Přeshraniční pohyb – aktualizováno k 1. 12. 2020

01.12.2020 Zahraniční odbor

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 1. 12. 2020

BELGIE

Hranice v souladu s evropskými dohodami zůstávají otevřené, všechny cesty jsou ovšem „důrazně nedoporučované“;

Občané a rezidenti Belgie, jiného státu EU, schengenského prostoru nebo Spojeného království a jejich rodinní příslušníci se mohou do Belgie vždy vrátit nebo sem přicestovat. Každý cestující musí před příjezdem do Belgie vyplnit formulář PLF.

Premiér Alexander De Croo avizoval během tiskové konference 27. 11. posílení kontrol souvisejících s cestováním. Připomněl nutnost vyplnění příjezdového formuláře (pozn. tzv. Passenger Location Form, který je povinný od srpna t.r.). Bude také kontrolováno, zda jsou dodržována karanténní opatření při návratu z červených zón.

ESTONSKO

Na základě přezkumu (dne 27.11.) úrovně nákazy COVID-19  pokračuje v týdnu 30.11.-6.12. pro české občany povinnost desetidenní karantény po vstupu do Estonska. Je možné si ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

FRANCIE

Od 30. 10. 2020 do minimálně 15. 12. 2020 platí na celém území striktní omezení vycházení.
Pro každý vstup do země i pohyb po území Francie je nutné vyplnit speciální atestaci.

Francie neuzavřela své vnitřní hranice pro občany EU, ovšem uzavřela vnější hranice. Pro každý vstup do země i pohyb po území Francie je nutné vyplnit speciální atestaci, která je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra. Na celém území platí striktní omezení vycházení a zákaz pohybu mezi regiony.

MAĎARSKO

S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích. Kontroly budou probíhat do 1. 2. 2021. Platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU. Zákaz se nevztahuje na:

 • nákladní dopravu;
 • osoby s diplomatickým a služebním pasem;
 • osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;
 • vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě – jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností „Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)„, musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;
 • osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost, vzor Potvrzení (PDF, 209 KB), není potřeba předložit PCR test;
 • cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů – při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;
 • profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů;
 • diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. – doloží vstupenku a negativní test na Covid19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů;
 • pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic – uplatňuje se zvláštní režim;

SLOVENSKO

Osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat. Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek (přeshraniční pracovníci, řidiči mezinárodní dopravy, tranzit přes Slovensko apod.) jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 24.11.2020, které je možno najít ZDE

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 24. 11. 2020

ESTONSKO

Vstup do Estonska:  od 23.11. je zavedena POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK ve vnitřních veřejných prostorech. Na základě přezkumu (dne 20.11.) úrovně nákazy COVID-19  pokračuje v týdnu 23.-29.11. pro české občany povinnost desetidenní karantény po vstupu do Estonska. Je možné si ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

PORTUGALSKO

V případě Azorských ostrovů platí od 20. 11. 2020 nově zavedená povinnost předložit negativní výsledek testu nikoliv staršího nežli 72 hodin již před nástupem do letadla s destinací na Azorských ostrovech a následného povinného kontrolního testování v případě pobytu více než 6 dní.

ŘECKO

Řecko bylo od 23. 11. zařazeno mezi tzv. „červené země“. Cestující (jak cizinci, tak čeští občané), jejichž pobyt v Řecku byl delší než 12 hodin, musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a po příjezdu do ČR absolvovat PCR test nebo karanténu.

ŠPANĚLSKO

Od 23. listopadu 2020 Španělsko vyžaduje od všech osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR) negativní výsledek PCR testu na covid-19, ubytovací zařízení na Kanárských ostrovech vyžadují test již od 14. listopadu.

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 19. 11. 2020

ESTONSKO

Vstup do Estonska:  na základě přezkumu (dne 13.11.) úrovně nákazy COVID-19  pokračuje v týdnu 16.-22.11. pro české občany povinnost desetidenní karantény po vstupu do Estonska. Je možné si ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

FINSKO

Příjezd jiných než finských občanů z České republiky do Finska je aktuálně umožněn v následujících případech: (1) občané zemí EU s povolením k pobytu ve Finsku a jejich rodinní příslušníci; (2) pracovní cesty; (3) osoby studující ve Finsku; (4) rodinné důvody a další nezbytné cesty (návštěva příbuzného nebo partnera, pohřbu, svatby). Účel cesty musí být prokázán při hraniční kontrole (pracovní smlouva, pozvání, potvrzení o studiu,…). Po příjezdu je doporučena 10-ti denní karanténa, tu lze zkrátit absolvováním dvou po sobě jdoucích testů. Karanténu není třeba absolvovat, pokud se cestovatel může prokázat negativním výsledkem testu na COVID-19 ne starším než 72 hodin před příjezdem a pokud zůstává ve Finsku na dobu kratší než 72 hodin. Cestování v rámci Finska není omezeno.

NĚMECKO

Od 17. listopadu platí zpřísněná pravidla pro vstup cestujících z ČR do Saska.

Osoby přijíždějící z ČR, která je v tuto chvíli považována Německem za rizikovou oblast, se musí neprodleně odebrat do karantény na dobu 10 dnů po svém přicestování. Domácí karanténa může být ukončena nejdříve po 5 dnech negativním testem na koronavirus. Testování může být provedeno nejdříve pět dní po příjezdu.

Výjimky:

– osoby, které přijíždějí na dobu kratší než 12 hodin a jejichž účelem pobytu není nákup nebo soukromá účast na kulturní, sportovní nebo jiné volnočasové akci nebo veřejné slavnosti

– osoby, které přijíždějí za účelem návštěvy příbuzných prvního stupně, manžela nebo partnera, s nímž nežijí ve společné domácnosti nebo na základě střídavé rodičovské péče

– osoby, které žijí v Sasku a do zahraniční rizikové oblasti z nezbytných důvodů cestují za účelem výkonu zaměstnání, studia nebo vzdělání a pravidelně se alespoň jednou týdně vracejí do svého bydliště (pendleři)

– osoby, které bydlí v zahraniční rizikové oblasti a pravidelně cestují do Saska za účelem výkonu zaměstnání, studia nebo vzdělání a alespoň jednou týdně se vracejí do svého bydliště (pendleři)

– osoby (mimo pendlery), které přijíždějí do Saska na omezenou dobu max. 72 hodin z nezbytných důvodů souvisejících s výkonem jejich zaměstnání, studia nebo vzdělání nebo se po tuto dobu zdržovaly v rizikové oblasti (např. obchodníci)

– zaměstnanci ve zdravotnictví pro neodkladné zdravotní ošetření (např. v souvislosti s transplantací)

– zaměstnanci v oblasti přeshraniční dopravy (např. řidiči nákladních aut a piloti)

Z karantény jsou vyjmuty i tyto osoby, ale za podmínky předložení negativního korona testu, který nesmí být starší 48 hodin:

– osoby, jejichž činnost je nezbytná pro právní styk, zastupitelstva, popř. orgány EU, diplomatické styky a správu

– osoby, jejichž činnost je nezbytná pro fungování zdravotnictví

– osoby, které přijíždějí z důvodu návštěvy příbuzných ve 2. stupni

– osoby, které přijíždějí z důvodu neodkladného lékařského ošetření

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 10. 11. 2020

ESTONSKO

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 6.11.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu 9.-15.11. desetidenní karanténa. Je možné si ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit.

LITVA

Cestovatelé z tzv. červených států (mezi něž patří k 6. 11. 2020 i ČRmusí při vstupu do Litvy buď předložit negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin nebo setrvat v Litvě v 10denní izolaci s možností provedení testu na koronavirus v místě (jako samoplátce) a v případě negativního výsledku ukončení izolace.

LOTYŠSKO

Ke dni 9. 11. byl v Lotyšsku vyhlášen nouzový stav, zatím s platností jeden měsíc, tj. do 6. 12.

Pokud cestujete (nebo tranzitujete) ze zemí zařazených do „červené“ skupiny zemí, pak musíte po příjezdu do Lotyšska zůstat v 10-denní domácí samoizolaci (negativní PCR test není alternativou!).

NORSKO

Norská vláda zpřísnila s platností od 9. 11. 2020 kritéria pro vstup na území Norska pro státy EHP a schengenského prostoru, včetně České republiky. Každý z občanů přijíždějící ze zemí označených „na norském semaforu červeně“ je povinen se prokázat na hranicích negativním PCR testem na covid-19, který není starší 72 dnů. Bez takového potvrzení může být vstup do země cestovateli odmítnut. Nastoupení do povinné desetidenní karantény není tímto novým opatřením dotčeno. Desetidenní karanténa je povinná.

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 5. 11. 2020

BELGIE

Od 1. srpna musí cestující přijíždějící do Belgie vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. K 23. září od 16:00 je celá ČR z belgického pohledu „červenou zónou“. Belgie je na českém semaforu červená od 4.11. V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m a povinnost nošení roušek. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

ESTONSKO

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 30.10.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu 2.-8.11. desetidenní karanténa. Je možné si ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

ITÁLIE

Itálie od pátku 6.11. zavádí omezení vycházení (lockdown) pro regiony Lombardie, Kampánie, Piemont a Vale d’Aosta (červená, kritická zóna). Pro vycházení musí být prokazatelné důvody a čestné prohlášení (práce, zdraví, nezbytné důvody). Pro Apůlii a Sicílii platí mírnější lockdown, tj. omezení pohybu mezi obcemi. Tyto zóny mají uzavřeny bary, restaurace. Zbytek regionů je ve žluté zóně.

Pro vstup do Itálie z České republiky je požadován negativní test (výtěr) na Covid ne starší 72 hodin nebo jeho absolvování po příjezdu. Detaily a postupy viz článek /prijezdy_do_italie.html

Všichni občané přijíždějící z ČR, s testem či bez, jsou povinni se ihned po příjezdu nahlásit na Oddělení prevence příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria – návod: do google zadejte „ASL dipartimento prevenzione a místo pobytu“)

MAĎARSKO

Maďarsko od 1. září 2020 uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 12. 2020.

 1. Vycestování z České republiky a vstup na území ČR

Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra ČR.

 1. Vstup  na území

S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích. Od 1. 9.  do 1. 12. platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU. Zákaz se nevztahuje na:

 • nákladní dopravu;
 • osoby s diplomatickým a služebním pasem;
 • osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;
 • vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě – jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností „Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)„, musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;
 • osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost, vzor Potvrzení (PDF, 209 KB) ;
 • cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů – při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;
 • profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů;
 • diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. – doloží vstupenku a negativní test na Covid19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů;
 • pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic – uplatňuje se zvláštní režim;

NIZOZEMSKO

Dle cestovního doporučení nizozemského ministerstva zahraničních věcí ze dne 22. září 2020 osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Karanténní opatření se nevztahuje na cestovatele, kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště.

RAKOUSKO

Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru.  Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny od 31.10.2020 při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin.

SLOVENSKO

Osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat.

Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 29.10.2020, které je možno najít zde https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_11_2020.pdf , stručný přehled též v textu níže.

VELKÁ BRITÁNIE

Spojené království na svém území od 29. srpna 2020  zavedlo karanténní opatření pro cestující z České republiky. Více informací ZDE. Až na výjimky musí dále před cestou do Spojeného království všichni cestující vyplnit kontaktní formulář. Od 5. listopadu 2020 platí v Anglii zpřísněná opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 30. 10. 2020

DÁNSKO

Dánsko zařadilo Českou republiku od 12.9. 00:00 hod. na seznam rizikových zemí. Nadále budou do země vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod  (NIKOLIV TURISTÉ)

Pro cestují v rámci EU, tedy i pro cestující z Česka, je povinnost prokázat se negativním testem ne starším než 72 hodin.

Aktuální informace dánských úřadů jsou dostupné na stránce https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark.

Čeští turisté do Grónska přicestovat nemohou, pouze v případě, že mají pobyt v Dánsku, Německu, Norsku nebo na Islandu. Zároveň platí povinnost předložit negativní test na koronavirus, 5 dní v karanténě, která se opět ukončí negativní testem. Čeští turisté, kteří by chtěli cestovat z České republiky, nemohou do Grónska cestovat. Není známé datum případné změny podmínek.

Čeští turisté nemohou v současné době cestovat na Faerské ostrovy. Pro všechny ostatní osoby potom platí, že po příjezdu na Faerské ostrovy musí podstoupit test na koronavirus. Test provedený jinde není uznáván.

ESTONSKO

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 23.10.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu 26.10.-1.11. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

FRANCIE

Vláda od 17. 10. opětovně vyhlásila sanitární nouzový stav a prezident Macron oznámil, že od 30. 10. 2020 do 1. 12. 2020 platí na celém území striktní omezení vycházení. Vycházení bude umožněno pouze v odůvodněných případech (zaměstnání či naléhavá zdravotní situace) a pouze po předložení speciální atestace. Platí také zákaz pohyb mezi regiony. Na celém území platí pokyn k dodržování základních hygienických pravidel (rozestupy, mytí rukou, roušky, pravidelné větrání vnitřních prostor), zákaz shromažďování se a uzavření všech restauračních, kulturních a sportovních zařízení.

Pro vstup do země je potřeba podrobit se testu na přítomnost koronaviru a podstoupit tzv. speciální atestaci.

ITÁLIE

Vzhledem k rozsahu šíření viru Covid-19 byla ČR zařazena mezi rizikové země EU, tj. pro vstup do Itálie je s okamžitou platností požadován negativní test (výtěr) na Covid ne staršíl 72 hodin nebo jeho absolvování po příjezdu.
Detaily a postupy viz článek /prijezdy_do_italie.html

Italské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že podle vládního nařízení článku 5 bod 3 platí, že všichni občané přijíždějící z ČR, s testem či bez, jsou povinni se ihned po příjezdu nahlásit na Oddělení prevence příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria).

Do Itálie lze přicestovat i za účelem turistiky, ale od 8.10. platí povinnost prokázat se negativním testem na Covid-19 nebo je nutno test PCR absolvovat po příjezdu do země do 48 hodin – neplatí žádná výjimka pro děti.

LITVA

V souladu s doporučeními Rady Evropy vláda Litevské republiky schválila 21. 10. 2020 s platností od 26. 10. 2020 rozdělení států do čtyř skupin podle počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dní, procenta pozitivních testů z testů provedených za 7 dní a kvantity testů (počtu testů na 100 tisíc obyvatel) za 7 dní. Seznam rozdělení států podle epidemiologického ohrožení má být zveřejňován každý pátek s platností od následujícího pondělí. Více informací lze nalézt v angličtině na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Litevské republiky.

Cestovatelé z tzv. červených států (mezi něž patří k 26. 10. 2020 i ČRmusí při vstupu do Litvy buď předložit negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin nebo setrvat v Litvě v 10denní izolaci s možností provedení testu na koronavirus v místě (jako samoplátce) a v případě negativního výsledku ukončení izolace.

ŠVÝCARSKO

Pravidla pro přicestování do Švýcarska a Lichtenštejnska se zpřísnila. Cestující z České republiky jsou po vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území, pokud se uskutečnil po 14.09.2020, povinni nastoupit 10-denní karanténu. Příp. předložení negativního testu nijak neovlivňuje povinnost nastoupit karanténu ani její 10-denní délku.

MAĎARSKO

Maďarsko od 1 září 2020 uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 11. 2020. Po 6. 10. znovu mohou vstoupit na území Maďarska občané Česka, Slovenska a Polska, kteří si před 6. 10. rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem do 31. 10. a prokáží se negativním testem SARS-CoV2-PCR ne starším 5 dnů.

NIZOZEMSKO

Dle cestovního doporučení nizozemského ministerstva zahraničních věcí ze dne 22. září 2020 osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Karanténní opatření se nevztahuje na cestovatele, kteří tranzitují letecky přes Nizozemsko a neopouští mezinárodní tranzitní zónu letiště.

RAKOUSKO

Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru (od 28.9.2020 tomuto režimu, resp. níže uvedeným opatřením již podléhá hl. město Praha). Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny od 31.10.2020 při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin. Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nebo za účelem odvozu osoby blízké přilétající na letiště, nepotřebují test na Covid-19 za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky.

SLOVINSKO

Pro cestující z České republiky po příjezdu do Slovinska platí povinnost nastoupit 10-ti denní karanténu nebo předložit negativní test na COVID-19, kterým lze karanténu nahradit. Některé skupiny osob mohou využít zvláštní výjimku, na základě které lze do Slovinska přicestovat bez povinnosti nastoupit karanténu a bez povinnosti předložit negativní test na COVID-19. Podrobnosti naleznete v článku ZMĚNA: ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska.

ŠPANĚLSKO

Testy na Covid-19 nejsou španělskými úřady při vstupu do země vyžadovány. Zrušena byla též povinnost automatického vstupu do karantény po příjezdu. Po příletu je třeba počítat s měřením tělesné teploty, též budou vyžádány osobní a kontaktní údaje. Vzhledem k uvedenému opatření doporučujeme počítat s delší dobou, kterou cestující stráví na letišti po příletu.

Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 27. 10. 2020

SLOVENSKO

Osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica ),  nastoupit domácí karanténu a nejdříve  5. den se nechat otestovat.

Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Opatřením Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 29.9.2020, které je možno najít na webových stránkách tohoto úřadu  http://www.uvzsr.sk/

Opatření na území Slovenska:

Od soboty 24. října do neděle 1. listopadu 2020 platí na Slovensku zákaz vycházení. Výjimky ze zákazu vycházení:

– v době od 1 do 5 hod ranní

– cesta na testování, do zaměstnání a do školy (vč. doprovodu), na nezbytné nákupy základních životních potřeb v nejbližší prodejně, k lékaři, na poštu, do banky, pojišťovny, čistírny, autoservisu, na čerpací stanici apod.

– cesta za účelem péče o osobu blízkou, péče o vlastní hospodářská zvířata, venčení domácích zvířat do 100 m od bydliště, účast na pohřbu blízké osoby

– pobyt v přírodě v extravilánu obce v rámci okresu

– návrat do místa bydliště do 25. října 2020.

Celý text usnesení vlády SR č. 678 k zákazu vycházení lze nalézt zde: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18827

Slovensko dále plánuje celoplošné testování obyvatelstva. První kolo proběhne 30.10. – 1.11.2020, druhé kolo 6.-8.11.2020. Testování se vztahuje i na cizince pobývající v době testování na území Slovenska. Detailní informace lze nalézt na stránce  https://www.somzodpovedny.sk/

NĚMECKO

V pátek 23.10. začala v Bavorsku pro pendlery z rizikových zemí, tedy i z České republiky, platit povinnost testování. Přestože začíná povinnost negativního testu platit již v pátek 23.10., pendleři budou mít na podstoupení prvního rozboru sedm dní. Opakovat ho pak budou muset jednou týdně. Nadále bude možné se v Bavorsku testovat bezplatně, uznávány budou i české testy.

NORSKO

V současné době není možné do Norska cestovat z České republiky ani jiné evropské země bez povinnosti 10ti denní karantény po příjezdu do země. Výjimkou je prozatím Grónsko, švédský region Kalmar Län a některé regiony Finska. Norské MZV doporučuje norským občanům a rezidentům nejezdit do zahraničí (až na cesty, které lze označit za nezbytné) s tím, že platnost tohoto doporučení je aktuálně stanovena do 15. 1. 2021.

Při příjezdu do Norska se lze nechat na některých hraničních přechodech a mezinárodních letištích bezplatně otestovat na COVID19 (výsledek testu je doručován elektronicky do 3 dnů), avšak negativní test automaticky nenahrazuje karanténu.

Na danou situaci reagují i oba národní letečtí dopravci, tj. SAS Norway a Norwegian, kteří ve vztahu k ČR rapidně zredukovali nebo úplně zrušili lety.

ESTONSKO

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 16.10.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnech 12.-18.10. i 19.-25.10. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

ITÁLIE

Vzhledem k rozsahu šíření viru Covid-19 byla ČR zařazena mezi rizikové země EU, tj. pro vstup do Itálie je s okamžitou platností požadován negativní test (výtěr) na Covid ne starší 72 hodin nebo jeho absolvování po příjezdu. Detaily a postupy viz článek/prijezdy_do_italie.html

BELGIE

Občané a rezidenti Belgie, jiného státu EU, schengenského prostoru nebo Spojeného království a jejich rodinní příslušníci se mohou do Belgie vždy vrátit nebo sem přicestovat. Každý cestující musí před příjezdem do Belgie vyplnit formulář PLF.

Cestující vracející se z červených zón (ČR je od 23. září z belgického pohledu zařazena celá mezi „červené zóny“) musí po svém příjezdu nastoupit do karantény a 5. den po příjezdu absolvovat povinné testování na území Belgie. Karanténa se nevztahuje na osoby cestující za nezbytným účelem, nicméně pouze v rámci a rozsahu činností úzce souvisejících s jejich funkcí. (Více viz bod 4)

Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu je průběžně aktualizován na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích (od 25. 9. 2020 formou interaktivní mapy): https://diplomatie.belgium.be/fr

IRSKO

Čeští občané mají nadále až do odvolání povinnost při vstupu do Irska vyplnit online formulář COVID-19 Passenger Locator Form (odkaz zde) a nutnost podrobit se 14-ti denní karanténě v místě uvedeném ve formuláři. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte email, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska. Karanténa může být kratší, pokud je pobyt kratší než 14 dní. V tom případě musí být dodržena po celou dobu pobytu. Karanténu není možno nahradit negativním testem.

Irská vláda vede „zelený seznam“ zemí, po příjezdu z nichž není nutná 14-ti denní karanténa, Česká republika však mezi nimi není.  Na seznamu jsou do 12.10..: Kypr, Finsko, Lotyšsko, Lichteštejnsko. Od 12.10. nesplňuje zařazení na seznam nikdo, tudíž bude do příští revize prázdný. Po příjezdu z jakékoli země bude nutná karanténa.

LITVA

Od 12. 10. 2020 mohou občané států EU a osoby v nich legálně pobývající mohou vstoupit do Litvy za těchto podmínek:

– byla zrušena povinnost předložit při vstupu do Litvy negativní test na COVID-19 ne starší než 72 hodin;

– pokud je v daném státě počet nakažených onemocněním COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů vyšší o 10 % než v Litvě (kde k 12. 10. 2020 dosahuje 55,7), což je případ ČR, musí cestovatelé z těchto států podstoupit 14denní karanténu, kterou lze zkrátit na 10 dnů v případě negativního testu na COVID-19 provedeného ne dříve než osmý den od začátku karantény na náklady cestovatele v Litvě. Žádost o zkrácení karantény se podává po vykonání testu na formuláři, který naleznete zde;

– pokud je v daném státě počet nakažených onemocněním COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů nižší, než je uvedeno v předchozím bodě, mohou cestovatelé z těchto států vstoupit do Litvy bez podmínek.

 


Přeshraniční pohyb –  aktualizováno k 8. 10. 2020

ESTONSKO

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 2.10.) úrovně nákazy COVID-19 platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu 5.-11.10. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

Vstup do ČR: Od 5.10. byl vyhlášen nouzový stav. Estonsko je stále mezi „zelenými“ zeměmi podle míry rizika nákazy COVID-19.

FINSKO

Finská vláda zmírnila od 19.9. omezení pro vstup do země – nový limit pro volný vstup do Finska je 25 nových případů nákazy koronavirem na 100 000 obyvatel. ČR tento limit nesplňuje a není tedy ve skupině zemí, ze kterých lze do Finska volně cestovat.

Pro cestující z Česka do 22.11. platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech (práce, rodina, škola) a po vstupu do Finska držet 14denní karanténu. Od 1.10. přibude možnost se prokázat negativním testem a zkrátit si tak karanténu a od 23.11. budou vstup do Finska umožněn všem po předložení negativního výsledku 2 testů.

IRSKO

Čeští občané mají nadále až do odvolání povinnost při vstupu do Irska vyplnit online formulář COVID-19 Passenger Locator Form (odkaz ZDE) a nutnost podrobit se 14denní karanténě v místě uvedeném ve formuláři. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte email, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska. Karanténa může být kratší, pokud je pobyt kratší než 14 dní. V tom případě musí být dodržena po celou dobu pobytu. Karanténu není možno nahradit negativním testem.

ITÁLIE

Italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza podepsal zařazení ČR mezi rizikové země EU, tj. pro vstup do Itálie je s okamžitou platností požadován negativní test na COVID ne starší než 72 hodin nebo jeho absolvování po příjezdu.

LOTYŠSKO

Česká republika je stále zařazena do „červeného“ seznamu zemí, tj. pro cestovatele z ČR platí povinnost nastoupit domácí samoizolaci.

Od 12. 10. je před cestou do Lotyšska nutné se registrovat formou elektronického dotazníku (vyplňuje se jméno a příjmení, osobní identifikační číslo, tel. kontakt, skutečné místo, kde se bude osoba nacházet, státy, navštívené v posledních 14 dnech a některé další položky). Formulář musí vyplnit každý přijíždějící dospělý a taktéž je potřeba vyplnit formulář za nezletilé děti. Formulář nesmí být vyplňován dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic. Po vyplnění formuláře obdržíte QR kód, který ukážete při kontrole na hranicích. Data vyplněná do formuláře budou uchovávána po dobu 30 dnů. Odkaz na formulář ZDE.

Až do 12. 10., kdy bude systém spuštěn, platí systém papírových formulářů – viz níže.

Formulář je k nalezení také online ZDE
Formulář pro cestovatele AJ ZDE

MAĎARSKO

Maďarsko od 1. 10. uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 11. . Po 6. 10. znovu mohou vstoupit na území Maďarska občané ČR, Slovenska a Polska, kteří si před 6. 10. rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem do 31. 10. a prokáží se negativním testem SARS-CoV2-PCR ne starším 5 dnů.

Dále se zákaz vstupu nevztahuje na:

• nákladní dopravu;

• osoby s diplomatickým a služebním pasem;

• osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;

• vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě – jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností, musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;

• osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost;

• cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů – při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;

• profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů;

• diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. – doloží vstupenku a negativní test na COVID-19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů;

• pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic – uplatňuje se zvláštní režim.

RUMUNSKO

Rumunská Národní rada pro krizové situace schválila dne 5. 10. nové nařízení, jehož součástí je seznam zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a nově je na seznamu zařazena také Česká republika.

S platností od 7. 10. jsou osoby, které přijíždějí do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (Česká republika je na tento seznam zařazena), povinny podstoupit 2týdenní karanténu.
Z karanténního opatření jsou vyňaty osoby přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem, pokud zůstávají na území Rumunska po dobu kratší než 3 dny (72 hodin) a předloží negativní test na COVID-19, provedený maximálně 48 hodin před vstupem na území státu.

Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů, mohou tuto karanténu opustit po 10. dni, pokud 8. den karantény provedou test na COVID-19 a výsledek je negativní a nevykazuje žádné charakteristické příznaky. Seznam zemí s vysokým rizikem nákazy, na kterém je od 7. 10. zařazena i Česká republika:

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2014-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-5-10-2020/file

SLOVENSKO

Slovensko přeřadilo Českou republiku mezi červené země, a to od pátku 18. 9. Osoby přijíždějící z České republiky se musejí prokázat negativním testem RT-PCR na onemocnění COVID-19 ne starším 72 hodin, nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica), nastoupit domácí karanténu a nejdříve 5. den se nechat otestovat.

Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou nově specifikovány Opatřením Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 29.9.2020, které je možno najít na webových stránkách tohoto úřadu http://www.uvzsr.sk/.

 


Přeshraniční pohyb – změny vůči ČR v týdnu od 28. 9. 2020,  aktualizováno k 1. 10. 2020

BELGIE

K 23. září od 16:00 je celá ČR z belgického pohledu „červenou zónou“. Belgie je na českém semaforu zelená. V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m a povinnost nošení roušek. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

Informace budou aktualizovány k 25. 9. na : https://www.info-coronavirus.be/en/

ESTONSKO

Vstup do Estonska: na základě přezkumu (dne 25.9.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnech 21.-27.9. i 28.9.-4.10. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit – další informace ve článku).

Vstup do ČR: od 1. července 2020 platí rozdělení států EU, schengenského prostoru a třetích zemí do zelené a červené zóny podle míry rizika nákazy COVID-19 (k 25.9. je stále mezi  „zelenými“ zeměmi i Estonsko).

ITÁLIE

Od 17. 9. do 7.10. 2020 byla soudně POZASTAVENA účinnost nařízení pro vstup na SARDINII, že všichni přijíždějící musí předložit při vstupu negativní výsledek testu na Covid-19.

Stále platí povinnost předem nahlásit svůj pobyt online  v případě cesty na Sardínii či do regionu Apůlie.

Itálie požaduje, aby všichni cestující do Itálie vyplnili čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

V případě Sardinie je nutno dotazník vyplnit minimálně 48h předem (jména, adresy, kontakty, zdali se setkali s virem, zdravotní stav). Každý pasažér musí obdržet QR kód, kterým se prokáže dopravci (ihned po vyplnění obdrží potvrzení o zaslání formuláře, doporučujeme si jej vytisknout, v případě neobdržení QR kódu se jím prokázat).

MAĎARSKO

Maďarsko od 1 září 2020 uzavřelo své hranice. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 11. 2020. Po 1. 10. již nemohou vstoupit na území Maďarska ani občané Česka, Slovenska a Polska, kteří si před 1. 9. rezervovali alespoň jednodenní pobyt s datem po 1. 9.

 

Vstup na území

S ohledem na značný nárůst nákazy spojený s prázdninovým cestováním rozhodla HU vláda od 1. 9. dočasně obnovit kontrolu na vnitřních schengenských hranicích. Od 1. 9.  do 1. 11. platí zákaz vstupu cizích občanů na území HU. Zákaz se nevztahuje na:

 • nákladní dopravu;
 • osoby s diplomatickým a služebním pasem;
 • osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu Covid19;
 • vedení a zaměstnance sdružené (společné) firmy na služební cestě – jde např. o dceřiné či přidružené firmy ve vztahu s maďarskou společností „Definice sdružené společnosti (DOC, 84 KB)“, musí při vstupu doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou;
 • osoby, které věrohodně prokážou, že cestují s cílem vykonávat obchodní nebo hospodářskou činnost;
 • cizince s pobytovým povolením nebo vízem nad 90 dnů v Maďarsku a cizí rodinné příslušníky maďarských občanů – při návratu ze zahraničí musí nastoupit desetidenní karanténu, kterou si mohou zkrátit dvěma negativními testy PCR v období pěti dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.;
 • profesionální sportovce a umělce přijíždějící na sportovní (mezinárodní) či na kulturní událost – doloží pozvání maďarské instituce a negativní test PCR, ne starší 3 dnů;
 • diváky sportovní (mezinárodní) či kulturní události na pobyt do 72 hod. – doloží vstupenku a negativní test na Covid19 s potvrzením v angličtině nebo maďarštině ne starší 3 dnů;
 • pendlery a občany sousedních zemí žijící v pásmu 30 km od maďarských hranic – uplatňuje se zvláštní režim

Výjimku ze zákazu může udělit policie místně příslušná pro hraniční vstup na HU území v níže uvedených případech. Pro mezinárodní letiště Ference Liszta v Budapešti je to policie budapešťského 18. obvodu. Žádost o výjimku se podává výhradně elektronicky v angličtině nebo maďarštině (k dispozici na internetové stránce policie), doložená příslušnými dokumenty:

 • soudní jednání (doklad maďarského soudu);
 • zdravotní prohlídka nebo léčba (dopis cílového zdravotního zařízení);
 • studium na maďarské univerzitě;
 • cesta osobní dopravou k zabezpečení nákladní dopravy (potvrzení zaměstnavatele);
 • rodinná událost jako svatba, křest a pohřeb;
 • péče o příbuzného;
 • významná mezinárodní církevní událost;
 • jiné další rozumné důvody.

Povolení policie je nutno předložit na hranici. Vstup na území HU bude odepřen osobám, které na základě rozhodnutí HU policie podstoupí zdravotní kontrolu, jejíž nález bude pozitivní. I v případě negativního nálezu této zdravotní kontroly bude mít osoba povinnou desetidenní karanténu, které se může vyhnout či si ji zkrátit dvěma negativními testy PCR na Covid19 v období 5 dnů se vzájemným rozestupem 48 hod.

NĚMECKO

Pro osoby cestující ze zemí a oblastí, které jsou na stránkách Institutu Roberta Kocha klasifikované jako rizikové (s účinností od 25. 9. 2020 je mezi rizikové oblasti zařazeno celé území České republiky – viz info), platí ve všech spolkových zemí povinná 14denní karanténa.

Osoby cestující z těchto oblastí se musí samy izolovat a informovat místní hygienickou stanici (Gesundheitsamt) o svém příjezdu. Ve většině spolkových zemích platí možnost výjimky z povinné karantény v případě, že byl proveden PCR test s negativním výsledkem. Test musí být proveden v jedné ze zemí uvedených na stránkách Institutu Roberta Kocha, a to maximálně 48 hodin před příjezdem. Aktuální informace pro vstup do Německa naleznete na stránkách spolkového ministerstva vnitra spolkové policie

Výjimky z povinné karantény nebo předložení negativního PCR testu stanoví každá spolková země zvlášť ve vlastních nařízeních týkajících se karantény. Takovéto výjimky mohou platit například v těchto případech:

 1. Pro osoby, které Německem pouze projíždí, neplatí povinná karanténa ani povinnost předložit PCR test s negativním výsledkem, pokud Německo ihned opustí (platí pro celé Německo).
 2. Pro nezbytně nutné a neodkladné pracovní nebo zdravotní cesty (např. Bavorsko).
 3. Pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů (např. Sasko a Bavorsko).
 4. Pro osoby, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 48 hodin nebo mají jiný závažný důvod; patří sem zejména sociální aspekty jako například sdílené právo péče, návštěva životního partnera, který nežije ve společné domácnosti, naléhavé zdravotnické ošetření nebo pomoc či péče pro osoby vyžadující ochranu (např. Bavorsko).
 5. pro osoby, kterým příslušná hygienická stanice nebo okresní správní úřad v odůvodněných jednotlivých případech na žádost udělil osvobození (např. Bavorsko a Sasko).

Informace o pravidlech týkajících se povinné karantény naleznete na stránkách Institutu Roberta Kocha. Informace a povolení výjimek může jakožto příslušný úřad poskytnout také hygienická stanice (Gesundheitsamt) v místě vašeho plánovaného pobytu. Místně příslušnou hygienickou stanici naleznete zde

RAKOUSKO

Od půlnoci z neděle 27.9.2020 na pondělí 28.9.2020 zařadilo Rakousko Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin.

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

SLOVINSKO

ČR od 29. 9. 2020 zařazena na červený seznam, zároveň došlo ke zjednodušení podmínek vstupu do Slovinska. Osoby vstupující do Slovinska ze zemí z „červeného seznamu“ nebudou muset do 10denní karantény v případě prokázání negativního testu na COVID ne staršího než 48 hodin.

 


Přeshraniční pohyb – změny vůči ČR v týdnu od 21. 9. 2020,  aktualizováno k 25. 9. 2020

BELGIE

K 23. září od 16:00 (s reálnou účinností od 25. 9. od 16:00) přejde pro Belgičany do „červené zóny“ celá ČR. Belgie je na českém semaforu zelená.

Cestující, kteří přijíždějí na území Belgie ze země mimo EU + nebo z červené zóny, musí prokázat nezbytnost cesty prostřednictvím podpůrných dokumentů. Při návratu z červené zóny jsou 14-ti denní karanténa a test provedený po příjezdu (= na území Belgie) povinné.

Informace budou aktualizovány k 25. 9. na : https://www.info-coronavirus.be/en/

ESTONSKO

Na základě přezkumu (dne 18.9.) úrovně nákazy COVID-19  platí pro české občany po vstupu do Estonska v týdnu 21.-27.9. dvoutýdenní karanténa. Od 1.9. je možné ji zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy (až po vstupu do země, nutno hradit).

Nejčastější otázky a odpovědi:

– Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?  ANO; pro týden 21.-27.9. však pro české občany po příjezdu do Estonska platí povinná 14-denní karanténa. Od 1.9. je možné si ji zkrátit, informace níže.

– Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19?  NE Pro týden 21.-29.9. je však nutná karanténa, kterou předchozí zahraniční test nenahradí. Od 1.9. je možné si karanténu zkrátit na 7 dnů dvěma negativními testy podstoupenými PO VSTUPU do země na letišti nebo v přístavu (terminál A i D). Test musí proběhnout do 24h po příjezdu do Estonska. Po úhradě bankovní kartou (67 eur) a vyplnění dotazníku je odebrán vzorek. Do výsledku testu (několik hodin až dva dny) je nutná KOMPLETNÍ samoizolace. Negativní výsledek je sdělen sms (pozitivní telefonním hovorem). Po tomto prvním negativním testu platí uvolněný režim samoizolace  s možností chodit do práce či obchodu při zachování odstupu od ostatních lidí. Druhý test není dříve než za 7 dní – na termínu se příslušné estonské testovací zařízení s dotyčným telefonicky domluví, nelze samostatně vyvíjet aktivitu.

FINSKO

Finská vláda zmírnila od 19.9.  omezení pro vstup do země – nový limit pro volný vstup do Finska bude 25 nových případů nákazy koronavirem na 100000 obyvatel. Česko tento limit nesplňuje a není tedy  ve skupině zemí, ze kterých lze do Finska volně cestovat. Pro cestující z Česka do 22.11. platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech (práce, rodina, škola) a po vstupu do Finska držet 14-denní karanténu. Od  1.10. přibude možnost se prokázat negativním testem a zkrátit si tak karanténu a od 23.11. budou vstup do Finska umožněn všem po předložení negativního výsledku 2 testů.

NĚMECKO

Pro osoby cestující ze zemí a oblastí klasifikovaných jako rizikové (s účinností od 23. 9. 2020 bylo mezi rizikové oblasti zařazeno celé území České republiky s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského kraje), platí ve všech spolkových zemí povinná 14denní karanténa. Osoby cestující z těchto oblastí se musí samy izolovat a informovat místní hygienickou stanici (Gesundheitsamt) o svém příjezdu. V některých spolkových zemích platí možnost výjimky z povinné karantény v případě, že byl proveden PCR test s negativním výsledkem. Test musí být proveden v jedné ze zemí uvedených na stránkách Institutu Roberta Kocha, a to maximálně 48 hodin před příjezdem.

NIZOZEMSKO

S okamžitou účinností od 22. září 2020 nizozemské ministerstvo zahraničních věcí rozšířilo své cestovní doporučení pro Českou republiku. Osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, nikoliv pouze z Prahy, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19. Osoby pobývající v Nizozemsku by pak měly na území celé České republiky cestovat pouze v nezbytných případech.

RAKOUSKO

Od půlnoci z neděle 27.9.2020 na pondělí 28.9.2020 by Rakousko mělo zařadit Prahu mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru. Znamená to, že osoby přijíždějící z Prahy jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin.

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Konečná podoba omezení pro cestovatele z Prahy se upřesňuje.

 

Pramen:  MZV ČR

brexit posledni vyzva webinar komora