POSUN PŘÍJMU PLNÝCH ŽÁDOSTÍ V OPPIK

21.09.2015

Vzhledem k enormnímu zájmu podnikatelů v posledních dnech a provozně technickým důvodům upravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu termín pro příjem plných žádostí o podporu u následujících prvních výzev pro programy podpory OP PIK– Inovace,

Potenciál, Spolupráce – klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie, ICT a sdílené služby a Partnerství znalostního transferu, a to na 1. 10. 2015. U těchto uvedených výzev dojde rovněž k prodloužení příjmu plných žádostí o 1 měsíc, aby byla zachována předem deklarovaná lhůta přijmu plných žádostí. Termíny pro ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu se nemění.

V současné době je stále aktivní příjem předběžných žádostí do programů Inovace a Aplikace, kdy termín ukončení příjmu těchto žádostí je stanoven na 30. 9. 2015

Publikace