliny do českých domácností a zahrad“ se výstava snaží upozornit, že rozvoj těchto odvětví podporují i vyspělé země, neboť se jedná o velmi intenzivní produkci s vysokou přidanou hodnotou a velkým podílem poskytovaných služeb. Na úrovni zahradnických oborů je závislé nejen lidské zdraví, vzhledem k produkci ovoce, zeleniny, koření a léčivých rostlin, ale také životní prostředí vzhledem k péči o zeleň v lidských sídlech i v naší kulturní krajině. Nezapomeňme také, že nás právě květiny provázejí při významných příležitostech, životních jubileích nebo jen tehdy, když nám chce někdo udělat radost.

Cílem výstavy je poukázat na skutečnost, že rozvoj našich oborů přináší nejen ekonomické výhody, ale i zpříjemňování životního prostředí a spokojený a zdravý život, což jsou právě dnes velice aktuální témata.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/