Podnikatelé v Moravskoslezském kraji se účastnili semináře k OPPI

08.12.2008

Moravskoslezskému kraji byl určen seminář, který se konal ve čtvrtek 4. prosince v salonku PRAHA v hotelu IMPERIAL. Jednalo se o druhý seminář o možnostech financování podnikatelských záměrů v rámci cyklu pěti seminářů k Operačnímu programu Podnikání a inovace (OPPI) pod názvem „Evropské fondy AKTUÁLNĚ – nové příležitosti v roce 2009“, pořádaný Hospodářskou komorou České republiky a ministerstvem průmyslu a obchodu. Tématem přednáškového dopoledne, jehož se účastnilo kolem 50 firem z celého Moravskoslezského kraje, bylo financování podnikatelských záměrů z fondů Evropské unie v programovacím období 2007-2013.

O samotnou náplň semináře se postarali odborníci z ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest, Úřadu Regionální Rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a dalších organizací, kteří přítomné podnikatele seznámili s novinkami v možnostech čerpání z evropských fondů v rámci programu OPPI a podporou podnikání v Moravskoslezském kraji. Seminář byl současně zaměřen na konkrétní informace spojené s projekty, jejich přípravou, realizací, řízením rizik, finanční management apod.

Moderátorka semináře Jarmila Csanková z oddělení evropských záležitostí Hospodářské komory České republiky seznámila posluchače se základními pojmy programovacího období 2007 – 2013 a se službami Hospodářské komory České republiky v oblasti dotačního poradenství. „Podnikatelé se mohou obracet na tzv. informační místa pro podnikatele se svými dotazy a to nejen z oblasti dotací. Na webových stránkách mohou také vyplnit standardizovaný formulář a do 7 dní získají zdarma odpověď, jaké pro ně existují vhodné dotační tituly,“ uvedla Jarmila Csanková.

V dalším přípěvku prvního bloku byly představeny aktuální výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace. Ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Moravskoslezský kraj Lenka Matýsková uvedla: „V programovacím období 2007 – 2013 došlo k řadě zjednodušení pro žadatele, zejména v oblasti elektronizace projektové žádosti. Žádost se nyní podává ve dvou stupních, nejprve žadatel předloží tzv. registrační žádost, teprve potom tzv. plnou žádost. Tento systém šetří podnikatelům čas, energii i peníze, protože mnoha nedostatkům se dá předejít již na počátku celého procesu.“

V dalším bodu programu byli posluchači seznámeni s novinkami, které chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pro rok 2009. V roce 2009 dojde k navýšení finančních prostředků v rámci vybraných výzev Operačního programu podnikání a inovace, aby měli žadatelé větší naději na schválení projektové žádosti. Kromě toho bude ukončena administrace plateb minulého programovacího období a více pracovníků se bude moci věnovat hodnocení nových žádostí, očekává se tedy zkrácená doba jejich schvalování

Kateřina Hlostová z Úřadu Regionální Rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko sdělila posluchačům aktuální novinku: „ Dne 3. 12. 2008 schválil Výbor regionální rady plán výzev pro rok 2009 a ten bude k dispozici během 2 dnů na webových stránkách www.dobra-rada.cz . Žadatelé si tak již nyní mohou připravovat své projekty pro rok 2009.“

Jitka Pospíchalová z poradenské společnosti RAVEN EU Advisory popsala proces předkládání projektové žádosti a řízení projektu zejména z praktické stránky a zároveň připojila řadu zkušeností ze své poradenské praxe. Zmínila a definovala také nejčastější příčiny neúspěchu: „Nedostatečné vysvětlení obsahu projektu, nesoulad mezi údaji v žádosti, v projektovém záměru a v ekonomické části projektu, nejasný harmonogram projektu nebo chybějící přílohy.“

Prezentace: (pdf)
Jarmila Csanková HK ČR
Lenka Matýsková
Jarmila Csanková OPPI
Kateřina Hlostová
Jitka Pospíchalová

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/