Pracovní cesta členů Mezinárodního obchodního klubu z Kyjeva do Žytomyrské oblasti – možnosti hospodářské spolupráce s oblastí

29/04/2019

Dne 12. dubna 2019 se uskutečnila pracovní mise členů Mezinárodního obchodního klubu v Kyjevě (MOK) do města Žytomyr, které je administrativním centrem Žytomyrské oblasti a které se nachází cca 140 km od Kyjeva. Cesty se zúčastnili zástupci Belgie, Španělska, Německa, Kanady, Číny, Maďarska, Malajsie, Vietnamu, Slovenska a další, za českou stranu se pracovní cesty zúčastnil rada F. Trojáček.

V dopoledních hodinách proběhlo pracovní jednání členů MOK s předsedou Žytomyrské oblastní státní administrace L. Gundičem. Ten poukázal na rychlý hospodářský růst oblasti, na dobré podmínky pro podnikání v oblasti (konformní podnikatelské prostředí) a zdůraznil zájem oblasti o zahraniční investice. Uvedl, že je osobně připraven poskytnout podporu každému investorovi při zahajování projektů a k překonání možných administrativních překážek. Dále poukázal na činnost Agentury pro regionální rozvoj Žytomyrské oblasti, která poskytuje informace k aktuálním investičním projektům v oblasti.

Předseda Gundič dále informoval o rychlém rozvoji sektoru solární energie v Žytomyrské oblasti (do konce roku by se měly realizovat 3 solární projekty), o vysoké úrovni IT sektoru (v oblasti působí několik IT společností, které obsluhují mezinárodní zákazníky mj. ve zdravotnické oblasti), o velkém potenciálu v turistické oblasti (cca 1 mil. ha lesů), rozvinutém zemědělství, silném strojírenském sektoru apod. Ke komparativním výhodám oblasti zařadil blízkost ke Kyjevu, existenci dobrého silničního a železničního spojení a nerostné bohatství v oblasti (mj. naleziště Titanu).

V další části programu se prezentovalo několik společností z oblasti (Viseven, Infopulse, MGroup, Tesla Energo) a členové MOK navštívili potravinářský závod „Žytomyrski lasošči“ (lahůdky) a italský závod na výrobky pro domácí zvířata Ferplast. Během prezentací a jednání se zástupci společností z oblasti byla prioritně akcentována oblast energetické efektivnosti (ve městě Žytomyr probíhá modernizace systému osvětlení – bylo vyměněno 7 tisíc žárovek za led žárovky) a oblast dopravy (byl vyhlášen tendr na dodávku 49 trolejbusů).

Žytomyrská oblast patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím oblastem na Ukrajině (generuje 2 % HDP Ukrajiny), v oblasti je soustředěn především potravinářský průmysl, energetika, zpracování dřeva, chemický průmysl apod. Oblast exportuje do více jak 100 zemí světa, zejména strojírenská zařízení, dřevo a výrobky ze dřeva a zeleninu. Zahraniční investice v oblasti dosahují úrovně 237,4 mil. USD, v oblasti je 340 podniků se zahraniční účastí (v energetice, zemědělství, v sektoru zpracování dřeva, metalurgii a výrobě skla). Zahraniční investice v oblasti pocházejí zejména z Kypru, Nizozemska, Švýcarska, Německa, Polska, Itálie apod. V období 2017-2018 podepsali zástupci oblasti celkem 8 memorand ke spolupráci v oblasti solární energie s předpokladem vybudování celkové kapacity solárních elektráren na úrovni 260 MW za cca 220 mil. USD. V oblasti se nacházejí dva „průmyslové parky“ – „Zhytomyr-East“ (2 4,7 ha) a „Korosten“ (42 ha).

Vypracoval: Ing. František Trojáček

/jak-na-