Podnikatelům hrozí sankce za nedodržení lhůt kvůli covid-19, úřady se tím odmítají zabývat

03.12.2020 Miroslav Diro

Navzdory situaci, kdy vláda řemeslníkům, osobám samostatně výdělečně činným a podnikům zakázala nebo ztížila, případně fakticky úplně znemožnila včas plnit závazky vyplývající ze smluv uzavřených na základě veřejných soutěží a zakázek, veřejnoprávní úřady a instituce z pozice odběratelů udělují podnikatelům pokuty za prodlení s dodáním zboží nebo služeb. Hospodářská komora požádala vládu a úřady, aby smluvní sankce neuplatňovaly. Ty to však odmítly.

Podrobnosti v tiskové zprávě

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/