Podnikatelská mise Hospodářské komory ČR do Japonska

12.10.2011

Hospodářská komora ČR zorganizovala ve dnech 5. – 9. 10. 2011 doprovodnou misi ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga do Japonska. Mise se zúčastnilo celkem 14 českých podnikatelů, především z oblasti informačních technologií, nanotechnologií, energetiky, inženýrských a finančních služeb. V Japonsku byli přijati nejvýznamnější podnikatelskou federací Keidanren, japonskou vládní agenturou na podporu obchodu a investic JETRO (která má zastoupení i v České republice) a dále Tokijskou hospodářskou a průmyslovou komorou. Čeští podnikatelé měli možnost setkat se svými stávající, ale také s novými potencionálními japonskými partnery. Zajímavým zpestřením byla návštěva Panasonic centra v Tokiu, kde se české firmy seznámily jednak s posledními technologiemi které firma vyvíjí, ale i s projektem „ecohouse“, tedy novým konceptem nízkoenergetického domu.

V rámci programu podnikatelé navštívili i zemětřesením postiženou oblast Fukushima a byli přijati vedením Fukushimské obchodní a průmyslové komory.

Delegaci českých podnikatelů vedl viceprezident Hospodářské komory ČR Josef Cílek. Ten na setkáních s japonskými partnery především ocenil význam japonských investic v České republice. Dále připomenul, že i české firmy se prosazují v Japonsku v tzv. rozvinutých oborech jako je IT a nanotechnologie. Již pět českých firem zde má své zastoupení. Viceprezident Cílek také poděkoval japonských podnikatelským organizacím za jejich vstřícnost a připravenost k další spolupráci.

  

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/