Pozdní placení faktur je stále velmi častým jevem

11.07.2008

České firmy platí faktury po 32 dnech, průměrná předepsaná doba splatnosti je přitom o šest dní kratší, tedy 26 dnů. Výpadky v platbách od odběratelů zaznamenalo v posledních šesti měsících 83 procent podnikatelů, kteří dostali nakonec faktury zaplacené. Celých 45 procent dotazovaných se ve stejném období potýkalo přímo s úplným výpadkem zaplacení u svých odběratelů. Výsledky přinesl průzkum pojišťovny Atradius, kterého se zúčastnilo dvě stě firem napříč obory a s různou výší obratu.

 „Jen čtyřicet procent českých společností používá různé předepsané doby splatnosti, například podle oboru podnikání odběratele, místa, délky spolupráce. V západní Evropě to dělá 54 procent firem a více rozlišují obchodní partnery i podle jejich platební morálky. S ohledem na velké množství českých respondentů se zkušeností se zpožděním úhrady faktur by se dalo očekávat číslo mnohem vyšší,“ říká Robert Čapka, ředitel Atradius pro Českou republiku. 83 procent dotázaných se v uplynulých šesti měsících setkalo s problémy se zaplacením, alarmující je, že polovina z nich pak více nebo velmi často. Na dotaz, zda se situace zlepší nebo zhorší, odpovědělo pozitivně šestnáct procent respondentů, pětina očekává naopak další zhoršení platební morálky.Otázky se netýkaly pouze domácích firem, zaměřovaly se rovněž na zahraniční obchod. České firmy hodnotily zahraniční obchodní partnery relativně kriticky, 26 procent z nich platební morálku odběratelů mimo Česko hodnotí jako průměrnou nebo špatnou. Zatímco předepsaná doba splatnosti pro cizí firmy je rovněž 26 dnů, peníze přichází na účet v průměru ještě o dva dny později než od českých odběratelů, a to po 34 dnech. Se zpožděním úhrad ze zahraničí se setkalo 51 procent podnikatelů, devatenáct procent celkem nebo velmi často. Úplné nezaplacení postihlo patnáct procent dotazovaných, u čtyř procent jde o pravidelný jev. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/