Pomoc živnostníkům a podnikatelům v Týně nad Vltavou v době vyhlášeného nouzového stavu

16.04.2020 Tiskové oddělení

Město Týn nad Vltavou se rozhodlo efektivně podpořit živnostníky a podnikatele, kterým bylo rozhodnutím vlády zamezeno podnikat. 

Živnostníkům a podnikatelům, kteří mají provozovnu v nemovitostech města a kteří museli z nařízení vlády svoji podnikatelskou činnost pozastavit nebo omezit, vedení města odpustí nájem za měsíc březen a duben. 

Živnostníci a podnikatelé, kteří mají provozovnu nebo registrovanou živnost na území města Týn nad Vltavou a kteří museli z nařízení vlády svoji hlavní podnikatelskou činnost pozastavit nebo omezit, rada města schválila jednorázovou finanční výpomoc. A to ve výši 8.000 Kč pro živnostníky a podnikatele, kterým bylo odpuštěno nájemné v městských nemovitostech nebo 10.000 Kč pro ostatní živnostníky a podnikatele vykonávajících svoji činnost ve vlastních provozovnách nebo v provozovnách mimo městské nemovitosti.

Finanční pomoc bude poskytnuta na základě žádosti živnostníka nebo podnikatele. Žádosti budou přijímány do 30. dubna 2020 a budou se zpracovávat průběžně.

Vyplněnou a podepsanou žádost lze podat prostřednictvím datové schránky (ID: tn8b4c3) nebo zasláním podepsaného a naskenovaného formuláře emailem na adresu: posta@tnv.cz, případně zasláním vytištěného a podepsaného formuláře na adresu: Podatelna, Městský úřad Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou.

Finanční prostředky obdrží živnostníci a podnikatelé po vyřízení žádosti a podpisu darovací smlouvy. Formuláře žadatelé naleznou na webových stránkách města www.tnv.cz.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/