Podnikatelům v kraji Vysočina byl určen seminář, který se konal ve čtvrtek 2. října 2008 v Jihlavě

06.10.2008

Jednalo se v pořadí již o čtrnáctý odborný seminář v tomto roce o evropských fondech z celorepublikového cyklu „Evropské fondy Aktuálně“, pořádaný Hospodářskou komorou České republiky ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. Tématem přednáškového dopoledne, organizovaným ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina, bylo financování projektů z fondů Evropské unie v novém programovacím období 2007-13.

O samotnou náplň semináře se postarali zástupci jednotlivých ministerstev a institucí, kteří se podílejí v procesu implementace evropských fondů v České republice a kteří přítomné podnikatele v první části seznámili s novinkami programovacího období 2007-13, podporou podnikání na venkově či podporou podnikání v Královéhradeckém kraji. Druhá polovina přednášek pak byla zaměřena na konkrétní informace spojené s projekty, jejich přípravou, realizací, řízením rizik, finanční management a dalšími důležitými souvisejícími tématy.

Podle Miloslava Ilečka z Krajské hospodářské komory kraje Vysočina je důležité, aby hlavní motivací pro žadatele nebyl možný zisk dotace, ale rozvojový záměr, který chce uskutečnit.

„Vzhledem k tomu, že již rok a půl jsou otevřeny výzvy pro předkládání projektů v operačních programech současného programovacího období 2007- 13, jsou rozhodující aktuální zkušenosti s realizací těchto projektů. Tyto aktuální informace jsou velmi důležité pro podnikatele, kteří zatím pouze uvažují o předložení projektu a HK ČR proto usiluje o průběžné zprostředkování těchto informací prostřednictvím probíhajících seminářů Evropské fondy- aktuálně,“ uvedla k přítomným účastníkům moderátorka semináře Markéta Novotná, vedoucí sekce evropských fondů Unie malých a středních podniků ČR.

„Operační program Podnikání a inovace je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti a podporu podnikatelského prostředí především v sektoru zpracovatelského průmyslu. V současné době je otevřeno několik výzev, které tyto možnosti nabízejí. Žadatelům doporučujeme, aby své záměry konzultovali s našimi regionálními projektovými manažery, kteří jsou odborně proškoleni a pomohou klientovi se v dané problematice dobře zorientovat,“ dodává ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest pro kraj Vysočina Kamila Malá.

„Je třeba připravit se na to, že rozhodnutí o získání či nezískání dotace může přijít mnohem později, než očekáváte. Důležité je zjistit si informaci o všech dotačních titulech a vybrat ten nejvhodnější pro Váš podnikatelský záměr. Váš podnikatelský záměr je vždy to hlavní, nepřizpůsobujte ho zásadně „násilím“ kvůli dotačnímu programu,“uvedl během své prezentace k přítomným podnikatelům Jitka Pospíchalová ze společnosti Česká spořitelna, a.s. / Raven EU Advisory.

Závěrečná prezentace společnosti Eurovision, a.s., kterou přednesl Zdeněk Mištera, se zaměřila především na upozornění na nejčastější chyby, kterých se podnikatelské subjekty nejčastěji dopouštějí při přípravě žádosti o spolufinancování. Na modelových příkladech konkrétních projektů, které získaly dotaci, ukázala, jak těmto chybám předcházet a jakým způsobem připravit žádost, aby šance na přidělení dotace byla co nejvyšší.

Semináře se soustředí na praktickou stránku procesu podávání žádosti o dotace a informují o veškerých možnostech čerpání evropských fondů. Semináře jsou bezplatné a probíhají ve všech krajských městech v ČR v průběhu roku 2008. Jsou určeny pro podnikatele z řad malých a středních podniků, členy profesních a zájmových organizací v oblasti malého a středního podnikání a zástupce místní, regionální a krajské správy.

Prezentace: (pdf)
Petr Laník
Zdeněk Mištera
Zuzana Hanáková
Kamila Malá
Marta Sargánková
Jitka Pospíchalová
Martina Novotná

Další ze seminářů se uskuteční v Praze dne 15. 10. (pro Střední Čechy), dále (30. 10.) Brno, a na závěr (13. 11.) opět Praha. Registrovat se můžete zde.

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/