Přeshraniční pohyb – aktualizováno k 23. 2. 2021

23.02.2021 Zahraniční odbor

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 23. 2. 2021

ITÁLIE

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru. Pokud test není předložen, následuje povinná karanténa.

Nepočítá se s výjimkami pro osoby, které Covid prodělaly a které mají i nadále pozitivní výsledek testu.

POZOR!! Lyžařská střediska v Itálii zůstávají uzavřena pro amatérský sport až do 5. března 2021 z důvodu šíření mutací koronaviru.

Konzultujte rovněž doporučení MZV ČR k cestování.

POZOR! Zákaz pohybu mezi regiony do 25. února včetně, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu. Za porušení zákazu hrozí administrativní pokuta ve výši 400-3000 eur. Při cestě jedním vozidlem může být pokuta o třetinu vyšší.

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL – zdravotnímu zařízení – zůstává zachována (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria – návod: do google zadejte „ASL dipartimento prevenzione“ a místo pobytu).

Od 21. února se většina Itálie ocitá ve žluté zóně (možnost cest v rámci regionu, možnost konzumace v barech a restauracích do 18h).

Regiony Abruzzo, Kampánie, Emilia Romagna, Ligurie, Molise, Toskánsko, Umbrie, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento jsou v oranžové zóně.

LOTYŠSKO

V Lotyšsku je vyhlášen nouzový stav – s platností do 06.04.2021. Cestování do / z Lotyšska je omezeno jen na nezbytné cesty.

Po příjezdu do Lotyšska je nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti (negativní výsledek PCR testu nebo lékařské potvrzení) ne starší než 72h a následně zůstat v 10-denní domácí samoizolaci. Pozn.: negativní výsledky testů budou kontrolovány jak na pozemních hranicích, tak  na mezinárodním letišti v Rize, resp. před nástupem do letadla před příletem do Rigy, a potvrzení / testy jsou vyžadovány též pro tranzit pozemní cestou přes území Lotyšska.

NĚMECKO

Nově platí, že každý cestující, který přijíždí do Německa nebo cestuje přes Německo z rizikové oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru (aktuálně také ČR), se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.de , mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a musí před vstupem na území Německa disponovat negativním výsledkem testu (PCR nebo antigenní), který je v německém nebo anglickém jazyce a který není při vstupu na území Německa  starší více jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestující cestuje i na velmi krátké období (např. pouze na jednu hodinu).

Obchodní / služební cesty nad rámec výjimek pro pendlery (stanovených spolkovými zeměmi Sasko a Bavorsko) a pracovníky v dopravě nejsou německou stranou s odvoláním na vyjádření německého ministerstva zahraničí povoleny.

Osoby, které Německem pouze projíždějí, se musí taktéž povinně registrovat, mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a doklad o negativním výsledku testu.

Všichni cestující musí podstoupit 10, popř. 14 denní karanténu (dle aktuální právní úpravy dané spolkové země). Karanténní opatření si upravuje každá spolková země sama.

Výjimka z karantény je možná pouze ve velmi omezených případech. Výjimky z karanténních opatření mají:

– osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření)

– pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví nebo pečovatelských službách (tito musí splňovat karanténní nařízení dané spolkové země).

– v individuálních případech může místně příslušný úřad rozhodnout od upuštění od karantény.

Ostatní cestující podléhají karanténním opatřením té spolkové země, která je cílem jejich cesty.

SLOVENSKO

Od středy 17. února 2021 je pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  domácí karanténa a PCR test. Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 7 dnů; použít lze antigenový i PCR test. Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy. Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 12.2.2021.

Na Slovensku platí nouzový stav a POHYB NA SLOVENSKU JE OMEZEN POUZE NA NUTNÉ CESTY – VIZ DETAILY NÍŽE!  Další opatření: Otevírací doba pro seniory – senioři mají v pracovních dnech vyhrazeny hodiny pro nákup v obchodech s potravinami a v drogeriích od 9:00 do 11:00 hod.

Roušky se povinně nosí v intravilánu obcí a měst. V extravilánu obce či města nejsou povinné, např. v přírodě, pokud se jedná o členy společné domácnosti nebo pokud je vzdálenost od cizí osoby alespoň 5 metrů. Restaurace jsou zavřené, jídlo vydávají pouze přes okénko nebo prostřednictvím donáškové služby.

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 16. 2. 2021

NĚMECKO

Německo zařadilo Českou republiku od 14.2.2021 na seznam rizikových zemí s mutujícím virem. Dochází tak k dalšímu zpřísňování pravidel pro cestování pro občany České Republiky cestující do a přes Spolkovou republiku Německo. Až na velmi úzký okruh výjimek musí cestující z ČR nastoupit v Německu po příjezdu do karantény.

Nově platí, že každý cestující, který přijíždí do Německa nebo cestuje přes Německo z rizikové země s mutujícím virem (aktuálně také ČR), se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.de a musí před vstupem na území Německa mít test (PCR nebo antigenní), který je v německém nebo anglickém jazyce a který není při vstupu na území Německa  starší více jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestující cestuje i na velmi krátké období (např. pouze na jednu hodinu).

Osoby, které Německem pouze projíždějí, se musí taktéž povinně registrovat, mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a musí mít sebou test.

Osoby, které cestují do Německa, mají výjimku z karantény pouze ve velmi omezených případech. Výjimky z karanténních opatření mají:

– osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření)

– pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví nebo pečovatelských službách (tito musí splňovat karanténní nařízení dané spolkové země).

– v individuálních případech může místně příslušný úřad rozhodnout od upuštění od karantény.

Ostatní cestující podléhají karanténním opatřením té spolkové země, která je cílem jejich cesty. Rozcestník k portálům jednotlivých spolkových zemí, kde lze nalézt karanténní opatření proti COVID19, je k nalezení níže.

Všichni cestující musí podstoupit 10, popř. 14 denní karanténu (dle aktuální právní úpravy dané spolkové země). Karanténní opatření si upravuje každá spolková země sama. Karanténu nelze zpravidla zkrátit ani po 5 dnech na základě předložení druhého negativního testu.

Dle informací uveřejněných na webové stránce spolkového ministerstva vnitra považuje Německo za vážné důvody pro cestu na své území zejména:

– má-li cestující na území Německa pobytové oprávnění;

– jedná-li se o německého občana a jeho nejbližší rodinné příslušníky;

– cesty z humanitárních důvodů (pohřeb nejbližšího příbuzného, přítomnost otce při narození vlastního dítěte, cesta blízkých příbuzných v případě, že dojde ke krátkodobému výpadku péče o nezletilé dítě), resp. v humanitárních případech, hrozí-li nebezpečí na zdraví a životě;

–  jedná-li se o osoby pracující v přepravě (silniční, železniční, letecké nebo lodní) zboží;

–  jedná-li se o osoby pracující v oblasti zdravotnictví a soc. péče;

– jedná-li se o cesty v případě lékařského zákroku, jehož odložení by mělo za následek zdravotní komplikace (v  tom případě mohou cestovat dotyčná osoba a jedna blízká osoba jako doprovod).

Spolková vláda dále vydala nařízení, které zakazuje přepravu osob hromadnou dopravou, které nemají pobytové oprávnění na území Německa, a které pobývaly v posledních 10 dnech v zemích zařazených na seznamu rizikových zemí s mutujícím virem.

Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

 

SLOVENSKO

Od středy 17. února 2021 je pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  domácí karanténa a PCR test. Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 7 dnů; použít lze antigenový i PCR test. Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy.   

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 12. 2. 2021

NĚMECKO

Německo zařadilo Českou republiku od 14.2.2021 na seznam rizikových zemí s mutujícím virem. Dochází tak k dalšímu zpřísňování pravidel pro cestování pro občany České Republiky cestující do a přes Spolkovou republiku Německo. Až na velmi úzký okruh výjimek musí cestující z ČR nastoupit v Německu po příjezdu do karantény.

Nově platí, že každý cestující, který přijíždí do Německa nebo cestuje přes Německo z rizikové země s mutujícím virem (aktuálně také ČR), se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.de  a musí před vstupem na území Německa mít test (PCR nebo antigenní), který je v německém nebo anglickém jazyce a který není starší při vstupu na území Německa více jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestující cestuje i na velmi krátké období (např. pouze na jednu hodinu).

Osoby, které Německem pouze projíždějí, se musí taktéž povinně registrovat, mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a musí mít s sebou test.

Osoby, které cestují do Německa nebo přes Německo, mají výjimku z karantény pouze ve velmi omezených případech. Výjimky z karanténních opatření mají:

– osoby projíždějící přes Německo bez zbytečných odkladů

– osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření)

– pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví nebo pečovatelských službách (tito musí splňovat karanténní nařízení dané spolkové země).

– v individuálních případech může místně příslušný úřad rozhodnout od upuštění od karantény.

Ostatní cestující podléhají karanténním opatřením té spolkové země, která je cílem jejich cesty. Rozcestník k portálům jednotlivých spolkových zemí s opatřeními proti COVID19 je k nalezení níže.

Všichni cestující musí podstoupit 10-14 denní karanténu (dle aktuální právní úpravy dané spolkové země). Karanténní opatření si upravuje každá spolková země sama. Karanténu nelze zpravidla zkrátit ani po 5 dnech na základě předložení druhého negativního testu.

Spolková vláda dále vydala nařízení, které zakazuje přepravu osob hromadnou dopravou, které nemají pobytové oprávnění na území Německa, a které pobývaly v posledních 10 dnech v zemích zařazených na seznamu rizikových zemí s mutujícím virem.

RAKOUSKO

Od 10.2.2021 platí nové podmínky vstupu z ČR do Rakouska, které nalezneze pod odkazem ZDE

Aktuální informace naleznete na webových stránkách MZV.

Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Od  9. ledna 2021 zavedlo Rakousko  kontroly na hranicích  s ČR.  Od 14. ledna 2021 je uzavřeno 42 hraničních přechodů, otevřeno zůstává 17  hraničních přechodů. Bližší informace naleznete ZDE.

SLOVENSKO

Osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky se musejí prokázat negativním antigenovým nebo RT-PCR testem na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin; v případě příjezdu bez testu je nutno se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve 8. den se nechat otestovat.
Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 14 dnů; použít lze antigenový i PCR  test. Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy. Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 5.2.2021, odkaz na ni je možno nalézt níže.

Na Slovensku platí nouzový stav a POHYB NA SLOVENSKU JE OMEZEN POUZE NA NUTNÉ CESTY – VIZ DETAILY NÍŽE!

 

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 4. 2. 2021

DÁNSKO

Od 30. ledna 2021 je zakázán vstup do země z jiných než nezbytných důvodů.

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření se nadále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR. Podmínky návratu do ČR jsou stanoveny ochrannými opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Od 5. února 2021 tak platí nová pravidla pro cestování do ČR (tedy i pro návraty Čechů do vlasti) v rámci tzv. cestovatelského semaforu. Cizí země se nově rozdělují podle rizika do 4 kategorií (Dánsko je v současné době v kategorii ČERVENÉ země):

 1. země s nízkým rizikem (zelené)
 2. země se středním rizikem (oranžové)
 3. země s vysokým rizikem (červené)
 4. země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené)

Příjezdový formulář

ESTONSKO

Od 2.2. do 31.5.2021 se mění pravidla pro karanténu po vstupu do Estonska: pokud osoba

 1. a) prodělala onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících a bylaoznačena za vyléčenou
 2. b) nebo bylaočkována proti COVID-19 v posledních 6 měsících,

nemusí v Estonsku absolvovat 10-denní karanténu (povinnost nošení roušek a pravidlo 2+2 však zůstává, více informací  níže).

Stejně se postupuje v případě

 1. a) cestovatelů ze zemí s vysokým rizikem (tmavě červená/dark red) včetně Velké Británie a Irska
 2. b) osob, které přišly dotěsného kontaktu s člověkem diagnostikovaným COVID-19 např. již při pobytu v Estonsku.  Pro tyto osoby však platí, že po dobu 10 dnů od zjištění této skutečnosti jsou povinny nosit roušky/jiné zakrytí nosu a úst při pobytu ve všech vnitřních prostorech. Výjimkou je pobyt mezi členy rodiny, věk do 12 let, zdravotní důvody nebo vykonávání pracovní činnosti, která nošení roušky znemožňuje.

Pokud se na cestovatele v okamžiku vstupu do Estonska nevztahuje výše uvedená nová úprava, musí zachovávat tyto obecné povinnosti platné již před 2.2.2021:

– povinně nosit roušku (nebo jiné zakrytí nosu a úst) ve všech vnitřních veřejných prostorech a ve veřejné dopravě

– dodržovat pravidlo 2+2 (spolu pouze 2 osoby s výjimkou členů rodiny, další ve vzdálenosti 2m)

– podrobit se 10-denní karanténě po vstupu do Estonska podle míry nákazy COVID-19 ve státě, z něhož přijíždí. Seznam států a koeficient výše nákazy, od něhož se povinnost karantény odvíjí, je aktualizován každý pátek na webu estonského ministerstva zahraničních věcí s platností od dalšího pondělí

ITÁLIE

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru. Pokud test není předložen, následuje povinná karanténa.

Do 15. února neotevřou lyžařská střediska.

POZOR! I když není výslovně zakázáno do Itálie přijet, do 15. února platí zákaz pohybu mezi regiony a autonomními provinciemi, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště.

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL – zdravotnímu zařízení – zůstává zachována. (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria – návod: do google zadejte „ASL dipartimento prevenzione“ a místo pobytu)

Od 1. února je většina Itálie ve žluté zóně (možnost cest v rámci regionu, možnost konzumace v barech a restauracích do 18h), Sardínie, Umbrie, Apůlie, Sicílie a Bolzano jsou v oranžové zóně. Bližší popis viz níže, kapitola Opatření.

ŠVÉDSKO

Od 6. 2. 2021 mají všichni cizinci starší 18 let povinnost při vstupu na území Švédska prokázat se negativním testem na covid-19 (antigenní nebo PCR test), který není starší než 48 hodin.

V souvislosti s výskytem nové mutace viru je aktuálně omezen vstup na území Švédska z Velké Británie, Dánska a z Norska. V praxi je omezení uplatňpváno i pro tranzit přes území těchto temí a na hranicích jsou do Švédska vpuštěny pouze osoby, na které se vztahují výjimky.

Výjimky se vztahují na osoby, které ve Švédsku žijí nebo pracují. Více informací naleznete zde https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 28. 1. 2021

BELGIE

Rekreační/turistické cesty do a z Belgie jsou od středy 27. ledna do pondělí 1. března 2021 zakázány. Zákaz cestování bude kontrolován v rámci silniční, letecké, námořní i železniční dopray. Hraniční kontroly byly zavedeny v prvé fázi na 10 dní počínaje 27. lednem 2021. (Pokutu ve výši 250 EURO udělí policie všem kontrolovaným osobám, které omezení poruší). Osoby cestující do a z Belgie musí předložit čestné prohlášení. Vzorový formulář ministerstva vnitra BE ke stažení ve FJ. Čestné prohlášení musí být spojeno s PLF formulářem a musí být doplněno dalšími potřebnými dokumenty.

čestné prohlášení AJ (PDF, 124 KB)

Během zákazu jsou povoleny pouze nezbytné cesty. Konkrétně se jedná o následující důvody:

1) Závažné rodinné důvody
– sloučení rodiny
– návštěva druha/družky, který/á nežije ve stejné domácnosti, pokud lze poskytnout věrohodný důkaz stabilního a trvalého vztahu
– cestování spojené se střídavou péčí o dítě
– cestování za účelem občanské a náboženské svatby, pohřbu nebo kremace (blízké osoby nebo příbuzných)

2) Humanitární důvody
– cestování ze zdravotních důvodů a za účelem lékařského ošetření
– pomoc starším, nezletilým, zdravotně postiženým nebo zranitelným osobám
– Návštěva blízkých v paliativní péči

3) Studijní účely
– cestování žáků, studentů a stážistů účastnících se výměnného pobytu v rámci jejich studia
– výzkumní pracovníci se smlouvou o hostování

4) Příhraničí
– cesty spojené s každodenním životem za účelem výkonu těch aktivit, které jsou povoleny rovněž v Belgii

5) Profesionální důvod za účelem výkonu pracovní činnosti

Od 4. 1. 2021 je povinností zaměstnavatelů/firem (včetně institucí, zastupitelských úřadů, mezinárod. organizací v Belgii) vyplnit BTA FORM = elektronický příkaz ke služební cestě pro pracovní cesty z/do Belgie při pobytu v červené zóně či návratu z cesty nad 48h. Po jeho vyplnění se generuje unikátní BTA kód, který osoba, která služebně cestuje, musí uvést do svého belgického PLF formuláře. Tím je pro belgické autority odlišena od ostaních a zpravidla se na ni nevztahuje karanténa s ohledem na plnění služebních povinností.

6) Další
– péče o zvířata, cestování za účelem zákonných povinností (pokud nelze provést digitálně), neodkladné opravy k zajištění bezpečnosti vozidla a stěhování

Kompletní info ke stávajícím opatřením: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

BULHARSKO

S platností od 29. 1. do 30. 4. 2021 je nadále prodloužen dočasný zákaz vstupu všech občanů bez rozdílu národnosti a přes všechny vstupní body. Nicméně toto neplatí pro občany EU, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, zemí Schengenu (včetně San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu), Islandu, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska, dále Austrálie, Kanady, Gruzie, Japonska, Nového Zélandu, Rwandy, Korejské republiky, Thajska, Tunisu, Uruguaye, Spojených arabských emirátů, Ukrajiny, Republiky Severní Makedonie, Srbska, Albánie, Kosova, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Moldávie, Izraele, Kuvajtu, Běloruska a Turecka, jakož i členy rodin bulharských občanů a osoby, jež žijí ve faktickém svazku s bulharským občanem, a občany třetích zemí, kteří mají trvalý či dlouhodobý pobyt na území Bulharska, zemí EU, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zemí Schengenu (včetně San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu) včetně členů jejich rodin.

!!Nově pro české občany platí, že mohou vstoupit na území Bulharska pouze při předložení PCR testu s negativním výsledkem ne starším 72 hodin. Pouze bulharští občané a osoby s trvalým, dlouhodobým či delším pobytem v zemi a členové jejich rodin, které potvrzení nepředloží, budou místo toho muset do 10denní karantény. Výjimka platí i pro řidiče autobusů mezinárodní přepravy, vozidel mezinárodní nákladní dopravy, posádky lodí a letadel, pendlery a tranzitující osoby!!

Aktuálně platnou vyhlášku bulharského ministerstva zdravotnictví lze nalézt zde.

Aktualizované informace ke vstupu do země a situaci na hraničních přechodech (včetně informace o intenzitě nákladní dopravy) jsou k nalezení zde.

FINSKO

Cestování z České republiky do Finska je od 27. ledna povoleno pouze v těchto případech:

 1. a) finští občané a jejich rodinní příslušníci;
 2. b) občané s povolením k dlouhodobému pobytu ve Finsku;

Dlouhodobý pobyt ve Finsku je potřeba doložit potvrzením o pobytu nebo výpisem z registru obyvatel. Samotná KELA kartička nemusí při kontrole v některých případech stačit a úřady ji doporučují kombinovat např. s kopií nájemní nebo kupní smlouvy – důraz je kladen na prokázání toho, že cestující skutečně ve Finsku bydlí.

 1. c) pracovní cesty v případech, kdy se jedná o sektory a úkoly s kritickým významem z hlediska fungování ekonomiky a bezpečnosti (jejich výčet naleznete zde), které nesnesou odkladu a vyžadují osobní přítomnost;

Zaměstnavatel musí vyplnit formulář, ve kterém zdůvodní nezbytnost cesty, a cestující předloží vyplněný formulář při hraniční kontrole.

 1. d) pracovníci ve zdravotnictví při plnění svých pracovní úkolů;
 2. e) pracovníci nákladní dopravy při plnění svých pracovní úkolů;
 3. f) osoby studující ve Finsku;
 4. g) návštěva rodiny, svatby, pohřbu, návštěva partnera na základě dlouhodobého partnerského vztahu;

Partnerský vztah mezi dvěma osobami žijícími v různých zemích je akceptován. Nemusí jít o finského občana, pokud taková osoba ve Finsku dlouhodobě legálně pobývá. Jako příbuzní jsou definováni manžel/ka, děti, rodiče, prarodiče, vnuci, tchán/tchyně. Cestující musí doložit účel cesty zvacím dopisem v angličtině, kde jsou uvedeny jednoznačná identifikace a kontaktní údaje zvané i zvoucí osoby.

 1. h) zástupci zahraničních médií při plnění svých pracovních úkolů;
 2. ch) zvláštní skupiny osob působících v kultuře, sportu a obchodu (zvoucí strana musí požádat o povolení emailem přímo Finskou pohraniční stráž – rajavartiolaitos@raja.fi);
 3. i) další nezbytné případy, kdy cesta nesnese odkladu (např. v souvislosti s majetkem vlastněným na území Finska).

Podrobné informace o podmínkách vstupu do země lze nalézt v angličtině na stránkách Finské pohraniční služby (bod 3.3. a 5.2.).

Povolen je tranzit přes Finsko v rámci pravidelné letecké dopravy (cestující musí zůstat v tranzitním prostoru).

Cestující musí být při hraniční kontrole schopen účel cesty prokázat podpůrnými informacemi/dokumenty (potvrzení o studiu, zvací dopis,…).

LITVA

Podle rozhodnutí litevské vlády se od 25. 1. 2021 musí cestující z většiny států EU včetně ČR při vstupu do Litvy prokázat negativním testem na COVID-19 a povinně se na 14 dní izolovat. Tyto podmínky se nevztahují na tranzit!

Od 25. 1. 2021 jsou v Litvě ze států EU/EHS považovány za rizikové skoro všechny státy s výjimkou Řecka, Finska a části Norska. Po příjezdu ze států EU/EHS včetně ČR je povinný negativní test ne starší než 48 hodin přeložený do litevštiny, angličtiny nebo ruštiny (lze ho podstoupit i v Litvě do 24 hodin od vstupu do země) a 14denní izolace bez ohledu na výsledek testu. Izolaci lze zkrátit, když nový test podstoupený 10. den po příjezdu bude negativní.

Test a izolace nejsou povinné pro osoby, které postoupily očkování nebo v období 90 dnů před vstupem na území LT onemocněly na COVID-19.

Více informací lze nalézt v angličtině na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Litevské republiky.

Každý cestující přijíždějící do Litvy prostředky hromadné přepravy se musí před odjezdem zaregistrovat na webových stránkách litevského Národního centra veřejného zdraví nebo Ministerstva zdravotnictví (jde o identický formulář) a obdržené potvrzení – tzv. QR kód – předložit při nástupu do letadla, trajektu, autobusu nebo vlaku.

Cestující přijíždějící do Litvy za účelem pobytu (neplatí pro tranzit) autem, se musí zaregistrovat na webových stránkách litevského Národního centra veřejného zdraví nebo Ministerstva zdravotnictví (jde o identický formulář) do 12 hodin od vstupu do země.

Podmínka testu, izolace a registrace se nevztahuje na osoby, které přes Litvu jen tranzitují!!!   Podmínkou je rychlý průjezd Litvou bez zbytečných zastávek a bez noclehu.

NĚMECKO

Od půlnoci dne 24. ledna 2021 bude Česká republika zařazena mezi tzv. vysoce rizikové země. Budou tedy platit zpřísněná pravidla pro cestu do SRN.

Povinná registrace příjezdu

Cestující přijíždějící do SRN z vysoce rizikové země (seznam lze nalézt na webové stránce Institutu Roberta Kocha ) je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese https://www.einreiseanmeldung.de a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu).

Před cestou do Německa prostředkem dopravní společnosti musí daný přepravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o úspěšné registraci je nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání ji předložit přepravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, musí být provedena náhradní registrace písemnou formou.

Výjimky z registrační povinnosti:

 • osoby, které rizikovou oblastí pouze projely bez zastávky,
 • osoby, které do Německa vstupují pouze za účelem tranzitu a zemi nejrychlejší cestou opět opustí,
 • osoby, které v rizikové oblasti pobývaly v rámci příhraničního styku se sousedním státem méně než 24 hodin, nebo které do Německa vstupují na dobu kratší než 24 hodin,
 • osoby, které se do Německa jako členové oficiální delegace vracejí přes vládní terminál letiště Berlín–Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin

Povinnost testu či potvrzení

Pro osoby, které přijíždějí do Německa z vysoce rizikové země/oblasti platí povinnost mít u sebe lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená již při vstupu na území Německa a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem  a doklad o něm musí být v německém, anglickém či francouzském jazyce, doklad je třeba uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu); v případě cesty prostředkem přepravní společnosti jsou povinny předložit toto potvrzení také před odjezdem přepravci. Pokud přepravci potvrzení nepředloží, cesta jim zpravidla nebude umožněna.

Výjimky z povinnosti testu či potvrzení v případě příjezdu ze země/oblasti s vysokou incidencí:

 • osoby, které vysoce rizikovou zemí/oblastí pouze bez zastávky projely,
 • osoby, které Německem pouze projíždějí a Německo nejrychlejší cestou opustí,
 • osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice osoby, zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření),
 • osoby, které se vrací do Německa jako členové oficiálních delegací přes vládní terminál letiště Berlín-Braniborsko nebo přes letiště Kolín nad Rýnem/Bonn a v rizikové oblasti pobývaly méně než 72 hodin,
 • osoby, kterým příslušný orgán podle zákona o ochraně před infekcemi (Infektionsschutzgesetz) udělil další výjimky v případě závažného důvodu.

Testovací povinnost se netýká dětí mladších 6 let.

Všechny výjimky z povinnosti testu či potvrzení platí pouze, pokud dotyčná osoba nemá typické příznaky infekce koronavirem SARS-CoV-2, jako jsou např. kašel, horečka, rýma nebo ztráta čichu či chuti.

Pozor – v případě, že osoby cestující z ČR do SRN budou využívat služeb přepravce hromadné dopravy (např. vlak, autobus, letadlo) musí splňovat podmínky, které po nich bude přepravce vyžadovat. Přepravci nemají v nařízení spolkové vlády stanovené žádné specifické výjimky pro vybrané skupiny cestujících, u kterých registraci nebo test nemusí vyžadovat.

Povinnost karantény

Karanténní opatření včetně výjimek se řídí vyhláškami jednotlivých zemských vlád.

Informace ke karanténním opatřením jednotlivých spolkových zemí: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

————————-

Informace a text spolkového koronavirového nařízení: Kabinett beschließt neue Coronavirus-Einreiseverordnung (bundesgesundheitsministerium.de)

NIZOZEMSKO

Cestující přijíždějící do Nizozemska (též za účelem tranzitu) z rizikové země mimo EU/Schengen, kteří nejsou občany EU/Schengenu,  musí kromě negativního PCR testu na přítomnost COVID-19 dále předložit vyplněné a podepsané prohlášení o negativním testu.

Od 23. ledna 2021  je v platnosti dodatečné opatření pro cestující od 13 let přijíždějící do Nizozemska letecky či trajektem ze všech rizikových zemí, včetně států EU/Schengenu, tj. včetně z České republiky. Cestující musí před odletem/odjezdem kromě negativního PCR testu nově předložit negativní antigenní test na přítomnost COVID-19, provedený ne déle než 4 hodiny před nástupem do letadla/na trajekt. Toto dodatečné opatření se vztahuje též na cestující, kteří budou letecky tranzitovat na nizozemských letištích.

Podrobnější informace k požadavku na provedení antigenního testu a na potvrzení o něm, dále ke kategoriím osob, které jsou z povinnosti předložit negativní antigenní test na přítomnost COVID-19 vyňaty

I v případě předložení negativních testů na přítomnost COVID-19 nadále platí, že by se cestující z rizikových zemí měli neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19. Nově je možné se nechat 5. den po příjezdu otestovat (PCR test) a v případě negativního výsledku bude možné karanténu ukončit. Karanténní opatření se nevztahuje na cestovatele, kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště.

Karanténu v Nizozemsku je možné absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování.

Podrobnější informace ke kategoriím osob, které nemusí nastoupit do karantény, a dále ke kategoriím osob, které mohou v nezbytných případech za stanoveným účelem dočasně přerušit karanténu v případě neexistence příznaků onemocnění COVID-19

Podrobnější informace k podmínkám karantény

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 18. 1. 2021

BELGIE

KAŽDÝ CESTUJÍCÍ musí před příjezdem do Belgie vyplnit formulář PLF

– Od 31.12. karanténa povinná při příjezdu po pobytu v červené zóně nad 48 hodin PRO VŠECHNY 

– Všichni NEREZIDENTI ve věku od 12 let přijíždějící do Belgie z červené zóny se musí od 25. 12. prokázat negativním výsledkem PCR testu

Veškeré další a podrobné informace naleznete pod odkazem ZDE.

DÁNSKO

Dánsko od 9. 1. do 7. 2. 2021 zpřísnilo podmínky pro vstup do země. Nadále budou do země vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod – viz „Aktuální seznam/Short list of worthy purposes“ níže (NIKOLIV TURISTÉ !!!):

pracují či žijí v Dánsku

řidiči nákladních automobilů doručující zboží

osoby s rodičovskými právy k dětem nacházejícím se v Dánsku

akutní případy např. pří návštěvě těžce nemocného člena rodiny

osoby navracející se přes Dánsko do své země

rodinní příslušníci (rodiče a děti)

partneři/partnerky

prarodiče, vnoučata

lidé na služební cestě

lidé cestující na pohřeb apod.

lidé cestující přes Dánsko na dovolenou

ESTONSKO

Vstup do Estonska:  nově je zavedeno předložení RT-PCR testu ne staršího 72 hodin JIŽ PŘI VSTUPU nebo jeho podstoupení ihned na letišti. Pro české občany pokračuje POVINNOST 10 DENNÍ KARANTÉNY, kterou je možné zkrátit druhým hrazeným negativním testem. Pokračuje i POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK ve vnitřních veřejných prostorech.

FRANCIE

Francie neuzavřela své vnitřní hranice pro občany EU, ovšem uzavřela vnější hranice.

Všichni cestující ze zemí mimo EU musí pro vstup do Francie předložit negativní PCR test na COVID-19 a vyplnit speciální atestaci, která je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra. Tato povinnost platí i pro tranzit.

Cestující v rámci států EU nemusí vyplňovat speciální atestaci, ale je jim doporučeno absolvovat PCR test či antigenní test.

Od 16. 01. 2021 platí na celém území Francie striktní zákaz večerního vycházení od 18h do 6h.

IRSKO

Od 16.1.2021 mají všichni cestující přijíždějící do Irska povinnost prokázat se negativním PCR testem, ne starším 72 hod. Dále platí povinnost při vstupu do Irska vyplnit online formulář COVID-19 Passenger Locator Form (odkaz zde) a nutnost podrobit se 14-ti denní karanténě v místě uvedeném ve formuláři. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte email, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska. Karanténa může být kratší, pokud je pobyt kratší než 14 dní. V tom případě musí být dodržena po celou dobu pobytu. Karanténu je možno zkrátit negativním testem provedeným na území Irska, a to nejdříve 5 dní po příjezdu, karanténa trvá až do obdržení negativního výsledku.

ITÁLIE

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru. Pokud test není předložen, následuje povinná karanténa.

Do 15. února neotevřou lyžařská střediska.

POZOR! I když není výslovně zakázáno do Itálie přijet, do 15. února platí zákaz pohybu mezi regiony a autonomními provinciemi, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště.

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL – zdravotnímu zařízení – zůstává zachována. (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria – návod: do google zadejte „ASL dipartimento prevenzione“ a místo pobytu)

Od 16. ledna jsou Lombardie, Sicílie a Bolzano v červené, většina Itálie v oranžové zóně a šest regionů ve žluté (Basilicata, Kampánie, Molise, Sardinie, Toskánsko, autonomní provincie Trento). Bližší popis viz níže, kapitola Opatření.

Všem zájemcům o příjezd do Itálie doporučujeme konzultaci dotazníku na stránkách místního ministerstva zahraničí – odkaz v kapitole Vstup a transit níže.

LOTYŠSKO

!! UPOZORNĚNÍ – Od 15. 1. je po příjezdu do Lotyšska nutné předložit negativní výsledek testu na COVID-19 ne starší než 72h a následně zůstat v 10-denní domácí samoizolaci. Pozn.: negativní testy budou kontrolovány jak na pozemních hranicích, tak  na mezinárodním letišti v Rize, resp. před nástupem do letadla před příletem do Rigy, a potvrzení / testy jsou vyžadovány též pro tranzit pozemní cestou přes území Lotyšska.

MAĎARSKO

Vstup na území Maďarska

S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích. Kontroly budou probíhat do 1. 2. 2021. Platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU. Zákaz se nevztahuje na:

nákladní dopravu;

osoby s diplomatickým a služebním pasem;

osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;

vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě – jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností „Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)“, musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;

osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost, vzor Potvrzení (PDF, 209 KB), není potřeba předložit PCR test;

cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů – při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;

profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů;

diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. – doloží vstupenku a negativní test na Covid19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů;

pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic – uplatňuje se zvláštní režim;

NIZOZEMSKO

Od 29. prosince 2020 00:00 hod je v platnosti povinnost pro všechny cestující od 13 let přijíždějící do Nizozemska veřejnou dopravou (letadlem, autobusem, vlakem, lodí) z rizikových zemí, včetně států EU/Schengenu, tj. včetně z České republiky, předložit negativní PCR test na přítomnost COVID-19. Výsledek testu nesmí být při příjezdu do Nizozemska starší 72 hodin. Opatření se týká i cestujících v tranzitu. Opatření se nevztahuje na přepravu autem.

NORSKO

Norská vláda s platností od 2. 1. 2021 upravila kritéria pro vstup na území Norska pro cestující ze států EHP a schengenského prostoru, včetně České republiky. Každý občan přijíždějící z tzv. červené země je povinen se prokázat na hranicích negativním testem na covid-19, který není starší 72 dnů. Bez takového potvrzení může být vstup do země cestovateli odmítnut. Dále je povinen na hranici předložit potvrzení o provedení registrace  před příjezdem do země a po přejezdu hranice absolvovat nejpozději do 24h test na covid-19 na území Norska. Následuje povinná desetidenní karanténa.

POLSKO

Od 28. prosince 2020 platí na polských hranicích nová omezení týkající se prevence COVID-19. Lidé cestující hromadnou dopravou budou jsou po překročení hranice povinni absolvovat 10ti denní karanténu. Výjimku z karanténní povinnosti mají mj. i osoby s potvrzením o provedeném očkovaní proti COVID-19 a nově i občané EU/EEA a CH v případě tranzitu do domovské země nebo země pobytu.

RAKOUSKO

Od 19.12. 2020  musí cestovatelé z ČR  při příjezdu do Rakouska do 10denní karantény, a to i tehdy, kdyby předložili negativní test na covid-19. Uvedené opatření vyplývá z novely nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19, která nabyla účinnosti 19.12.2020. Dle vyjádření rakouských vládních činitelů by toto opatření mělo platit minimálně do 24. ledna 2021. 

POZOR: Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska vyžadována elektronická registrace: kdo je povinen ji vyplnit, naleznete v článku ZDE.

Od  9. ledna 2021 zavedlo Rakousko  kontroly na hranicích  s ČR.  Od 14. ledna 2021 je uzavřeno 42 hraničních přechodů, otevřeno zůstává 17  hraničních přechodů. Bližší informace naleznete ZDE.

SLOVENSKO

Osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky se musejí prokázat negativním antigenovým nebo RT-PCR testem na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat. Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 14 dnů; použít lze antigenový i PCR test. Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy. 

SLOVINSKO

do Slovinska lze přicestovat bez udání důvodu, nicméně v takovém případě platí povinnost předložit negativní PCR (nesmí být starší 48 hodin od odebrání vzorků) nebo antigenní test (nesmí být starší než 24 hodin od odebrání vzorků) nebo podstoupit 10-denní karanténu.

 

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 17.12. 2020

ESTONSKO

Na základě přezkumu (dne 11.12.) úrovně nákazy COVID-19  pokračuje v týdnu 14.12.-20.12. pro české občany povinnost desetidenní karantény po vstupu do Estonska. Je možné si ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

FINSKO

Příjezd jiných než finských občanů z České republiky do Finska je aktuálně umožněn v následujících případech: (1) občané zemí EU s povolením k pobytu ve Finsku a jejich rodinní příslušníci; (2) pracovní cesty; (3)  osoby studující ve Finsku; (4) rodinné důvody a další nezbytné cesty (návštěva příbuzného nebo partnera, pohřbu, svatby). Účel cesty musí být prokázán při hraniční kontrole (pracovní smlouva, pozvání, potvrzení o studiu,…). Po příjezdu je doporučena 10-ti denní karanténa, tu lze zkrátit absolvováním dvou po sobě jdoucích testů. Karanténu není třeba absolvovat, pokud se cestovatel může prokázat negativním výsledkem testu na COVID-19 ne starším než 72 hodin před příjezdem a pokud zůstává ve Finsku na dobu kratší než 72 hodin. Cestování v rámci Finska není omezeno.

FRANCIE

Od 15. 12. 2020 platí na celém území striktní zákaz večerního vycházení od 20h do 6h.
Francie neuzavřela své vnitřní hranice pro občany EU, ovšem uzavřela vnější hranice. Cestující ze zemí mimo EU musí pro vstup do země vyplnit speciální atestaci, která je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra a podrobit se testům na Covid-19.

Cestující v rámci států EU nemusí vyplňovat speciální atestaci, ale je jim doporučeno absolvovat PCR test či antigenní test.

CHORVATSKO

Štáb civilní ochrany Chorvatské republiky dne 30. 11. 2020 rozhodl o dočasném omezení při překračování státní hranice a vstupu na území. Opatření  vstoupilo v platnost dne 01. 12. 2020 a platí do 15.01.2021, s možností dalšího prodloužení.

Omezení se mj. vztahuje na občany Evropské unie, tedy i občany České republiky, pro které platí, že pokud cestují do Chorvatska z území některého z rizikových států, mezi které patří i ČR, musí při vstupu na území Chorvatska předložit negativní PCR test ne starší 48 hodin. V opačném případě se může nechat testovat na území Chorvatské republiky a do výsledku testu strpět izolaci.

Mezi výjimky mj. patří přeshraniční pracovníci, zdravotní personál nebo osoby tranzitující, které se nezdrží se na území Chorvatské republiky déle než 12 hodin.

Podrobné informace a celé znění uvedeného rozhodnutí naleznete na stránkách Vlády Chorvatské republiky.

ITÁLIE

Pozor!!! Zpřísnění podmínek pro příjezdy ze zahraničí do Itálie. Od 10. 12. platí pro cestující z ČR a většiny evropských států (státy kategorie C) povinnost zajistit si před vstupem do Itálie negativní Covid-test (výtěrem z nosohltanu)  ne starší než 48 hodin, pokud se chtějí vyhnout karanténě. Od 21.12. do 6.1. bude pro všechny osoby vstupující do Itálie ze států kategorie C zavedena povinná čtrnáctidenní karanténa (s výjimkami). Karanténa bude povinná i po 6.1.2021 za předpokladu, že cestující pobýval v jedné ze zemí kategorie C v období od 21.12. do 6.1. jeden či více dnů. Omezení pohybu mezi regiony i noční zákaz vycházení (22h-05h) platí i o vánočních svátcích a svátcích nového roku (viz kapitola Opatření). Další podrobnosti a výjimky níže v textu.Pro vstup do Itálie z České republiky je od 10.12. požadován negativní test (výtěr) na Covid ne starší 48 hodin. Změny, detaily a postupy viz článek /prijezdy_do_italie.html

Všichni občané přijíždějící z ČR, s testem či bez, jsou povinni se ihned po příjezdu nahlásit na Oddělení prevence příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria – návod: do google zadejte „ASL dipartimento prevenzione a místo pobytu“)

RAKOUSKO

Od 19.12. 2020  musí cestovatelé z ČR  při příjezdu do Rakouska do 10denní karantény, a to i tehdy, kdyby předložili negativní test na covid-19. Dle vyjádření rakouských vládních činitelů by toto opatření mělo platit minimálně do 10. ledna 2021.  

Od 19.12.2020 nabývá účinnosti novela nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19, která by dle vyjádření rakouských vládních činitelů měla platit minimálně do 10. ledna 2021.

Novela přináší následující  změny, z nichž pro cestovatele z ČR je nejvýznamnější změna uvedená v bodu 2.:

1. V souvislosti se 14denní incidencí na 100 tis. obyvatel byl upraven seznam zemí, ze kterých při příjezdu do Rakouska není vyžadován test/karanténa – to je možné pouze při příjezdu z Austrálie, Finska, Irska, Islandu, Japonska, Nového Zélandu, Norska, Jižní Koreje, Uruguaye a Vatikánu.

2. Při příjezdu z ČR a dalších zemí  EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.) je vyžadována 10denní karanténa, a to i tehdy, kdyby cestovatel předložil negativní test na covid-19. Karanténu  je možné ukončit, pokud osoba nejdříve pět dní po příjezdu absolvuje PCR či ANTIGENNÍ test na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (náklady na test si hradí sama).

3. Pokud ze zemí EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.) přijíždějí a) humanitární pracovníci, b) osoby za pracovním účelem, c)  osoby doprovázející cestující z důvodu nezbytné lékařské péče, d) osoby za účelem plnění soudně či úředně uložené povinnosti (např. soudní jednání) a e) držitelé Rakouskem vydaných průkazů nositelů výsad a imunit, tj. diplomaté/personál zastupitelských úřadů, je možné předložit lékařské potvrzení o negativním PCR či ANTIGENNÍM testu ne starší než 72 hodin, nebo nastoupit 10denní karanténu a tu si v jejím průběhu (kdykoliv) zkrátit absolvováním PCR či ANTIGENNÍHO testu s negativním výsledkem. Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covidem-19 není důvodem k upuštění od povinnosti testu/karantény.

4. Dosavadní  níže uvedené výjimky předchozího nařízení pro tranzit, pendlery, školáky, pravidelné návštěvy životních partnerů a rodiny, nákladní a osobní přepravu, obstarání zvířat, z lékařských důvodů apod. nadále platí – tj. není vyžadován test/karanténa.

5. Karanténa může být ukončena za účelem vycestování z Rakouska, pokud je zajištěno, že je při vycestování co nejvíce minimalizováno riziko nákazy.

Pod níže uvedenými odkazy naleznete nové formuláře, týkající se karantény a lékařského potvrzení o negativním testu, které musí být od 19.12.2020 vyplněny v okamžiku příjezdu do Rakouska:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816335.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816336.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816333.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816334.html

SLOVENSKO

Osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat.Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 14 dnů,; použít lze antigenový i PCR test.Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy.   Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 3.12.2020, kterou je možno najít zde: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/12/ciastka_21_2020.pdf

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 1. 12. 2020

BELGIE

Hranice v souladu s evropskými dohodami zůstávají otevřené, všechny cesty jsou ovšem „důrazně nedoporučované“;

Občané a rezidenti Belgie, jiného státu EU, schengenského prostoru nebo Spojeného království a jejich rodinní příslušníci se mohou do Belgie vždy vrátit nebo sem přicestovat. Každý cestující musí před příjezdem do Belgie vyplnit formulář PLF.

Premiér Alexander De Croo avizoval během tiskové konference 27. 11. posílení kontrol souvisejících s cestováním. Připomněl nutnost vyplnění příjezdového formuláře (pozn. tzv. Passenger Location Form, který je povinný od srpna t.r.). Bude také kontrolováno, zda jsou dodržována karanténní opatření při návratu z červených zón.

ESTONSKO

Na základě přezkumu (dne 27.11.) úrovně nákazy COVID-19  pokračuje v týdnu 30.11.-6.12. pro české občany povinnost desetidenní karantény po vstupu do Estonska. Je možné si ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

FRANCIE

Od 30. 10. 2020 do minimálně 15. 12. 2020 platí na celém území striktní omezení vycházení.
Pro každý vstup do země i pohyb po území Francie je nutné vyplnit speciální atestaci.

Francie neuzavřela své vnitřní hranice pro občany EU, ovšem uzavřela vnější hranice. Pro každý vstup do země i pohyb po území Francie je nutné vyplnit speciální atestaci, která je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra. Na celém území platí striktní omezení vycházení a zákaz pohybu mezi regiony.

MAĎARSKO

S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích. Kontroly budou probíhat do 1. 2. 2021. Platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU. Zákaz se nevztahuje na:

 • nákladní dopravu;
 • osoby s diplomatickým a služebním pasem;
 • osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;
 • vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě – jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností „Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)„, musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;
 • osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost, vzor Potvrzení (PDF, 209 KB), není potřeba předložit PCR test;
 • cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů – při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;
 • profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů;
 • diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. – doloží vstupenku a negativní test na Covid19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů;
 • pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic – uplatňuje se zvláštní režim;

SLOVENSKO

Osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat. Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek (přeshraniční pracovníci, řidiči mezinárodní dopravy, tranzit přes Slovensko apod.) jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 24.11.2020, které je možno najít ZDE

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 24. 11. 2020

ESTONSKO

Vstup do Estonska:  od 23.11. je zavedena POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK ve vnitřních veřejných prostorech. Na základě přezkumu (dne 20.11.) úrovně nákazy COVID-19  pokračuje v týdnu 23.-29.11. pro české občany povinnost desetidenní karantény po vstupu do Estonska. Je možné si ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

PORTUGALSKO

V případě Azorských ostrovů platí od 20. 11. 2020 nově zavedená povinnost předložit negativní výsledek testu nikoliv staršího nežli 72 hodin již před nástupem do letadla s destinací na Azorských ostrovech a následného povinného kontrolního testování v případě pobytu více než 6 dní.

ŘECKO

Řecko bylo od 23. 11. zařazeno mezi tzv. „červené země“. Cestující (jak cizinci, tak čeští občané), jejichž pobyt v Řecku byl delší než 12 hodin, musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a po příjezdu do ČR absolvovat PCR test nebo karanténu.

ŠPANĚLSKO

Od 23. listopadu 2020 Španělsko vyžaduje od všech osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR) negativní výsledek PCR testu na covid-19, ubytovací zařízení na Kanárských ostrovech vyžadují test již od 14. listopadu.

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 19. 11. 2020

ESTONSKO

Vstup do Estonska:  na základě přezkumu (dne 13.11.) úrovně nákazy COVID-19  pokračuje v týdnu 16.-22.11. pro české občany povinnost desetidenní karantény po vstupu do Estonska. Je možné si ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

FINSKO

Příjezd jiných než finských občanů z České republiky do Finska je aktuálně umožněn v následujících případech: (1) občané zemí EU s povolením k pobytu ve Finsku a jejich rodinní příslušníci; (2) pracovní cesty; (3) osoby studující ve Finsku; (4) rodinné důvody a další nezbytné cesty (návštěva příbuzného nebo partnera, pohřbu, svatby). Účel cesty musí být prokázán při hraniční kontrole (pracovní smlouva, pozvání, potvrzení o studiu,…). Po příjezdu je doporučena 10-ti denní karanténa, tu lze zkrátit absolvováním dvou po sobě jdoucích testů. Karanténu není třeba absolvovat, pokud se cestovatel může prokázat negativním výsledkem testu na COVID-19 ne starším než 72 hodin před příjezdem a pokud zůstává ve Finsku na dobu kratší než 72 hodin. Cestování v rámci Finska není omezeno.

NĚMECKO

Od 17. listopadu platí zpřísněná pravidla pro vstup cestujících z ČR do Saska.

Osoby přijíždějící z ČR, která je v tuto chvíli považována Německem za rizikovou oblast, se musí neprodleně odebrat do karantény na dobu 10 dnů po svém přicestování. Domácí karanténa může být ukončena nejdříve po 5 dnech negativním testem na koronavirus. Testování může být provedeno nejdříve pět dní po příjezdu.

Výjimky:

– osoby, které přijíždějí na dobu kratší než 12 hodin a jejichž účelem pobytu není nákup nebo soukromá účast na kulturní, sportovní nebo jiné volnočasové akci nebo veřejné slavnosti

– osoby, které přijíždějí za účelem návštěvy příbuzných prvního stupně, manžela nebo partnera, s nímž nežijí ve společné domácnosti nebo na základě střídavé rodičovské péče

– osoby, které žijí v Sasku a do zahraniční rizikové oblasti z nezbytných důvodů cestují za účelem výkonu zaměstnání, studia nebo vzdělání a pravidelně se alespoň jednou týdně vracejí do svého bydliště (pendleři)

– osoby, které bydlí v zahraniční rizikové oblasti a pravidelně cestují do Saska za účelem výkonu zaměstnání, studia nebo vzdělání a alespoň jednou týdně se vracejí do svého bydliště (pendleři)

– osoby (mimo pendlery), které přijíždějí do Saska na omezenou dobu max. 72 hodin z nezbytných důvodů souvisejících s výkonem jejich zaměstnání, studia nebo vzdělání nebo se po tuto dobu zdržovaly v rizikové oblasti (např. obchodníci)

– zaměstnanci ve zdravotnictví pro neodkladné zdravotní ošetření (např. v souvislosti s transplantací)

– zaměstnanci v oblasti přeshraniční dopravy (např. řidiči nákladních aut a piloti)

Z karantény jsou vyjmuty i tyto osoby, ale za podmínky předložení negativního korona testu, který nesmí být starší 48 hodin:

– osoby, jejichž činnost je nezbytná pro právní styk, zastupitelstva, popř. orgány EU, diplomatické styky a správu

– osoby, jejichž činnost je nezbytná pro fungování zdravotnictví

– osoby, které přijíždějí z důvodu návštěvy příbuzných ve 2. stupni

– osoby, které přijíždějí z důvodu neodkladného lékařského ošetření

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 10. 11. 2020

ESTONSKO

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 6.11.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu 9.-15.11. desetidenní karanténa. Je možné si ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit.

LITVA

Cestovatelé z tzv. červených států (mezi něž patří k 6. 11. 2020 i ČRmusí při vstupu do Litvy buď předložit negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin nebo setrvat v Litvě v 10denní izolaci s možností provedení testu na koronavirus v místě (jako samoplátce) a v případě negativního výsledku ukončení izolace.

LOTYŠSKO

Ke dni 9. 11. byl v Lotyšsku vyhlášen nouzový stav, zatím s platností jeden měsíc, tj. do 6. 12.

Pokud cestujete (nebo tranzitujete) ze zemí zařazených do „červené“ skupiny zemí, pak musíte po příjezdu do Lotyšska zůstat v 10-denní domácí samoizolaci (negativní PCR test není alternativou!).

NORSKO

Norská vláda zpřísnila s platností od 9. 11. 2020 kritéria pro vstup na území Norska pro státy EHP a schengenského prostoru, včetně České republiky. Každý z občanů přijíždějící ze zemí označených „na norském semaforu červeně“ je povinen se prokázat na hranicích negativním PCR testem na covid-19, který není starší 72 dnů. Bez takového potvrzení může být vstup do země cestovateli odmítnut. Nastoupení do povinné desetidenní karantény není tímto novým opatřením dotčeno. Desetidenní karanténa je povinná.

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 5. 11. 2020

BELGIE

Od 1. srpna musí cestující přijíždějící do Belgie vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. K 23. září od 16:00 je celá ČR z belgického pohledu „červenou zónou“. Belgie je na českém semaforu červená od 4.11. V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m a povinnost nošení roušek. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

ESTONSKO

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 30.10.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu 2.-8.11. desetidenní karanténa. Je možné si ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

ITÁLIE

Itálie od pátku 6.11. zavádí omezení vycházení (lockdown) pro regiony Lombardie, Kampánie, Piemont a Vale d’Aosta (červená, kritická zóna). Pro vycházení musí být prokazatelné důvody a čestné prohlášení (práce, zdraví, nezbytné důvody). Pro Apůlii a Sicílii platí mírnější lockdown, tj. omezení pohybu mezi obcemi. Tyto zóny mají uzavřeny bary, restaurace. Zbytek regionů je ve žluté zóně.

Pro vstup do Itálie z České republiky je požadován negativní test (výtěr) na Covid ne starší 72 hodin nebo jeho absolvování po příjezdu. Detaily a postupy viz článek /prijezdy_do_italie.html

Všichni občané přijíždějící z ČR, s testem či bez, jsou povinni se ihned po příjezdu nahlásit na Oddělení prevence příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria – návod: do google zadejte „ASL dipartimento prevenzione a místo pobytu“)

MAĎARSKO

Maďarsko od 1. září 2020 uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 12. 2020.

 1. Vycestování z České republiky a vstup na území ČR

Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra ČR.

 1. Vstup  na území

S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích. Od 1. 9.  do 1. 12. platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU. Zákaz se nevztahuje na:

 • nákladní dopravu;
 • osoby s diplomatickým a služebním pasem;
 • osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;
 • vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě – jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností „Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)„, musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;
 • osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost, vzor Potvrzení (PDF, 209 KB) ;
 • cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů – při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;
 • profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů;
 • diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. – doloží vstupenku a negativní test na Covid19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů;
 • pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic – uplatňuje se zvláštní režim;

NIZOZEMSKO

Dle cestovního doporučení nizozemského ministerstva zahraničních věcí ze dne 22. září 2020 osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Karanténní opatření se nevztahuje na cestovatele, kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště.

RAKOUSKO

Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru.  Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny od 31.10.2020 při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin.

SLOVENSKO

Osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat.

Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 29.10.2020, které je možno najít zde https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_11_2020.pdf , stručný přehled též v textu níže.

VELKÁ BRITÁNIE

Spojené království na svém území od 29. srpna 2020  zavedlo karanténní opatření pro cestující z České republiky. Více informací ZDE. Až na výjimky musí dále před cestou do Spojeného království všichni cestující vyplnit kontaktní formulář. Od 5. listopadu 2020 platí v Anglii zpřísněná opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 30. 10. 2020

DÁNSKO

Dánsko zařadilo Českou republiku od 12.9. 00:00 hod. na seznam rizikových zemí. Nadále budou do země vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod  (NIKOLIV TURISTÉ)

Pro cestují v rámci EU, tedy i pro cestující z Česka, je povinnost prokázat se negativním testem ne starším než 72 hodin.

Aktuální informace dánských úřadů jsou dostupné na stránce https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark.

Čeští turisté do Grónska přicestovat nemohou, pouze v případě, že mají pobyt v Dánsku, Německu, Norsku nebo na Islandu. Zároveň platí povinnost předložit negativní test na koronavirus, 5 dní v karanténě, která se opět ukončí negativní testem. Čeští turisté, kteří by chtěli cestovat z České republiky, nemohou do Grónska cestovat. Není známé datum případné změny podmínek.

Čeští turisté nemohou v současné době cestovat na Faerské ostrovy. Pro všechny ostatní osoby potom platí, že po příjezdu na Faerské ostrovy musí podstoupit test na koronavirus. Test provedený jinde není uznáván.

ESTONSKO

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 23.10.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu 26.10.-1.11. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

FRANCIE

Vláda od 17. 10. opětovně vyhlásila sanitární nouzový stav a prezident Macron oznámil, že od 30. 10. 2020 do 1. 12. 2020 platí na celém území striktní omezení vycházení. Vycházení bude umožněno pouze v odůvodněných případech (zaměstnání či naléhavá zdravotní situace) a pouze po předložení speciální atestace. Platí také zákaz pohyb mezi regiony. Na celém území platí pokyn k dodržování základních hygienických pravidel (rozestupy, mytí rukou, roušky, pravidelné větrání vnitřních prostor), zákaz shromažďování se a uzavření všech restauračních, kulturních a sportovních zařízení.

Pro vstup do země je potřeba podrobit se testu na přítomnost koronaviru a podstoupit tzv. speciální atestaci.

ITÁLIE

Vzhledem k rozsahu šíření viru Covid-19 byla ČR zařazena mezi rizikové země EU, tj. pro vstup do Itálie je s okamžitou platností požadován negativní test (výtěr) na Covid ne staršíl 72 hodin nebo jeho absolvování po příjezdu.
Detaily a postupy viz článek /prijezdy_do_italie.html

Italské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že podle vládního nařízení článku 5 bod 3 platí, že všichni občané přijíždějící z ČR, s testem či bez, jsou povinni se ihned po příjezdu nahlásit na Oddělení prevence příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria).

Do Itálie lze přicestovat i za účelem turistiky, ale od 8.10. platí povinnost prokázat se negativním testem na Covid-19 nebo je nutno test PCR absolvovat po příjezdu do země do 48 hodin – neplatí žádná výjimka pro děti.

LITVA

V souladu s doporučeními Rady Evropy vláda Litevské republiky schválila 21. 10. 2020 s platností od 26. 10. 2020 rozdělení států do čtyř skupin podle počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní, procenta pozitivních testů z testů provedených za 7 dní a kvantity testů (počtu testů na 100 tisíc obyvatel) za 7 dní. Seznam rozdělení států podle epidemiologického ohrožení má být zveřejňován každý pátek s platností od následujícího pondělí. Více informací lze nalézt v angličtině na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Litevské republiky.

Cestovatelé z tzv. červených států (mezi něž patří k 26. 10. 2020 i ČRmusí při vstupu do Litvy buď předložit negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin nebo setrvat v Litvě v 10denní izolaci s možností provedení testu na koronavirus v místě (jako samoplátce) a v případě negativního výsledku ukončení izolace.

ŠVÝCARSKO

Pravidla pro přicestování do Švýcarska a Lichtenštejnska se zpřísnila. Cestující z České republiky jsou po vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území, pokud se uskutečnil po 14.09.2020, povinni nastoupit 10-denní karanténu. Příp. předložení negativního testu nijak neovlivňuje povinnost nastoupit karanténu ani její 10-denní délku.

MAĎARSKO

Maďarsko od 1 září 2020 uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 11. 2020. Po 6. 10. znovu mohou vstoupit na území Maďarska občané Česka, Slovenska a Polska, kteří si před 6. 10. rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem do 31. 10. a prokáží se negativním testem SARS-CoV2-PCR ne starším 5 dnů.

NIZOZEMSKO

Dle cestovního doporučení nizozemského ministerstva zahraničních věcí ze dne 22. září 2020 osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Karanténní opatření se nevztahuje na cestovatele, kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště.

RAKOUSKO

Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru (od 28.9.2020 tomuto režimu, resp. níže uvedeným opatřením již podléhá hl. město Praha). Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny od 31.10.2020 při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin. Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky.

SLOVINSKO

Pro cestující z České republiky po příjezdu do Slovinska platí povinnost nastoupit 10-ti denní karanténu nebo předložit negativní test na COVID-19, kterým lze karanténu nahradit. Některé skupiny osob mohou využít zvláštní výjimku, na základě které lze do Slovinska přicestovat bez povinnosti nastoupit karanténu a bez povinnosti předložit negativní test na COVID-19. Podrobnosti naleznete v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska.

ŠPANĚLSKO

Testy na Covid-19 nejsou španělskými úřady při vstupu do země vyžadovány. Zrušena byla též povinnost automatického vstupu do karantény po příjezdu. Po příletu je třeba počítat s měřením tělesné teploty, též budou vyžádány osobní a kontaktní údaje. Vzhledem k uvedenému opatření doporučujeme počítat s delší dobou, kterou cestující stráví na letišti po příletu.

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 27. 10. 2020

SLOVENSKO

Osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica ),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat.

Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Opatřením Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 29.9.2020, které je možno najít na webových stránkách tohoto úřadu  http://www.uvzsr.sk/

Opatření na území Slovenska:

Od soboty 24. října do neděle 1. listopadu 2020 platí na Slovensku zákaz vycházení. Výjimky ze zákazu vycházení:

– v době od 1 do 5 hod ranní

– cesta na testování, do zaměstnání a do školy (vč. doprovodu), na nezbytné nákupy základních životních potřeb v nejbližší prodejně, k lékaři, na poštu, do banky, pojišťovny, čistírny, autoservisu, na čerpací stanici apod.

– cesta za účelem péče o osobu blízkou, péče o vlastní hospodářská zvířata, venčení domácích zvířat do 100 m od bydliště, účast na pohřbu blízké osoby

– pobyt v přírodě v extravilánu obce v rámci okresu

– návrat do místa bydliště do 25. října 2020.

Celý text usnesení vlády SR č. 678 k zákazu vycházení lze nalézt zde: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18827

Slovensko dále plánuje celoplošné testování obyvatelstva. První kolo proběhne 30.10. – 1.11.2020, druhé kolo 6.-8.11.2020. Testování se vztahuje i na cizince pobývající v době testování na území Slovenska. Detailní informace lze nalézt na stránce  https://www.somzodpovedny.sk/

NĚMECKO

V pátek 23.10. začala v Bavorsku pro pendlery z rizikových zemí, tedy i z České republiky, platit povinnost testování. Přestože začíná povinnost negativního testu platit již v pátek 23.10., pendleři budou mít na podstoupení prvního rozboru sedm dní. Opakovat ho pak budou muset jednou týdně. Nadále bude možné se v Bavorsku testovat bezplatně, uznávány budou i české testy.

NORSKO

V současné době není možné do Norska cestovat z České republiky ani jiné evropské země bez povinnosti 10ti denní karantény po příjezdu do země. Výjimkou je prozatím Grónsko, švédský region Kalmar Län a některé regiony Finska. Norské MZV doporučuje norským občanům a rezidentům nejezdit do zahraničí (až na cesty, které lze označit za nezbytné) s tím, že platnost tohoto doporučení je aktuálně stanovena do 15. 1. 2021.

Při příjezdu do Norska se lze nechat na některých hraničních přechodech a mezinárodních letištích bezplatně otestovat na COVID19 (výsledek testu je doručován elektronicky do 3 dnů), avšak negativní test automaticky nenahrazuje karanténu.

Na danou situaci reagují i oba národní letečtí dopravci, tj. SAS Norway a Norwegian, kteří ve vztahu k ČR rapidně zredukovali nebo úplně zrušili lety.

ESTONSKO

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 16.10.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnech 12.-18.10. i 19.-25.10. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

ITÁLIE

Vzhledem k rozsahu šíření viru Covid-19 byla ČR zařazena mezi rizikové země EU, tj. pro vstup do Itálie je s okamžitou platností požadován negativní test (výtěr) na Covid ne starší 72 hodin nebo jeho absolvování po příjezdu. Detaily a postupy viz článek/prijezdy_do_italie.html

BELGIE

Občané a rezidenti Belgie, jiného státu EU, schengenského prostoru nebo Spojeného království a jejich rodinní příslušníci se mohou do Belgie vždy vrátit nebo sem přicestovat. Každý cestující musí před příjezdem do Belgie vyplnit formulář PLF.

Cestující vracející se z červených zón (ČR je od 23. září z belgického pohledu zařazena celá mezi „červené zóny“) musí po svém příjezdu nastoupit do karantény a 5. den po příjezdu absolvovat povinné testování na území Belgie. Karanténa se nevztahuje na osoby cestující za nezbytným účelem, nicméně pouze v rámci a rozsahu činností úzce souvisejících s jejich funkcí. (Více viz bod 4)

Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu je průběžně aktualizován na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích (od 25. 9. 2020 formou interaktivní mapy): https://diplomatie.belgium.be/fr

IRSKO

Čeští občané mají nadále až do odvolání povinnost při vstupu do Irska vyplnit online formulář COVID-19 Passenger Locator Form (odkaz zde) a nutnost podrobit se 14-ti denní karanténě v místě uvedeném ve formuláři. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte email, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska. Karanténa může být kratší, pokud je pobyt kratší než 14 dní. V tom případě musí být dodržena po celou dobu pobytu. Karanténu není možno nahradit negativním testem.

Irská vláda vede „zelený seznam“ zemí, po příjezdu z nichž není nutná 14-ti denní karanténa, Česká republika však mezi nimi není.  Na seznamu jsou do 12.10..: Kypr, Finsko, Lotyšsko, Lichteštejnsko. Od 12.10. nesplňuje zařazení na seznam nikdo, tudíž bude do příští revize prázdný. Po příjezdu z jakékoli země bude nutná karanténa.

LITVA

Od 12. 10. 2020 mohou občané států EU a osoby v nich legálně pobývající mohou vstoupit do Litvy za těchto podmínek:

– byla zrušena povinnost předložit při vstupu do Litvy negativní test na COVID-19 ne starší než 72 hodin;

– pokud je v daném státě počet nakažených onemocněním COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů vyšší o 10 % než v Litvě (kde k 12. 10. 2020 dosahuje 55,7), což je případ ČR, musí cestovatelé z těchto států podstoupit 14denní karanténu, kterou lze zkrátit na 10 dnů v případě negativního testu na COVID-19 provedeného ne dříve než osmý den od začátku karantény na náklady cestovatele v Litvě. Žádost o zkrácení karantény se podává po vykonání testu na formuláři, který naleznete zde;

– pokud je v daném státě počet nakažených onemocněním COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů nižší, než je uvedeno v předchozím bodě, mohou cestovatelé z těchto států vstoupit do Litvy bez podmínek.

 


Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 8. 10. 2020

ESTONSKO

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 2.10.) úrovně nákazy COVID-19 platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu 5.-11.10. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

Vstup do ČR: Od 5.10. byl vyhlášen nouzový stav. Estonsko je stále mezi „zelenými“ zeměmi podle míry rizika nákazy COVID-19.

FINSKO

Finská vláda zmírnila od 19.9. omezení pro vstup do země – nový limit pro volný vstup do Finska je 25 nových případů nákazy koronavirem na 100 000 obyvatel. ČR tento limit nesplňuje a není tedy ve skupině zemí, ze kterých lze do Finska volně cestovat.

Pro cestující z Česka do 22.11. platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech (práce, rodina, škola) a po vstupu do Finska držet 14denní karanténu. Od 1.10. přibude možnost se prokázat negativním testem a zkrátit si tak karanténu a od 23.11. budou vstup do Finska umožněn všem po předložení negativního výsledku 2 testů.

IRSKO

Čeští občané mají nadále až do odvolání povinnost při vstupu do Irska vyplnit online formulář COVID-19 Passenger Locator Form (odkaz ZDE) a nutnost podrobit se 14denní karanténě v místě uvedeném ve formuláři. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte email, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska. Karanténa může být kratší, pokud je pobyt kratší než 14 dní. V tom případě musí být dodržena po celou dobu pobytu. Karanténu není možno nahradit negativním testem.

ITÁLIE

Italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza podepsal zařazení ČR mezi rizikové země EU, tj. pro vstup do Itálie je s okamžitou platností požadován negativní test na COVID ne starší než 72 hodin nebo jeho absolvování po příjezdu.

LOTYŠSKO

Česká republika je stále zařazena do „červeného“ seznamu zemí, tj. pro cestovatele z ČR platí povinnost nastoupit domácí samoizolaci.

Od 12. 10. je před cestou do Lotyšska nutné se registrovat formou elektronického dotazníku (vyplňuje se jméno a příjmení, osobní identifikační číslo, tel. kontakt, skutečné místo, kde se bude osoba nacházet, státy, navštívené v posledních 14 dnech a některé další položky). Formulář musí vyplnit každý přijíždějící dospělý a taktéž je potřeba vyplnit formulář za nezletilé děti. Formulář nesmí být vyplňován dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic. Po vyplnění formuláře obdržíte QR kód, který ukážete při kontrole na hranicích. Data vyplněná do formuláře budou uchovávána po dobu 30 dnů. Odkaz na formulář ZDE.

Až do 12. 10., kdy bude systém spuštěn, platí systém papírových formulářů – viz níže.

Formulář je k nalezení také online ZDE
Formulář pro cestovatele AJ ZDE

MAĎARSKO

Maďarsko od 1. 10. uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 11. . Po 6. 10. znovu mohou vstoupit na území Maďarska občané ČR, Slovenska a Polska, kteří si před 6. 10. rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem do 31. 10. a prokáží se negativním testem SARS-CoV2-PCR ne starším 5 dnů.

Dále se zákaz vstupu nevztahuje na:

• nákladní dopravu;

• osoby s diplomatickým a služebním pasem;

• osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;

• vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě – jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností, musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;

• osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost;

• cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů – při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;

• profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů;

• diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. – doloží vstupenku a negativní test na COVID-19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů;

• pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic – uplatňuje se zvláštní režim.

RUMUNSKO

Rumunská Národní rada pro krizové situace schválila dne 5. 10. nové nařízení, jehož součástí je seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a nově je na seznamu zařazena také Česká republika.

S platností od 7. 10. jsou osoby, které přijíždějí do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (Česká republika je na tento seznam zařazena), povinny podstoupit 2týdenní karanténu.
Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než 3 dny (72 hodin) a předloží negativní test na COVID-19, provedený maximálně 48 hodin před vstupem na území státu.

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů, mohou tuto karanténu opustit po 10. dni, pokud 8. den karantény provedou test na COVID-19 a výsledek je negativní a nevykazuje žádné charakteristické příznaky. Seznam zemí s vysokým rizikem nákazy, na kterém je od 7. 10. zařazena i Česká republika:

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2014-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-5-10-2020/file

SLOVENSKO

Slovensko přeřadilo Českou republiku mezi červené země, a to od pátku 18. 9. Osoby přijíždějící z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica), nastoupit domácí karanténu a nejdříve 5. den se nechat otestovat.

Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou nově specifikovány Opatřením Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 29.9.2020, které je možno najít na webových stránkách tohoto úřadu http://www.uvzsr.sk/.

 


Přeshraniční pohyb – změny vůči ČR v týdnu od 28. 9. 2020,  aktualizováno k 1. 10. 2020

BELGIE

K 23. září od 16:00 je celá ČR z belgického pohledu „červenou zónou“. Belgie je na českém semaforu zelená. V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m a povinnost nošení roušek. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

Informace budou aktualizovány k 25. 9. na : https://www.info-coronavirus.be/en/

ESTONSKO

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 25.9.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnech 21.-27.9. i 28.9.-4.10. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit – další informace ve článku).

Vstup do ČR: od 1. července 2020 platí rozdělení států EU, schengenského prostoru a třetích zemí do zelené a červené zóny podle míry rizika nákazy COVID-19 (k 25.9. je stále mezi  „zelenými“ zeměmi i Estonsko).

ITÁLIE

Od 17. 9. do 7.10. 2020 byla soudně POZASTAVENA účinnost nařízení pro vstup na SARDINII, že všichni přijíždějící musí předložit při vstupu negativní výsledek testu na Covid-19.

Stále platí povinnost předem nahlásit svůj pobyt online  v případě cesty na Sardínii či do regionu Apůlie.

Itálie požaduje, aby všichni cestující do Itálie vyplnili čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

V případě Sardinie je nutno dotazník vyplnit minimálně 48h předem (jména, adresy, kontakty, zdali se setkali s virem, zdravotní stav). Každý pasažér musí obdržet QR kód, kterým se prokáže dopravci (ihned po vyplnění obdrží potvrzení o zaslání formuláře, doporučujeme si jej vytisknout, v případě neobdržení QR kódu se jím prokázat).

MAĎARSKO

Maďarsko od 1 září 2020 uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 11. 2020. Po 1. 10. již nemohou vstoupit na území Maďarska ani občané Česka, Slovenska a Polska, kteří si před 1. 9. rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem po 1. 9.

 

Vstup na území

S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích. Od 1. 9.  do 1. 11. platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU. Zákaz se nevztahuje na:

 • nákladní dopravu;
 • osoby s diplomatickým a služebním pasem;
 • osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;
 • vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě – jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností „Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)“, musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;
 • osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost;
 • cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů – při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;
 • profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů;
 • diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. – doloží vstupenku a negativní test na Covid19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů;
 • pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic – uplatňuje se zvláštní režim

Výjimku ze zákazu může udělit policie místně příslušná pro hraniční vstup na HU území v níže uvedených případech. Pro mezinárodní letiště Ference Liszta v Budapešti je to policie budapešťského 18. obvodu. Žádost o výjimku se podává výhradně elektronicky v angličtině nebo maďarštině (k dispozici na internetové stránce policie), doložená příslušnými dokumenty:

 • soudní jednání (doklad maďarského soudu);
 • zdravotní prohlídka nebo léčba (dopis cílového zdravotního zařízení);
 • studium na maďarské univerzitě;
 • cesta osobní dopravou k zabezpečení nákladní dopravy (potvrzení zaměstnavatele);
 • rodinná událost jako svatba, křest a pohřeb;
 • péče o příbuzného;
 • významná mezinárodní církevní událost;
 • jiné další rozumné důvody.

Povolení policie je nutno předložit na hranici. Vstup na území HU bude odepřen osobám, které na základě rozhodnutí HU policie podstoupí zdravotní kontrolu, jejíž nález bude pozitivní. I v případě negativního nálezu této zdravotní kontroly bude mít osoba povinnou desetidenní karanténu, které se může vyhnout či si ji zkrátit dvěma negativními testy PCR na Covid19 v období 5 dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.

NĚMECKO

Pro osoby cestující ze zemí a oblastí, které jsou na stránkách Institutu Roberta Kocha klasifikované jako rizikové (s účinností od 25. 9. 2020 je mezi rizikové oblasti zařazeno celé území České republiky – viz info), platí ve všech spolkových zemí povinná 14denní karanténa.

Osoby cestující z těchto oblastí se musí samy izolovat a informovat místní hygienickou stanici (Gesundheitsamt) o svém příjezdu. Ve většině spolkových zemích platí možnost výjimky z povinné karantény v případě, že byl proveden PCR test s negativním výsledkem. Test musí být proveden v jedné ze zemí uvedených na stránkách Institutu Roberta Kocha, a to maximálně 48 hodin před příjezdem. Aktuální informace pro vstup do Německa naleznete na stránkách spolkového ministerstva vnitra spolkové policie

Výjimky z povinné karantény nebo předložení negativního PCR testu stanoví každá spolková země zvlášť ve vlastních nařízeních týkajících se karantény. Takovéto výjimky mohou platit například v těchto případech:

 1. Pro osoby, které Německem pouze projíždí, neplatí povinná karanténa ani povinnost předložit PCR test s negativním výsledkem, pokud Německo ihned opustí (platí pro celé Německo).
 2. Pro nezbytně nutné a neodkladné pracovní nebo zdravotní cesty (např. Bavorsko).
 3. Pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů (např. Sasko a Bavorsko).
 4. Pro osoby, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 48 hodin nebo mají jiný závažný důvod; patří sem zejména sociální aspekty jako například sdílené právo péče, návštěva životního partnera, který nežije ve společné domácnosti, naléhavé zdravotnické ošetření nebo pomoc či péče pro osoby vyžadující ochranu (např. Bavorsko).
 5. pro osoby, kterým příslušná hygienická stanice nebo okresní správní úřad v odůvodněných jednotlivých případech na žádost udělil osvobození (např. Bavorsko a Sasko).

Informace o pravidlech týkajících se povinné karantény naleznete na stránkách Institutu Roberta Kocha. Informace a povolení výjimek může jakožto příslušný úřad poskytnout také hygienická stanice (Gesundheitsamt) v místě vašeho plánovaného pobytu. Místně příslušnou hygienickou stanici naleznete zde

RAKOUSKO

Od půlnoci z neděle 27.9.2020 na pondělí 28.9.2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin.

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

SLOVINSKO

ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska. Osoby vstupující do Slovinska ze zemí z „červeného seznamu“ nebudou muset do 10denní karantény v případě prokázání negativního testu na COVID ne staršího než 48 hodin.

 


Přeshraniční pohyb – změny vůči ČR v týdnu od 21. 9. 2020,  aktualizováno k 25. 9. 2020

BELGIE

K 23. září od 16:00 (s reálnou účinností od 25. 9. od 16:00) přejde pro Belgičany do „červené zóny“ celá ČR. Belgie je na českém semaforu zelená.

Cestující, kteří přijíždějí na území Belgie ze země mimo EU + nebo z červené zóny, musí prokázat nezbytnost cesty prostřednictvím podpůrných dokumentů. Při návratu z červené zóny jsou 14-ti denní karanténa a test provedený po příjezdu (= na území Belgie) povinné.

Informace budou aktualizovány k 25. 9. na : https://www.info-coronavirus.be/en/

ESTONSKO

Na základě přezkumu (dne 18.9.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu 21.-27.9. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

Nejčastější otázky a odpovědi:

– Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?  ANO; pro týden 21.-27.9. však pro české občany po příjezdu do Estonska platí povinná 14-denní karanténa. Od 1.9. je možné si ji zkrátit, informace níže.

– Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19?  NE Pro týden 21.-29.9. je však nutná karanténa, kterou předchozí zahraniční test nenahradí. Od 1.9. je možné si karanténu zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy podstoupenými PO VSTUPU do země na letišti nebo v přístavu (terminál A i D). Test musí proběhnout do 24h po příjezdu do Estonska. Po úhradě bankovní kartou (67 eur) a vyplnění dotazníku je odebrán vzorek. Do výsledku testu (několik hodin až dva dny) je nutná KOMPLETNÍ samoizolace. Negativní výsledek je sdělen sms (pozitivní telefonním hovorem). Po tomto prvním negativním testu platí uvolněný režim samoizolace  s možností chodit do práce či obchodu při zachování odstupu od ostatních lidí. Druhý test není dříve než za 7 dní – na termínu se příslušné estonské testovací zařízení s dotyčným telefonicky domluví, nelze samostatně vyvíjet aktivitu.

FINSKO

Finská vláda zmírnila od 19.9.  omezení pro vstup do země – nový limit pro volný vstup do Finska bude 25 nových případů nákazy koronavirem na 100000 obyvatel. Česko tento limit nesplňuje a není tedy  ve skupině zemí, ze kterých lze do Finska volně cestovat. Pro cestující z Česka do 22.11. platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech (práce, rodina, škola) a po vstupu do Finska držet 14-denní karanténu. Od  1.10. přibude možnost se prokázat negativním testem a zkrátit si tak karanténu a od 23.11. budou vstup do Finska umožněn všem po předložení negativního výsledku 2 testů.

NĚMECKO

Pro osoby cestující ze zemí a oblastí klasifikovaných jako rizikové (s účinností od 23. 9. 2020 bylo mezi rizikové oblasti zařazeno celé území České republiky s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského kraje), platí ve všech spolkových zemí povinná 14denní karanténa. Osoby cestující z těchto oblastí se musí samy izolovat a informovat místní hygienickou stanici (Gesundheitsamt) o svém příjezdu. V některých spolkových zemích platí možnost výjimky z povinné karantény v případě, že byl proveden PCR test s negativním výsledkem. Test musí být proveden v jedné ze zemí uvedených na stránkách Institutu Roberta Kocha, a to maximálně 48 hodin před příjezdem.

NIZOZEMSKO

S okamžitou účinností od 22. září 2020 nizozemské ministerstvo zahraničních věcí rozšířilo své cestovní doporučení pro Českou republiku. Osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, nikoliv pouze z Prahy, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Osoby pobývající v Nizozemsku by pak měly na území celé České republiky cestovat pouze v nezbytných případech.

RAKOUSKO

Od půlnoci z neděle 27.9.2020 na pondělí 28.9.2020 by Rakousko mělo zařadit Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin.

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Konečná podoba omezení pro cestovatele z Prahy se upřesňuje.

 

Pramen:  MZV ČR

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora