Poslanci si vyslechli program portugalského předsednictví

12.07.2007

Třetí den červencového plenárního zasedání zahájil projev portugalského předsedy vlády, José SÓCRATESE, který europoslancům představil program portugalského předsednictví na nadcházejících šest měsíců. Po jeho projevu následovala rozprava, které se zúčastnili zástupci všech parlamentních skupin.

Třetí den červencového plenárního zasedání zahájil projev portugalského předsedy vlády, José SÓCRATESE, který europoslancům představil program portugalského předsednictví na nadcházejících šest měsíců. Po jeho projevu následovala rozprava, které se zúčastnili zástupci všech parlamentních skupin.

Portugalsko se nyní potřetí ujímá předsednictví Rady po nanejvýš úspěšném německém předsednictví, na jehož činnost hodlá v řadě bodů navázat. Portugalský předseda vlády José SÓCRATES dnes na plenárním zasedání představil program portugalského předsednictví na příštích šest měsíců. 

V úvodu svého projevu portugalský ministerský předseda zdůraznil, že hlavním a prvním cílem portugalského předsednictví je překonat období nejistoty, pokud jde o směr, kterým se má v budoucnosti ubírat Evropa. José SÓCRATES považuje a vždy považoval budování Evropské unie za velmi důležitý počin nejen pro evropské občany, ale také z hlediska globálních problémů na celosvětové úrovni: „Evropu nepotřebují pouze její občané. Silnější Evropu potřebuje celý svět”, uvedl.
 
Mezi klíčovými cíli portugalského předsednictví zdůraznil v první řadě reformu smluv na základě mandátu, který byl přijat na červnovém zasedání Evropské rady. V tomto smyslu poděkoval Evropskému parlamentu za jeho jasnou pozici, pokud jde dohodu mezi členskými státy, která na jedné straně vedla k zachování jádra Ústavní smlouvy a na druhé straně zohlednila signály vyslané referendy ve Francii a Nizozemsku. Rozhodujícím momentem byla podle jeho názoru dohoda z října 2006, kdy se předsedové vlád Německa, Portugalska a Slovinska dohodli zařadit řešení „institucionální slepé uličky” mezi své hlavní priority. Portugalsko nyní stojí před jasným úkolem: konkretizovat mandát v podobě nové smlouvy. José SÓCRATES ujistil poslance, že úkolem portugalského předsednictví není „změnit mandát, ale přeměnit jej do nové smlouvy”. Mezivládní konference k této otázce bude zahájena 23. července 2007. Ve stejný den bude předložen návrh smlouvy vypracovaný podle přesných pokynů, které vyplývají z mandátu. Výsledky práce mezivládní konference poté posoudí ministři zahraničních věcí na neformálním setkání, které se uskuteční ve dnech 18. a 19. října v Lisabonu. Podle José SÓCRATESE je nezbytná účast Evropského parlamentu a z toho důvodu portugalské předsednictví vždy usilovalo o to, aby byl EP na mezivládní konferenci zastoupen třemi nikoli dvěma představiteli.  
 
Další prioritou portugalského předsednictví je modernizace evropské ekonomiky a společnosti. Evropští občané podle jeho slov „očekávají odpovědi na otázky, které se jich bezprostředně týkají”. V tomto smyslu ujistil přítomné poslance, že portugalské předsednictví bude nadále usilovat o další rozvoj Lisabonské agendy přijaté v roce 2000. Portugalsko bude pracovat na přípravě nového cyklu, který bude přijat na jaře roku 2008 za slovinského předsednictví. Podle José SÓCRATESE je rozhodující zachovat rovnováhu mezi třemi prvky: ekonomickým, sociálním a environmentálním.
 
V této oblasti se portugalské předsednictví soustředí rovněž na modernizaci vnitřního trhu, energetickou a environmentální politiku a politiku v oblasti nových technologií.
 
V neposlední řadě bude pozornost věnována také „sociálnímu rozměru” Lisabonské strategie. Portugalsko bude usilovat o lepší koordinaci politik v oblasti zaměstnanosti, tvorbu nových pracovních míst, sladění rodinného a profesního života a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
 
Další priorita portugalského předsednictví spočívá na rovnováze mezi svobodou a bezpečností. V této souvislosti zdůraznil portugalský předseda vlády nutnost pokračovat v boji proti terorismu a organizované trestné činnosti a zmínil se rovněž o rozšíření schengenského prostoru, k němuž by mělo dojít ke konci tohoto roku. Za další důležitý problém považuje politiku v oblasti migrace, která má být vedena tak, aby byla prospěšná pro obě strany, pro Evropskou unii, i pro státy, z nichž pocházejí přistěhovalci.
 
Za další globální prioritu označil José SÓCRATES posílení úlohy Evropské unie ve světě. Portugalské předsednictví bude v této oblasti úzce spolupracovat s vysokým představitelem pro zahraniční politiku Javierem Solanou a Evropskou komisí. Portugalský předseda vlády v této oblasti zdůraznil tři přední iniciativy předsednictví: summit s Brazílií, summit s Afrikou a ministerské schůzky EUROMED, které budou probíhat v rámci Barcelonského procesu a nové politiky sousedství. 
 
Jako zástupce Evropské komise promluvil její předseda José Manuel BARROSO, který nejprve vyjádřil své potěšení nad tím, jak Portugalsko zahájilo své předsednictví a jeho program označil za „ambiciózní”.
 
Ve svém projevu zmínil mandát nadcházející mezivládní konference, který je podle jeho slov oproti minulosti velmi detailní. Komise podle něj hájí obsah tohoto mandátu, který je výsledkem kompromisu a „nelze jej revidovat”. „Budeme bdělí, co se týká dodržování mandátu”, dodal na toto téma.
 
Dále hovořil o lisabonské strategii a úspěších, kterých bylo dosaženo po jejím oživení v roce 2005. Evropa podle jeho slov vytvořila rámec pro státy, aby mohly provádět reformy, přestože tyto reformy probíhají různým tempem. Portugalské předsednictví by mělo usilovat o boj proti klimatickým změnám, o zlepšení dodávek energií a především lepší propojení mezi vědeckým výzkumem a inovacemi, aby tak byla podpořena konkurenceschopnost EU.
 
Co se týká vnějších vztahů Unie, předseda EK zmínil obchodní vztahy mezi EU, Afrikou a Latinskou Amerikou, které by měly pomoci rozvoji zemí v těchto regionech a boji proti chudobě. Zdůraznil v této souvislosti především důležitost strategického partnerství s Africkým kontinentem. „Chceme všichni lepší Evropu po lepší svět”, zakončil.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/