Podnikatelé ve Středočeském kraji diskutovali o evropských fondech

20.03.2008

Na krajském úřadu Středočeského kraje se dnes uskutečnil seminář z celorepublikového cyklu školících a vzdělávacích seminářů pro podnikatele „Evropské fondy AKTUÁLNĚ – pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky“. Cyklus pořádá Hospodářská komora České republiky a Unie malých a středních podniků ČR společně se zástupci ministerstev a jiných institucí, které tvoří součást procesu čerpání evropských fondů.

NÁMĚSTEK TOUŠEK, MMR: NAŠÍM CÍLEM JE NASTAVIT SYSTÉM EVROPSKÝCH FONDŮ EFEKTIVNĚ A TRANSPARENTNĚ A TÍM UMOŽNIT POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÝCH FIREM

Na krajském úřadu Středočeského kraje se dnes uskutečnil seminář z celorepublikového cyklu školících a vzdělávacích seminářů pro podnikatele „Evropské fondy AKTUÁLNĚ – pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky“. Cyklus pořádá Hospodářská komora České republiky a Unie malých a středních podniků ČR společně se zástupci ministerstev a jiných institucí, které tvoří součást procesu čerpání evropských fondů.

Semináře se zúčastnil náměstek pro evropské záležitosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR Daniel Toušek, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zástupci Ministerstva zemědělství ČR a další významní hosté.

Je povinností a cílem prací řídících orgánů a zprostředkujících subjektů umožnit a zpřístupnit všem potencionálním žadatelům možnosti využití strukturálních fondů. K tomu je nezbytné vytvořit příslušné klima v duchu vzájemného partnerství mezi poskytovatelem a příjemcem dotace. Ambicí musí být výběr projektů, které budou přínosem ve veřejném zájmu a to v přímé souvislosti na indikátory schválené pro příslušné operační programy a pro Národní strategický referenční rámec,“ řekl při této příležitosti náměstek pro evropské záležitosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR Daniel Toušek a dodal: „Veškerý ´balast´ nakupený a nastřádaný za uplynulé období přestupních fondů i fondů z minulého období 2004-2006 je nutné odstranit, a to v návaznosti na program prohlášení vlády, kdy ministerstvo pro místní rozvoj má úkol do 30. 4. předložit vládě návrh opatření k zvýšení transparentnosti a efektivnosti čerpání strukturálních fondů.“

Eva Frosová z Ministerstva zemědělství ČR pak představila podrobně Program rozvoje venkova s vyjednanou částkou 3,6 mld. EURO na sedm let pro český venkov a zdůraznila, že: „cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově a tím přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva. Oblastí podpory proto bude i rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit a podpora rozvoje řemesel a drobné výroby, včetně využití obnovitelných zdrojů energie“.

Ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Středočeský kraj a Prahu Ondřej Štefan představil Operační program Podnikání a inovace. „Program je zaměřen zejména na podporu podnikatelských subjektů v České Republice, důležité ovšem je, aby se místo realizace projektu nacházelo mimo území hl. m. Prahy. Potencionální zájemci se mohou obrátit na regionální kanceláře v každém krajském městě a konzultovat zde své projektové záměry. Naším cílem je pomáhat žadatelům nejen při podávání žádosti o dotaci, ale i v ostatních fázích realizace projektu.“ řekl. Agentura CzechInvest je státní příspěvková organizace, podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu a své služby poskytuje zcela zdarma. 

Petra Vašátová z Úřadu Regionální rady pro region soudržnosti Střední Čechy představila možnosti čerpání dotací pro podnikatele v rámci Regionální operačního programu. Evropské prostředky je možné čerpat zejména pro oblast cestovního ruchu, ale také v oblasti školství, sociálních služeb a zdravotnictví.

Podle Petra Laníka z České spořitelny je financování rozvoje i běžných provozních potřeb malých a středních českých firem je často spojováno s jasnou vizí dosáhnout na finanční podporu ze strukturálních fondů a ostatních veřejných zdrojů. „Přílišná soustředěnost výhradně na získání podpory mnohdy vede k odpoutání pozornosti manažerů společností od dalších úvah o optimální formě financování konkrétních potřeb. Česká spořitelna připravuje bankovní produkty tak, aby co nejlépe odpovídaly konkrétním požadavkům klientů a současně v maximální míře dokázaly využívat výhod podpor ze strukturálních fondů i ostatních veřejných podpor. Umíme klientům poradit, jak co nejlépe a nejvýhodněji své potřeby financovat a poskytnout jim potřebné zdroje“, uzavřel Laník.

Zástupce generálního partnera Hospodářské komory České republiky společnosti Telefónica O2 Petr Očko na setkání s podnikateli vyjádřil přání společně pomáhat a poskytovat rady podnikatelům při čerpání evropských prostředků, které povedou k rozvoji jejich podnikání a celkovému zlepšení jejich konkurenceschopnosti u nás i ve světě: „V programech strukturálních fondů EU vidíme značnou příležitost ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků. Firmy by své záměry měly již s předstihem konzultovat a být připraveny ještě před vypsáním výzvy. V květnu tohoto roku bude otevřena například výzva ICT v podnicích, která bude právě zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti českých malých a středních firem“.

Cílem vzdělávacího cyklu 17 odborných seminářů je seznámení podnikatelů z řad malých a středních podniků s aktuálními možnostmi v novém programovacím období 2007-2013. Semináře se soustředí na praktickou stránku procesu podávání žádosti o dotace a informuje o veškerých možnostech čerpání evropských fondů. Semináře jsou bezplatné a proběhnou ve vybraných krajských městech v ČR. Jsou určeny pro podnikatele z řad malých a středních podniků, členy profesních a zájmových organizací v oblasti malého a středního podnikání a zástupce místní, regionální a krajské správy.

Další ze seminářů se uskuteční v Karlových Varech (31. 3.) (10. 4.) Hradec Králové, (24. 4.) Ústí nad Labem, (7. 5.) Ostrava, (22. 5.) Olomouc, (5. 6.) Liberec, (19. 6.) Pardubice, (26. 6.) Zlín, (11. 9.) České Budějovice, (18. 9.) Plzeň, (2. 10.) Jihlava, (16. 10.) Střední Čechy, (30. 10.) Brno, a na závěr (13. 11.) opět Praha. Registrovat se můžete zde.

Fotogalerie

Prezentace (pdf):
Petr Očko – O2
Ondřej Štefan - CzechInvest
Petra Vašatová - Regionální operační program
Eva Frosová - Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD
Petr Laník – Česká Spořitelna a.s.
Lukáš Němec – Raven 

Související soubory:

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/