Podněty HK ČR ke snížení administrativní zátěže podnikatelů

Hospodářská komora ČR v návaznosti na mezirezortní připomínkové řízení k Antibyrokratickému balíčku II, které proběhlo v březnu 2023 a v němž ne všechny podněty byly zapracovány, pokračuje ve spolupráci s Úřadem vlády ČR na omezení zbytečné byrokracie podnikatelů. V závěru srpna 2023 předala komora na Úřad vlády ČR více než čtyři stovky dílčích námětů, kterými je možné zásadním způsobem snížit nadměrnou administrativu živnostníků a firem. Předané podněty obsahují návrhy na změnu 114 konkrétních ustanovení ve 41 právních předpisech. V následujících týdnech očekáváme nad těmito návrhy diskusi napříč resorty a také jejich rychlou realizaci jako systematický zásah do přebujelé a složité byrokracie.

Hospodářská komora ČR se aktivně a důsledně zapojuje do hledání řešení přispívajících ke snížení byrokracie, více k uplatněným podnětům naleznete zde – ABB_III_HK-CR_Tabulka-navrhu_final či v tiskové zprávě.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/