Postcovidová podpora sportovišť a motivace lidí k pravidelnému pohybu. První jednání nové komorové sekce

Sport jako prevence onemocnění, větší motivace lidí k aktivnímu pohybu i pomoc firmám zasaženým covidovými restrikcemi byla stěžejními tématy prvního online jednání Sekce pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního stylu Hospodářské komory. „V současné době jsou hlavní náplní naší aktivity efektivní kompenzace pro sportoviště, kterých se opatření proti covidu dotkla velmi citelně. I z tohoto pohledu považuji za klíčovou druhou aktuální oblast našeho zájmu, což je co nejrychlejší bezpečné otevření sportovních provozů,“ vysvětluje předsedkyně sekce a prezidentka České komory fitness Jana Havrdová s tím, že se současné restrikce dotýkají více než 3 tis. provozovatelů fitness center, tanečních studií, bazénů a saun a dalších desítek tisíc individuálních trenérů a instruktorů.

Sportoviště přitom už dnes mají dostatek informací a umí velmi efektivně zabezpečit nejvyšší hygienické i organizační standardy tak, aby předcházely nákaze ve svých prostorech. „Otevření sportovišť pomůže bezesporu i proočkovanost populace a masivní testování, což může umožnit již poměrně velkému procentu lidí se bez rizika do sportovních aktivit znovu zapojit,“ doplňuje Havrdová. Brzkému návratu do normálu by měla přispět i větší zapojení digitálních technologií. Příkladem může být mobilní aplikace, která by prokazovala u klientů negativní covidový test, očkování nebo doklad o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech, nebo nově připravovaný projekt FITkarty jako univerzálního nástroje podpory pohybových aktivit populace i restartu sportovišť.

Jednání nové sekce zahájil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který připomněl, že role Sekce pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního stylu bude velmi významná i poté, co pandemie koronaviru opadne. „Obor sportu je z podnikatelského pohledu jedním z nejvíce perspektivních. Pokud se i za podpory Hospodářské komory podaří český národ více rozhýbat, bude toto odvětví skýtat kromě nesporných zdravotních benefitů i zajímavé byznysové příležitosti,“ uvedl Dlouhý. V této souvislosti zmínil Národní soustavu kvalifikací, kde již dnes Komora nabízí možnosti zkoušek z profesních kvalifikací mj. právě v oblasti sportu a pohybu obecně.

Sekce bude na všech těchto tématech aktivně spolupracovat s Národní sportovní agenturou, klíčovými sportovními svazy, lékaři i zdravotními pojišťovnami. Pravidelný pohyb totiž může prokazatelně ušetřit značnou část nákladů státu na zdravotní péči.

Během prvního jednání Sekce pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního stylu podpořili její aktivity i představitelé českého sportu včetně šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličky, předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, předsedy České unie sportu Miroslava Jansty a starostky České obce sokolské Hany Moučkové.