Pravidla pro cestování do Maďarska

04.09.2020 Tiskové oddělení

Maďarsko od 1. září 2020 uzavřelo své hranice. Po tomto datu platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska.

1. Vycestování z České republiky a vstup na území ČR

Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra.

2. Vstup na území

Od 1. 9. do 1. 10. platí zákaz vstupu cizích občanů na území Maďarska. Tento zákaz se nevztahuje na nákladní dopravu, osoby s diplomatickým a služebním pasem a osoby, které věrohodně prokáží, že v posledních šesti měsících překonali nákazu covid-19. Ten, kdo má v Maďarsku povolení k pobytu, může překročit hranice, ale musí do 14denní karantény.

Výjimku ze zákazu může udělit policie místně příslušná pro hraniční vstup na maďarské území. Žádost o výjimku se podává výhradně elektronicky v angličtině nebo maďarštině, a to v následujících, doložených případech:

  • soudní jednání;
  • obchodní nebo pracovní činnost (pozvání);
  • léčba ve zdravotním zařízení (lékařská zpráva);
  • zkouška (pozvání instituce);
  • cesta osobní dopravou k zabezpečení nákladní dopravy (potvrzení zaměstnavatele);
  • rodinná událost jako svatba nebo pohřeb;
  • péče o nemocného;
  • významná mezinárodní sportovní, kulturní nebo církevní událost;
  • jiné přijatelné důvody.

Povolení policie je nutno předložit na hranici. Vstup do Maďarska bude odepřen, pokud bude příslušná osoba projevovat známky onemocnění, podstoupí kontrolu a nález bude pozitivní. I když bude nález negativní, bude mít povinnou čtrnáctidenní karanténu, kterou si může zkrátit dvěma negativními testy na covid-19.

Vedoucí pracovník nebo zaměstnanec sdružené (společné) firmy – jde např. o dceřiné či přidružené firmy, která je v dodavatelském vztahu s maďarskou společností, v případě služební cesty, což musí při vstupu věrohodně doložit pozvánkou a dokumentem potvrzujícím smluvní vztah s maďarskou firmou, může vstoupit na území Maďarska bez omezení.

3. Doprava a tranzit

Zůstává zachována možnost tranzitu. Cizinec v tranzitu (i Čech) přes Maďarsko musí mít platné doklady pro vstup do schengenského prostoru (Čech platný OP nebo pas), prokázat, že se jedná o tranzit přes Maďarsko do cílové země a musí být možný průjezd ostatními zeměmi na trase. Při vstupu do Maďarska má být provedena zdravotní kontrola a v případě příznaků nákazy nebude cestující na maďarské území vpuštěn. Při tranzitu je nutno dodržet určité podmínky – rychlý průjezd (opustit Maďarsko do 24 hodin), vyhrazené hraniční přechody, trasy a odpočívadla a v určené časové intervaly.

Mezi Budapeští a Prahou nyní není přímé letecké spojení. Češi se také mohou z Maďarska vracet přímými mezinárodními spoji vlakem nebo autobusy.

4. Opatření

V Maďarsku byl ukončen stav nouze dne 17. června 2020. Nejdůležitější nadále platná omezení jsou následující:

Všechny obchody jsou otevřené. Při nakupování v obchodě nebo v prostředcích veřejné dopravy je stále nutné používat roušky. Jsou otevřené i uzavřené části restaurací, kaváren, cukráren, bufetů, espresso barů. Ti, kteří tam pracují, musí nosit roušky zakrývající ústa a nos.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/