Podnikatelské kontakty v Číně s finanční podporou EU

27.02.2008

Hospodářská komora ČR zajistila pro české podniky příspěvek Evropské komise na účast v projektu EU-China Shanxi Region Partnership. Jedná se o projekt, který vyvrcholí podnikatelskou kontaktní akcí v Taiyuanu, hlavním městě provincie Shanxi v červnu 2008. Projekt je zaměřen na strojírenství, chemické výrobky z uhlí, nové materiály a výrobu šetrnou k životnímu prostředí.

Hospodářská komora ČR zajistila pro české podniky příspěvek Evropské komise na účast v projektu EU-China Shanxi Region Partnership. Jedná se o projekt, který vyvrcholí podnikatelskou kontaktní akcí v Taiyuanu, hlavním městě provincie Shanxi v červnu 2008. Projekt je zaměřen na strojírenství, chemické výrobky z uhlí, nové materiály a výrobu šetrnou k životnímu prostředí (přesný výčet oborů uvádíme níže). Díky účasti v projektu se Vám nabízí možnost navázat kontakty se zajímavými čínskými partnery ve Vašem oboru, se kterými se během kontaktní akce budete moci setkat osobně a projednat konkrétní možnosti spolupráce. Na cestovní a organizační náklady bude Evropskou komisí poskytnuta významná finanční podpora dosahující cca. 60% celkových nákladů. Více informací naleznete na webu projektu https://www.shanxiregion.com/.

 V rámci propagace tohoto projektu se do České republiky chystá oficiální čínská delegace vedená manažery projektu, součásti delegace budou i zástupci významných podniků. Informační seminář pro zájemce ze strany českých firem se uskuteční 14. března 2008 od 14:00 hod. v budově Hospodářské komory ČR, Freyova 27, Praha 9. Hlavním cílem semináře je seznámit české firmy s projektem jako takovým a poskytnout navíc možnost setkání jak s manažery projektu, tak i se zástupci podniků. Program semináře včetně informací o čínských účastnících Vám rádi v případě zájmu zašleme. Svůj zájem o účast na semináři nám prosím obratem potvrďte na e-mail svobodovaL@komora.cz, nejpozději do 12. března 2008 do 16:00 hod. Přesný výčet vybraných oborů: CHEMICKÉ VÝROBKY Z UHLÍ – syntetické pryskyřice, produkty na bázi downstreamového metylalkoholu, technologie výroby syntetického čpavku, surový benzol a jeho použití, čisté chemikálie, katalyzátory, alkoholéter, zkapalňování uhlí, syntetické olefiny, použití uhelného dehtu, apod. STROJÍRENSTVÍ – výroba elektrických motorů, výroba strojů a zařízení, výroba kotlů, nástrojářství, těžební vrtná zařízení, dopravní prostředky pro důlní využití, zařízení pro těžbu ropy, metalurgie, zařízení pro výrobu elektronických komponentů, těžká dopravní technika a převodovky, výroba potrubí a souvisejících materiálů, zařízení na ochranu životního prostředí, zařízení na rozvod energie a transformační zařízení, apod. NOVÉ MATERIÁLY – průmyslový křemík, vysoce čistý křemík, vývoj vysoce výkonných NdFeB magnetů, použití NdFeB magnetů, vysoce čistý kovový hořčík, sloučeniny hořčíku a jejich pokročilé zpracování, speciální keramika, moderní žáruvzdorné a retardační hmoty, využití kaolinu, pokročilé zpracování nerezové oceli, stavební materiály na chemické bázi, sádrové stavební materiály, vývoj nízkoemisního skla, apod. výroba šetrná k životnímu prostředí – výroba energie v plynových koksárenských pecích, kogenerace a výroba energie tepelnými čerpadly, vedlejší produkty koksování a jejich využití, elektrárny na uhelným odpad, použití vedlejších produktů při výrobě stavebních materiálů, snižování emisí, redukce odpadu a odpadních vod, využití komunálního odpadu, využití vedlejších produktů z průmyslu, apod. 
KontaktHOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČRZahraniční odbor / Foreign DepartmentFreyova 27/82  |  CZ-190 00  Praha 9 – Vysočany
Tel.: +420 296 646 460|  Fax: +420 296 646 257svobodovaL@komora.cz 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/