Poslední větší vlna výzev OP PIK

06.04.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje cca na polovinu tohoto roku další výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Bude se jednat pravděpodobně o poslední větší vlnu výzev z toho dotačního programu, a to na oblast:

  • technologií pro inovaci výroby,
  • podporu výzkumných a vývojových aktivit,
  • vývoj ICT/IT aplikací,
  • budování a vybavení školicích prostor,
  • úspory energie.

V plánu je rovněž poslední výzva do programu Nemovitosti na rekonstrukci a přístavby objektů výrobních firem. Zvažována je také výzva na pořízení IT vybavení, tj. nákup HW a SW, což by byla pro tuto oblast ojedinělá možnost v dotačním období 2014 – 2020.

Vedle aktuálně vyhlášených programů (Technologie – digitalizace, Úspory energií, Marketing) se tak bude jednat o jedinečné možnosti, jak podpořit rozvoj podnikání firem v České republice.

Více informací najdete zde: www.dotace-fondy.eu

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora