Pozvánka na seminář SVSE: „SPOTŘEBNÍ DANĚ NA ENERGIE; ELEKTROENERGETIKA – VÝHLED ZMĚN PRO ROK 2008 (Pravidla Trhu a Cenová Rozhodnutí)“ – 24.10.2007

24.09.2007

Dovolujeme si vás pozvat na seminář SVSE: „SPOTŘEBNÍ DANĚ NA ENERGIE; ELEKTROENERGETIKA – VÝHLED ZMĚN PRO ROK 2008 (Pravidla Trhu a Cenová Rozhodnutí)“. Seminář je zorganizován na základě přání členské základny a konat se bude ve středu 24.10.2007 od 9:30 hod v přednáškovém sálu budovy Katastrálního a Zeměměřického úřadu, Pod Sídlištěm 9, Praha 8.

Dovolujeme si vás pozvat na seminář SVSE: „SPOTŘEBNÍ DANĚ NA ENERGIE; ELEKTROENERGETIKA – VÝHLED ZMĚN PRO ROK 2008 (Pravidla Trhu a Cenová Rozhodnutí)“.

Seminář je zorganizován na základě přání členské základny a konat se bude ve středu 24.10.2007 od 9:30 hod v přednáškovém sálu budovy Katastrálního a Zeměměřického úřadu, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8.

Pozvánka

Závazná přihláška

 

Do 15.10. vás prosíme o zaslání dotazů k daňové problematice. Dotazy poté poskytnu přednášejícím tak, aby měli čas připravit si kvalifikované odpovědi.

 

 

Do vašeho diáře: Upozorňujeme na připravovaný tradiční seminář SVSE věnovaný cenové problematice – ceny regulované, silová energie, aktuality z činnosti SVSE… V daném okamžiku je zajištěn sál a probíhají jednání s přednášejícími. Seminář se bude konat v Praze na Katastru ve středu 14.11.2007. Pozvánka bude zveřejněna na obvyklém místě www.aem.cz/svse, Veřejné akce, do jednoho měsíce.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/