Podpis smluv o vzájemné spolupráci IHK Chemnitz s českými hospodářskými komorami

Dne 29. 3. 2021 podepsal hlavní jednatel Obchodní – průmyslové komory Chemnitz (IHK Chemnitz) Hans-Joachim Wunderlich, ředitelka OHK Chomutov Ivana Košanová, ředitelka OHK Most Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Ústí nad Labem Arlena Nikoličová a ředitel KHK Karlovarského kraje Stanislav Kříž společné pracovní plány aktivit pro přeshraniční spolupráci.

Čtyři základní svobody EU značnou měrou přispěly k možnostem společného rozvoje přeshraničního hospodářského prostoru a zajištění stoupajícího potenciálu sousedních příhraničních regionů. Právě v období koronavirové pandemie došlo k omezení pohybu pracovních sil a snížení možností poskytování služeb. Podpisem plánu společných aktivit se tak hospodářské komory zasazují o podporu růstu i činnosti podnikatelů i jejich zaměstnanců právě v příhraničním regionu s cílem odstranění pomyslných hraničních závor.

FOTO: IHK Chemnitz

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/