Podniky usilují o další zakázky v Srbsku

Nové zakázky a investiční příležitosti včera projednaly na jednodenním podnikatelském fóru organizovaném v srbském hlavní městě Bělehradě české a srbské podniky. České firmy usilují mimo jiné o zapojení do rozsáhlých infrastrukturních projektů realizovaných srbskou administrativou.

Česká sedmnáctičlenná podnikatelská delegace tvořená zástupci firem působících v oblastech strojírenství, dopravní infrastruktury, vodního a odpadového hospodářství v čele s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým doprovodila ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka na jeho pracovní cestě do této balkánské země.

Srbsko získalo status kandidátské země pro vstup do Evropské unie na summitu v Bruselu konaném v roce 2012. Česká republika vstup Srbska do EU podporuje. Rovněž čeští podnikatelé v rozšíření Evropské unie o Srbsko spatřují příležitost, jak odstranit překážky obchodní spolupráce na ještě větším trhu za větší politické a bezpečnostní stability.

S tím, jak se rozšiřuje čerpání prostředků z předvstupní pomoci EU, roste i objem investic srbské státní správy do rozvoje země. Hospodářská komora České republiky se proto zasazuje o to, aby se české firmy podílely na mimořádném rozmachu budování srbské dopravní infrastruktury. Jde o velké projekty jak v rozvoji železniční a silniční sítě, tak i v oblasti budování a modernizace letišť. Podnikatelská mise proto také navázala na misi, kterou Hospodářská komora uspořádala u příležitosti státní návštěvy prezidenta Miloše Zemana v září 2019.

Srbsko chystá v příštích třech letech provést strukturální reformy, které mají přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti národního hospodářství, zrychlení hospodářského růstu, vytvoření nových pracovních míst a zlepšení podmínek pro život Srbů. Srbsko hodlá reformovat oblast trhu s energií, dopravu, dále zemědělství, průmysl a služby, podnikatelské prostředí a boj proti šedé ekonomice, výzkum, vývoj, inovace a digitální transformaci, chce provést také reformy v oblasti ekonomické integrace, vzdělávání a dovedností, zaměstnanosti a sociální ochrany.

Srbsko v březnu navštívila také obchodní delegace z Francie, francouzské firmy Alstom nebo Egis se budou společně s čínskými partnery podílet na výstavbě bělehradského metra. Francouzi budou dodávat zařízení metra, tedy vlaky a elektromechanické subsystémy, a společnost Power China bude provádět stavební práce. Srbsko zahájí stavbu první linky bělehradského metra letos v listopadu, uvedena do provozu bude v roce 2028. Stavba druhé linky bude zahájena v roce 2023 a dokončena by měla být v roce 2030. Náklady na první linku metra by měly dosáhnout 2 miliard dolarů, celkově bude projekt stát více než 5 miliard dolarů.

Srbsko investuje také do výstavby dálniční a železniční sítě, letos v červnu dokončí rekonstrukci 108 kilometrů dlouhé železniční tratě spojující Niš se Zajecarem pro zajištění nákladní přepravy. Rekonstrukce trati včetně 32 mostů, 36 tunelů a 90 přejezdů je součástí projektu zaměřeného na zlepšení železniční infrastruktury ve východním Srbsku.

Srbsko je podle The Geological Topographic Institute of the United States of America také jednou ze zemí s největšími zásobami lithia na světě. Podle studie těžebního koncernu Rio Tinto může být ložisko Jadar poblíž města Loznica v západním Srbsku dokonce nejkvalitnějším zdrojem lithia v Evropě. Společnost hodlá letos investovat do nákupu pozemků, přípravy technické dokumentace a enviromentální studie 200 milionů USD, stavební práce na dole by měly začít v roce 2022, dokončeny by měly být v roce 2026.

Mise se konala za zvýšených hygienických opatření. Všichni účastníci mise se museli prokázat negativním výsledkem PCR testu ne starším než 48 hodin a mít u sebe potvrzení o negativním výsledku v angličtině.

Náklady spojené s organizací mise, stejně jako u kterékoli jiné cesty zajišťované Hospodářskou komorou, si hradí sami podnikatelé, tzn. včetně víz, podílejí se nákladech na místní transfery, catering, pronájem konferenčních prostor, jednacích místností apod.

Zpráva na stránce Srbské obchodní komory zde

Zpráva na stránce Ministerstva zahraničních věcí zde