Podnikatelská mise do Hongkongu v oblasti Smart City měla konkrétní výstupy

22/11/2018

Ve dnech 12. – 14. listopadu 2018 navštívila Hongkong česká podnikatelská mise v oblasti Smart City, kterou připravil Generální konzulát ČR v Hongkongu jako projekt ekonomické diplomacie. Misi tvořilo sedm odborníků ze čtyř českých institucí a partnerem jim byly čtyři desítky místních specialistů ze dvaceti firem a institucí. Dosažené výstupy z jednání jsou příslibem rozvoje budoucí spolupráce v aplikovaném výzkumu mezi partnery z obou zemí.

Státní sféru reprezentovali zástupci Technologické agentury ČR a Vysokého učení technického v Brně na úrovni děkana fakulty informačních technologií. Za privátní sektor byli účastni ředitelé firmy Silvaplana SE a HIGH TECH PARK a.s. Praha. Třídenní program zahrnoval osm seminářů a kulatých stolů s hospodářskou komorou Hong Kong General Chamber of Commerce, se státním úřadem Drainage Services Department, s Radou pro rozvoj obchodu, s Hong Kong Internet of Things Alliance, státní agenturou InvestHK nebo s konzorciem pro Smart City. Kromě uvedených institucí byli přítomni i zástupci firem z oboru. V úvodu všech jednání ekonomický diplomat Milan Vágner představil záměr mise a její členy, kteří měli poté prostor k prezentaci svých aktivit a zájmů. Zástupkyně Technologické agentury ČR v této části prezentovala program mezinárodní spolupráce Delta.

Stěžejním bodem programu s vládními institucemi bylo jednání se zástupkyní vládního představitele pro informatiku a oblast Smart City a především jednání na Komisi pro inovace a technologie, kde českou stranu přijala komisařka pro inovace a technologie paní Annie Choi. Jednání za českou stranu vedl generální konzul Jan Juchelka. Komisařka v úvodu představila program podpory vědy, výzkumu, inovací a technologií v Hongkongu, na který byla ve státním rozpočtu pro finanční rok 2018-19 vyčleněna částka 50 mld. hongkongských dolarů/145 mld. CZK. Zástupkyně Technologické agentury ČR představila program mezinárodní spolupráce Delta a na to navázala diskuse k možnostem spolupráce mezi českými a místními subjekty v oblasti aplikovaného výzkumu.

Poslední část programu mise probíhala ve vědecko-technologickém parku Hong Kong Science and Technology Park. Po představení parku a praktického využívání nástrojů hongkongské vlády na podporu vědy, výzkumu a inovací měli účastníci mise možnost prohlédnout si vybrané části parku. Ten zahrnuje inkubátory pro začínající firmy i výzkumná pracoviště. Česká delegace navštívila robotickou garáž, datové studio, jednala se zástupci výzkumného ústavu aplikovaného výzkumu ASTRI a do svých prostor ji pozval ředitel firmy AdvSTAR Laboratory. Poté podnikatelská mise pokračovala do sousedního Shenzenu na technologický veletrh HiTech China Fair 2019.

Mezi nejdůležitější výstupy z jednání patří zahájené rozhovory o spolupráci v oblasti aplikace IoT při péči o stárnoucí populaci, jednání o využití českých protipovodňových bariér nebo zájem Smart City Consortium uzavřít memorandum o spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně i technickým parkem z Prahy. Z pohledu bilaterálních vztahů na oficiální úrovni jsou nejdůležitějším výstupem zahájená jednání s Komisí pro inovace a technologie o programu Delta, který by v případě uzavření memoranda a vyhlášení výzvy k předkládání návrhů společných firemních projektů umožnil jejich spolufinancování oběma stranami ze státních prostředků.

Záměry podnikatelské mise byly naplněny. Její účastníci navázali kontakty a získali informace o výhodách podnikání či spolupráce s partnery v Hongkongu. Čeští odborníci ocenili vysokou úroveň podpory hongkongské vlády v oblasti aplikovaného výzkumu, inovací a technologií. Související podpůrné programy včetně podpory startupů, kterých se při registraci podnikání v Hongkongu mohou účastnit i české firmy, vyspělá infrastruktura pro výzkum a vývoj v podobě stávajícího vědeckého parku a nově budovaného na hranici s Shenzenem, to jsou základní pilíře cílené a štědré podpory místní vlády pro oblast inovací a technologií.

Milan Vágner, konzul pro obchod a ekonomiku, Generální konzulát ČR v Hongkongu

/jak-na-