Pražské firmy hlásí nedostatek zaměstnanců s odpovídající kvalifikací

Na základě zpětné vazby podnikatelů Hospodářská komora ví, že náklady na pracovní sílu spojené s nedostatkem kvalifikované pracovní síly představují již několik let hlavní bariéru rozvoje podnikání v ČR. To ale ještě automaticky neznamená, že tato situace je v praxi běžná. Komora se proto pražských firem ptala, jak často se setkávají se situací, kdy dlouho hledají zaměstnance s potřebným vzděláním, zatímco o práci ve firmě se zajímají lidé s kvalifikací, o kterou zrovna zaměstnavatel zájem nemá.

Téměř všichni respondenti z Prahy (97 %) uvedli, že se s takovou situací setkali. Alarmující je, že více než tři pětiny (62 %) pražských respondentů se s takovou situací setkávají často nebo velmi často. U středních a velkých firem je toto zastoupení dokonce ještě větší. Nejčastěji se tento problém týká stavebnictví a zpracovatelského průmyslu. Téměř shodné výsledky jsou i za celou ČR.

Výsledky tak poukazují na to, že český trh práce i nadále trápí strukturální problémy, což se s koronavirovou krizí nezměnilo. Pracovní trh navíc stojí před ohromnými změnami, které nás čekají již ve střednědobém horizontu vzhledem k zelené a digitální tranzici. Do budoucna bude klesat zaměstnanost tam, kde se vykonávají rutinní činnosti, u nichž bude efektivní nahrazení lidské práce stroji.

Na druhou stranu bude růst zejména segment sociálních a zdravotních služeb, kde není nahrazení lidské práce stroji žádané ani vždy možné. V těchto oborech se bude moci uplatnit značná část pracovní síly uvolněná díky pokračující digitalizaci a robotizaci. Bez masových rekvalifikací však tento přesun není myslitelný.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/