Pozvánka na II. ministerskou konferenci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy

30/10/2017 Monika Müllerová

Dovolujeme si Vás pozvat na II. ministerskou konferenci mezi Čínou a 16 zeměmi střední a východní Evropy, kterou zaštiťuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jejíž podnikatelskou část organizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Konference se uskuteční ve dnech 26. – 29. listopadu 2017 v Bratislavě.

Hlavním zaměřením konference je hospodářská spolupráce a předávání znalostí v následujících oblastech:

  • inovace,
  • biotechnologie,
  • zelená energie,
  • informační a komunikační technologie,
  • materiálové inženýrství.

V programu konference bude věnován velký prostor prezentaci nejzajímavějších inovačních a technologických projektů ze zemí střední a východní Evropy a B2B jednání zúčastněných firem.

Bližší informace o konferenci včetně programu a způsobu registrace naleznete zde.

/jak-na-