Pozvánka na 17. sympozium EDI (FACT a eB) Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích

25.03.2011

Cloud computing, datové schránky a základní registry, e-Customs, elektronická výměna dat, legislativa E-fakturace, formát IS DOC v praxi, právní aspekty elektronické komunikace, spory o domény a IT spory, ADR řízení (mimosoudní řešení spotřebitelských sporů) pro úhradové spory ve zdravotnictví, ICT jako faktor konkurenceschopnosti, elektronický přístup k českým technickým normám.

To jsou některá z témat 17. sympozia EDI (FACT a eB) s názvem „Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích“. Tuto odbornou konferenci pořádá Český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě (FITPRO) pracující při Hospodářské komoře České republiky, společně s Českou společností pro systémovou integraci při Vysoké škole ekonomické. Záštitu této akci udělil místopředseda vlády a ministr vnitra a ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Konference je určena všem, kteří chtějí co nejvíce zjednodušit a tedy i zefektivnit procesy obchodování svých firem, tedy zejména vlastníkům a manažerům malých i velkých podniků a institucí, ICT manažerům a odborníkům, včetně dodavatelů informačních technologií. Velkou konferenci na různá témata pořádá FIPTRo každoročně a musím říct, že je o ní ze strany odborné veřejnosti vždy značný zájem. Účastníci se na akci dozvědí zajímavé novinky v jednotlivých oblastech, vymění si informace a setkají se s kolegy, se kterými by se jinak třeba nepotkali,“ vysvětluje předseda FITPRO Alexander Šafařík-Pštrosz.

Účastníci konference se mohou těšit na vystoupení řady zajímavých a erudovaných hostů: kromě prezidenta Hospodářské komory České republiky Petra Kužela to budou např. prezident České společnosti pro systémovou integraci Jiří Voříšek, Petr Kuchař z ABRA Software, nezávislý konzultant Jiří Peterka nebo přední experti ministerstva vnitra Jaroslav Mráz, Aleš Špidla, Jiří Průša a Petr Říha.

Sympozium se uskuteční ve dnech 14. – 15. dubna 2011 v kongresovém sále hotelu Olympik v Praze a podrobný program a další informace jsou k dispozici na www.komora.cz/fitpro nebo e-mailu fitpro@komora.cz.

Akreditace novinářů probíhá prostřednictvím e-mailu kopacek@komora.cz.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/