Potravinářská komora kritizuje zrušení programu Školní mléko

14.07.2008

Na možné závažné dopady ukončení programu Školní mléko upozornila Potravinářská komora ČR. Zrušení chystá ministerstvo zemědělství, komora nesouhlasí a argumentuje nejen ohrožením zdraví a utváření prospěšných stravovacích návyků u dětí, ale též úspěšnosti čerpání peněz z Evropské unie.

Program Školní mléko patří již od roku 1999 k národním prioritám a jeho prostřednictvím byl podporován zdravý životní styl a propagována konzumace mléka a mléčných výrobků u dětí na tuzemských základních školách. Dotované mlékárenské výrobky jsou významnou ekonomickou pomocí pro ekonomicky slabší mladé rodiny, není proto náhoda, že největší procento dětí a škol zapojených do programu se nachází na venkově a v regionech s největší nezaměstnaností. Těchto faktů jsou si vědomy i mnohé kraje, proto ze svého rozpočtu program dále podporují a mnohde dostávají děti mléko a mléčné výrobky zcela zdarma. Rovněž je prokazatelné, že podporou spotřeby mléka u dětí lze pozitivně ovlivnit i životní styl rodiny. Program podpory spotřeby mléka u dětí funguje asi v 80 státech světa. V Evropské unii patří podpora „školního mléka“ k prioritám společné zemědělské politiky. Unie podporuje jeho rozšiřování například navyšováním sazeb dotací, do projektu mají být zapojeny mateřské a střední školy, rozšiřován je také sortiment výrobků a frekvence jejich odběru (jakýkoliv mlékárenský výrobek až pětkrát týdně). Evropská unie poskytuje na tento program České republice podporu přibližně 20 milionů korun ročně. Rozhodnutím vlády by o tyto prostředky Česká republika přišla. „Jestliže se takto dobrovolně vzdáváme možnosti čerpat finance z evropského rozpočtu, pak lze jen těžko naplnit „pravidlo“ o maximálním možném čerpání peněz z Unie,“ uvádí se v tiskové zprávě potravinářské komory, podle které zrušení programu Školní mléko vládou de facto znamená zanedbání prevence. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/