Podnikatelé mají novou nejabsurdnější administrativní povinnost

06.11.2008

Pro podnikatele je největší nesmyslností povinnost nakládat s vytěženou zeminou jako s odpadem, což je dále spojeno s náročnou administrativou. Ukázala to anketa Absurdita roku 2008, ve které podnikatelé i občané hlasují o nejkřiklavější administrativní povinnost, kterou na ně stát ukládá. Z dvoutisícovky účastníků ankety se pro tuto absurditu vyslovilo 37 % lidí, kteří volili mezi sedmi nominovanými náměty.

 

Přestože se zákon o odpadech nevztahuje na vytěžené zeminy, které vyhovují limitům znečištění, v důsledku neexistence vyhlášky musí podnikatelé i občané nakládat s veškerou zeminou jako s odpadem. Musí tak zaplatit skládkovné a navíc si kvůli transportu zeminy vyřídit povolení pro zacházení s odpady nebo si najmout specializovanou firmu. „Přestože je zemina ekologicky čistá, musíme ji uložit na skládku. Pokud tak neučiníme, vystavujeme se obrovským sankčním poplatkům,“ napsal navrhovatel vítězné absurdity.

Cílem ankety Absurdita roku je právě na tyto nesmysly upozornit a dožadovat se jejich odstranění. „Při snižování administrativní zátěže nejde jen o přímé finanční úspory, které by mohly činit až pětinu současných nákladů na administrativu, ve výši kolem 17 miliard korun. Firmy a živnostníci by se zároveň mohli více soustředit na vlastní předmět jejich podnikání, což by v důsledku generovalo dodatečné výnosy a posílilo celou ekonomiku,“ uvedl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel, proč je důležité se na snižování podnikatelské byrokracie zaměřit.

I přes snižování administrativní zátěže si podnikatelé nepřestávají na byrokracii stěžovat. „V oblasti statistiky jsou některé výkazy zbytečně složité. Požadované údaje jsou z různých oblastí, proto je musí zpracovávat tři pracovníci,“ sdělil jednatel nymburské firmy Building SP Martin Slanina. Na nesoulad v komunikaci mezi úřady upozorňuje i Martin Kraus: „Podnikáme ve Vysokém Újezdě, kde donedávna byl název ulice shodný se jménem obce. Po zavedení jmen ulic jsem šel i s novým občanským průkazem nahlásit změny na živnostenský úřad. Tam ale nechtěli naší adresu změnit, protože naše ulice nebyla v centrálním registru adres.“ Servítky si nebere ani ministr Martin Říman: „Za absolutní nesmysl považuji knihu jízd. Je to zbytečné papírování, které beztak většina podnikatelů různými způsoby obchází. Připravujeme proto návrh, který dosavadní praxi změní.“

Druhý ročník ankety Absurdita roku 2008 byl vyhlášen při příležitosti zahájení podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2008 a Makro Živnostník roku 2008, určených na podporu malého a středního podnikání. Od dubna do října zaslali podnikatelé kolem stovky námětů, ze kterých bylo vybráno sedm nejzajímavějších kandidátů. Od 22. října do 3. listopadu hlasovali občané i podnikatelé prostřednictvím internetových stránek www.ihned.czwww.firmaroku.cz.

Loňský ročník ankety splnil svůj cíl. Zásluhou medializace byla Absurdita roku 2007 novelou Živnostenského zákona odstraněna. Vloni získala nechvalné prvenství povinnost podnikatele nahlásit tři dny dopředu živnostenskému úřadu v místě, kde je umístěna trvalá provozovna, záměr jet se stánkem na výstavu nebo pouť. Podnikatel měl také oznámit ukončení cesty a tím i dočasné provozovny. Další loňský kandidát – povinnost podnikatele nahlásit za svého zaměstnance s cizí státní příslušností úřadu práce služební cestu v rozsahu 7 – 30 dní (přičemž pod 7 nebo nad 30 dní žádná takováto povinnost nebyla) – byl odstraněn tzv. zákonem o zelených kartách.

Letošními kandidáty na Absurditu roku 2008 byly dále:

Zbytečné potvrzení o bezbariérovosti prostoru
Podle zákona musí mít nové stavby určené alespoň částečně pro veřejnost bezbariérový vstup a WC. Pro takové potvrzení vás ze stavebního úřadu pošlou do Národního institutu pro integraci osob (NIPI), i když k ničemu takovému není NIPI dle zákona oprávněn. Nejen že bezbariérovost prostoru může posoudit pracovník stavebního odboru přímo při kolaudaci, ale rozpočet NIPI byl k 30. červnu t. r. vyčerpán a tudíž záleží jen na ochotě a možnostech pracovníka konzultačního centra NIPI, zda vám potvrzení vydá. V opačném případě byla vaše snaha zcela zbytečná.

Majitelé pracovních agentur musí každé tři roky pro nové povolení
Když si chcete otevřít agenturu na zprostředkování práce – tedy pracovní agenturu – musíte opakovaně každé tři roky žádat MPSV o speciální povolení v této oblasti podnikat. V praxi to znamená každé 3 roky absolvovat výlet na úřad s kopií dokladu o bezúhonnosti, získaném vzdělání, odborné praxi a zaplatit nemalý poplatek. Proto se pánů zákonodárců ptáme, co považují na provozování pracovní agentury tak společensky nebezpečného, že nutí jejich majitele pravidelně běhat se všemi doklady na úřad.

Za neprokázanou způsobilost 5 let zákaz podnikání
Kdo hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, musí každý rok prokázat dopravnímu úřadu finanční způsobilost rezervami ve výši 330 000 Kč pro jedno vozidlo a 180 000 Kč pro každé další. Finanční způsobilost se však dokazuje rozdílem mezi aktivy a pasivy, což v žádném případě nezaručuje dopravcovu solventnost. Další perlou je důsledek neprokázání finanční způsobilostí – dopravce dostane distanc na své podnikání na neuvěřitelně dlouhou dobu 5 let.

S jednou změnou na tři úřady
Podnikatelé mají povinnost při změně předmětu podnikání, sídla nebo např. statutárního zástupce zanést tyto údaje do živnostenského registru, obchodního rejstříku a registru daní. Mohlo by se zdát, že je lhostejné, který úřad navštíví nejdříve. Opak je však pravdou. Např. finanční úřad vaše aktualizované údaje nepředá nikam. Pokud si ale zajdete vyřídit nejdříve změnu v obchodním rejstříku, trefil jste se do černého. Jen tato instituce nahlásí příslušnou změnu také na živnostenském a finančním úřadě.

Kniha jízd
Knihu jízd vymýšlel pravděpodobně někdo, kdo nejezdí služebním vozem. Vyplňování knihy jízd včetně účelu cesty, cíli a ujeté vzdálenosti je složité a časově náročné, a proto i v praxi čistě formální. Nejen že vyplňování knih zdržuje, ale ke skutečnému prokazování, zda byl automobil skutečně využit pro pracovní účely, neslouží.

Převod nemovitostí
Poplatník předkládá správci daně z převodu nemovitosti: daňové přiznání, ověřenou kopii listiny, která je titulem pro změnu vlastnického práva a také znalecký posudek o ceně nemovitosti. Podnikatel tak neplatí pouze daň z převodu nemovitosti, která je již sama poněkud zvláštní daní, ale aby úřadům dokázal, že zaplatí správnou výši daně, musí si nechat vyhotovit na vlastní náklady znalecký posudek.

Titulárním partnerem soutěže o Cenu Hospodářských novin VODAFONE FIRMA ROKU 2008 je Vodafone. Titulárním partnerem soutěže o Cenu Hospodářských novin MAKRO ŽIVNOSTNÍK ROKU 2008 zůstává Makro Cash & Carry ČR. Dalšími partnery jsou společnosti Raiffeisenbank, Office Depot a Skupina ČEZ. Mediálními partnery jsou ČRo 1 – Radiožurnál a ČT24. Záštitu nad soutěžemi převzala Hospodářská komora České republiky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pořadatelem soutěží je komunikační agentura Bison & Rose.