Podnikatelé mohou získat na rozvoj školicích středisek 400 milionů korun

19.02.2008

Dotaci od 200 tisíc až do 100 milionu korun mohou podnikatelé získat z evropského programu Školicí střediska. Informovala o tom agentura CzechInvest. Podporu lze využít na výstavbu, pořízení, rekonstrukci či modernizaci prostor určených pro vzdělávání. Pomocí dotace lze investovat také do moderního vybavení v podobě školících pomůcek či vzdělávacích programů.

 

Dotaci od 200 tisíc až do 100 milionu korun mohou podnikatelé získat z evropského programu Školicí střediska. Informovala o tom agentura CzechInvest. Podporu lze využít na výstavbu, pořízení, rekonstrukci či modernizaci prostor určených pro vzdělávání. Pomocí dotace lze investovat také do moderního vybavení v podobě školících pomůcek či vzdělávacích programů.      „Program Školicí střediska je určen pro malé, střední i velké podniky, pro podnikatelská sdružení i nestátní neziskové organizace, které se zabývají školením zaměstnanců v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví a aktivit spojených s informačními a komunikačními technologiemi. Cílem programu je komplexní rozvoj lidských zdrojů v sektoru průmyslu a podnikání,“ řekla Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.Příjem registračních žádostí o dotace zahájí agentura CzechInvest již 3. března 2008. Toto kolo příjmu žádostí potrvá do 28. února 2009.„V programu Školicí střediska budeme podnikatelům přispívat na nákup či úpravu nemovitostí, pořízení pozemku, výstavbu nebo rekonstrukci objektů. Náklady jsou však uznatelné, a tedy i proplatitelné, pouze v případě, že se nemovitost bude používat výhradně na školení. Podporu mohou podnikatelé čerpat také na technickou a dopravní infrastrukturu, projektovou dokumentaci, školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání, školící programy a software, a to v maximálním rozsahu 36 – 60 procent v závislosti na regionu, v němž se podporované školící středisko nachází,“ dodala Rudyšarová.Program Školicí střediska patří do Operačního programu Podnikání a inovace, který je vyhlášený do roku 2013. Program navazuje na stejnojmenného předchůdce, který byl součástí Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), financovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu z evropských zdrojů v letech 2004 až 2006. O téměř 300 miliónů korun dotací se podělilo 79 příjemců.Například česká společnost OEZ s.r.o. se v roce 2005 rozhodla vybudovat komplexní a plně didakticky vybavené školicí středisko. To se stalo součástí nové administrativní budovy, kterou firma otevřela v Letohradě na sklonku roku 2004. Společnost OEZ čerpala na vybavení školicího střediska prostřednictvím OPPP přibližně 1,2 miliónů korun.    „Středisko je každodenně plně vytíženo. Školí se tam noví zaměstnanci, naši kolegové ze zahraničí nebo zákazníci OEZ. Prostory slouží také pro výuku ve vzdělávacích programech pro manažery, k jazykové výuce či bezpečnostním školením,“ uvedl manažer firemní komunikace OEZ Tomáš Hermann. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/