Pozvánka k účasti na Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition 2018

18/01/2018

Generální konzulát ČR v Hongkongu zve české firmy k účasti na výstavě ekologických produktů a technologií 2018MIECF ve dnech 12.-14.4.2018 na výstavišti hotelu The Venetian v SAR Macao. Podle počtu přihlášených českých firem lze uskutečnit samostatnou českou expozici nebo sdílenou s European Chamber of Commerce in Hong Kong.

Letošním sloganem výstavy je „Shaping of Eco-Cities for Inclusive Green Economy“, ale portfolio výstavy zahrnuje i ostatní ekologické kategorie jako např. obnovitelné zdroje, zelené budovy a mobilita, vodní hospodářství, odpadové hospodářství, kvalita ovzduší. Po zkušenostech z minulých ročníků je velmi žádanou komoditou a službou v celém regionu a zejména kontinentální Číně oblast dekontaminace půdy. Více informací o veletrhu najdete na: https://www.macaomiecf.com/miecf2018/en/

Výstava je příležitostí k setkání s odborníky a potenciálními odběrateli či partnery z delty Perlové řeky a oblasti „Guangdong – Hong Kong – Macao Bay“, která se stala prioritou ekonomického rozvoje kontinentální Číny i vlád zvláštních správních oblastí Macao a Hongkong. Tradičně zde mají velké expozice čínské provincie a portugalsky mluvící země, ale i státy z východní Asie nebo Severní Ameriky a EU.

V loňském roce se zde představila se samostatnou expozicí i Česká republika, kde se na ploše 72 m2 a v rámci samostatného semináře prezentovalo 12 českých firem a institucí. Informaci o úspěšné české účasti na 2017MIECF najdete na: https://www.mzv.cz/hongkong/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality_z_ekonomickeho_useku/ceska_expozice_na_veletrhu_miecf_byla.html

Generální konzulát ČR v Hongkongu je připraven zajistit pro české firmy následující varianty účasti na 2018MIECF:

1) V rámci expozice European Chambre of Commerce in Hong Kong, kde za jeden informační mini stánek zahrnující jednu stěnu se stolkem a židlí a ubytování na 2 až 3 noci firma zaplatí 4.500 HKD, cca 12.500,- Kč.

2) V případě většího počtu českých účastníků je možno zajistit samostatnou českou expozici se Shell stánky či volným prostorem s plochou 9 m2 na firmu, kdy organizátoři garantují ubytování zdarma od 11. do 14.4., B2B jednání s partnery z Číny a prezentaci firmy v rámci semináře. Za tento balíček firma zaplatí 400 EUR (cca 10.200 Kč).

Další cestovní a propagační náklady si v obou variantách firmy hradí samy.

Zájemci o účast na veletrhu 2018MIECF mohou kontaktovat nejpozději do 15. února 2018 Generální konzulát ČR v Hongkongu na adrese: commerce_hongkong@mzv.cz

Vypracoval: Ing. Milan Vágner

/jak-na-