Podnikatelé mohou získat přes tři miliardy korun ze tří dotačních programů

15.07.2008

CzechInvest dnes zahájil příjem registračních žádostí pro tři programy podpory v celkovém předpokládaném objemu 3,1 miliardy Kč. Programy „Inovace – Inovační projekt“, „ICT v podnicích“ a „Spolupráce – Technologické platformy“ jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

CzechInvest dnes zahájil příjem registračních žádostí pro tři programy podpory v celkovém předpokládaném objemu 3,1 miliardy Kč. Programy „Inovace – Inovační projekt“, „ICT v podnicích“ a „Spolupráce – Technologické platformy“ jsou součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), jehož správcem je Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR. 

V rámci programu Inovace – Inovační projekt je dnešní výzva již druhá v pořadí a k rozdělení jsou připraveny další 2 miliardy Kč. Na jeden projekt mohou podnikatelé získat od jednoho do 77 miliónů korun. Program je určen pro malé, střední a velké podniky a podporuje realizaci inovačních projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, či projektů zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb. Malé a střední podniky mohou navíc žádat o podporu na zavedení nových organizačních metod nebo prodejních kanálů. Firmy si mohou pořídit zejména moderní stroje, zařízení, know-how a licence nutné k realizaci inovačních projektů.

Program ICT v podnicích pomáhá prostřednictvím dotací získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software), a to jak formou nákupu, tak i formou pronájmu, a na některé související služby (např. přístup k databázím, služby expertů apod.). Dotace tak pomůže zefektivnit např. vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku. Požádat o ni může malý a střední podnik z oblasti zpracovatelského průmyslu, který má uzavřena dvě po sobě jdoucí zdaňovací období. Projekt, na který lze získat dotaci od 500 tisíc do 20 milionů korun. I v tomto případě jde již o druhou výzvu, pro příjemce je v ní tentokrát připravena jedna miliarda korun.

První výzva na podávání žádostí do programu Spolupráce – Technologické platformy umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení sdružujících průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní a mezinárodní úrovni. Žádosti mohou podle nynější první výzvy podat občanská sdružení a zájmová sdružení právnických osob, přičemž celkem je pro tuto výzvu připraveno 100 milionů korun.

Všechny tři výzvy k podávání projektů zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu 1. května 2008. Dnes zahajovaná etapa příjmu registračních žádostí skončí u programu Inovace – Inovační projekt
30. září 2008, o den později pak u programu Spolupráce – Technologické platformy. V programu ICT v podnicích bude možné registrační žádost podat naposledy 28. února 2009. Pro všechny tři programy budou od 3. října v druhé etapě přijímány plné žádosti, jejichž příjem skončí u programu ICT v podnicích 31. května 2009 a u ostatních dvou programů 31. prosince 2008 (v programu Inovace končí příjem registračních i plných žádostí v 18:00). Projekty mohou být realizovány po celé České republice mimo území hlavního města Prahy.

Žádosti budou přijímány výhradně prostřednictvím aplikace eAccount na internetové stránce CzechInvestu www.czechinvest.org. Na ní jsou také dostupné aktuální informace o všech programech administrovaných CzechInvestem. V případě dotazů mohou žadatelé kontaktovat zelenou informační linku o programech podpory podnikání 800 800 777, která je jim zdarma k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Své podnikatelské záměry a dotazy týkající se aplikace eAccount mohou zájemci
o dotaci osobně či telefonicky konzultovat ve 13 regionálních kancelářích agentury CzechInvest, a to každý pracovní den od 8 do 17 hodin. Regionální kanceláře jsou v každém krajském městě, jejich seznam je možné stáhnout na https://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/