Pracovníci hospodářské komory se vzdělávají v dotačním poradenství

06.06.2008

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Českým institutem pro evropskou integraci připravila pro své pracovníky kombinovaný (e-learningový) vzdělávací kurz – „Tvorba a administrace projektů spolufinacovaných ze strukturálních fondů EU.“ Vzdělávací kurz je určen pro pracovníky kontaktních míst Hospodářské komory České republiky, jejichž prostřednictvím mohou podnikatelé mimo jiné získat zdarma informace důležité pro jejich podnikání.

Vzhledem k tomu, že jedním z pilířů dlouhodobé strategie hospodářské komory je profesionální poskytování služeb pro podporu podnikání, je nutné pracovníky těchto kontaktních míst průběžně vzdělávat v mnoha oblastech a mimo jiné také v procesu využívání finančních prostředků z fondů EU. V současnosti již běží programovací období Evropské unie 2007 – 2013 a podnikatelům se otevírá celá řada programů podpor. Absolvování tohoto vzdělávacího kurzu napomůže konzultantům sítě kontaktních míst v orientaci v dostupných dotačních titulech, které jsou spolufinancované ze strukturálních fondů EU, ale i v dalších programech Evropské unie. Kromě vyhledávání dotačních možností budou pracovníci hospodářské komory schopni poradit podnikatelům i v průběhu projektového cyklu.
Účastníci kurzu většinu problematiky studují prostřednictvím elearningového portálu dle svých vlastních časových možností. Součástí elearningové formy studia je nutnost správně odpovědět na otázky v rámci autotestů umístěných na závěr každého tematického bloku. K prezenčnímu studiu jsou určeny 3 osmihodinové vyučovací bloky, kde mají účastníci kurzu možnost diskutovat nabyté znalosti s lektorem. V rámci vyučovacích bloků si také sami vyzkoušejí vyplnit projektovou žádost. První kurz byl spuštěn v květnu tohoto roku a školení pracovníků bude probíhat až do konce října 2008. Celkem by se mělo vyškolit zhruba 80 pracovníků. Absolvování kurzu přinese posluchačům zvýšení kvalifikace a povede ke zkvalitnění poskytovaných služeb ze strany Hospodářské komory ČR.Přejít na e-learningový kurz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/